FNV ZZP

Thema's

Thema's

Als belangenbehartiger is FNV Zelfstandigen een constructief en gewaardeerd gesprekspartner in de politiek en in de polder. FNV Zelfstandigen behartigt de belangen van zzp'ers op verschillende onderwerpen.

Thema's

Duurzaam succesvol ondernemen

“Duurzaam succesvol ondernemen” - dat is waar FNV Zelfstandigen voor staat. De overgrote meerderheid van de zzp’ers wil ook in de toekomst zelfstandige zijn. Wij zetten ons in om hen te helpen deze ambitie ...

Arbeidsongeschiktheid

De meeste zelfstandigen hebben goed nagedacht over hun inkomen als ze niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. Sommige zelfstandigen hebben dit risico goed afgedekt door een uitgebreide verzekering, ...

Btw-nummer en privacy

Je btw-nummer bestaat uit je burgerservicenummer met een toevoeging van een paar cijfers. Veel zzp'ers vinden dat vervelend dat hun btw-identificatienummer vrijwel gelijk is aan hun burgerservicenummer ...

Minimumtarieven

Zijn minimumtarieven voor zelfstandigen een uitkomst of een rampzalige ontwikkeling? Lange tijd waren afspraken over minimumtarieven onbespreekbaar: Prijsafspraken tussen ondernemers onderling zijn volgens ...

Modelovereenkomsten

Met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 en de inwerkingtreding van de wet DBA, kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers via een modelovereenkomst vooraf aan de Belastingdienst vragen uitspraak te doen ...

Wet DBA

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de wet DBA. De VAR werd per 1 mei 2016 afgeschaft, waarna tot 1 mei 2017 een overgangsjaar volgt. In dit jaar zal de nadruk liggen op informatieverstrekking ...

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Dan kun je een vast bedrag van de belasting aftrekken, voor 2017 geldt een bedrag van € 7.280. Je moet daarvoor voldoende ...

ZZP Pensioen

Enkele uitzonderingen daargelaten, nemen zzp’ers niet verplicht deel aan een pensioenregeling. Dat is een goede zaak: het hoort bij het ondernemerschap om zelf keuzes te maken wat je wil regelen voor je ...

Aangifte inkomstenbelasting

Ben je ondernemer volgens de Belastingdienst? Dan moet je inkomstenbelasting betalen over je nettowinst. Uiterlijk op 1 maart staat er dan een aangifteformulier voor je klaar. Je kunt het formulier zelf ...

AVG

Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/ GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Wanneer je als zelfstandige persoonsgegevens verwerkt, dan zul je de implicaties ...

AOV en Broodfonds

Een Broodsfonds is een optie om jezelf van inkomen te voorzien als je wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken. Deze mogelijkheid wordt steeds populairder. Voor zzp'ers zijn er immers geen ...

Zelfstandig en zwanger

De regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) bestaat sinds 2008. Dankzij deze regeling hebben zelfstandig onderneemsters recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tot 1 augustus 2004 waren zwangere ...

Btw-aangifte doen

De meeste ondernemers moeten btw afdragen. Btw heet ook wel omzetbelasting, omdat het de belasting is die je betaalt over je omzet. Meestal is dat 21%. Andere btw-tarieven zijn 9% en 0%. Als zelfstandige ...

Je onderneming uitbreiden

De zaken gaan goed. Heel goed zelfs: je wilt uitbreiden. Dat kan op verschillende manieren. Meer personeel, meer klanten of meer bedrijfsactiviteiten. Misschien wil je zelfs de grens over. Uitbreiding ...

Samenwerken met andere zzp'ers

Samenwerken met andere zzp’ers heeft veel voordelen. Samen heb je meer kennis in huis en kun je grotere opdrachten aan. Twee hebben bovendien een groter netwerk dan één. Je kunt klanten dus meer bieden ...

Starten als zzp'er

Je wilt een onderneming beginnen. Spannend! Er komt veel op je af, want starten behelst veel meer dan je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hoe kom je aan financiering? Hoe vind je klanten? En met ...

Startersaftrek

Als je voor jezelf begint kun je gebruikmaken van de startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2015 geldt een bedrag van € 2.123. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je ...

Zelfstandige in de Bouw

Boekhouden

Pensioenakkoord

Er komt een nieuw pensioenakkoord. Op hoofdlijnen is duidelijk wat de afspraken in dat akkoord zijn. Over de uitwerking ervan is nog niet alles duidelijk.

Coronacrisis