FNV ZZP

Thema's

Thema's

Als belangenbehartiger is FNV Zelfstandigen een constructief en gewaardeerd gesprekspartner in de politiek en in de polder. FNV Zelfstandigen behartigt de belangen van zzp'ers op verschillende onderwerpen.

Thema's

Duurzaam succesvol ondernemen

“Duurzaam succesvol ondernemen” - dat is waar FNV Zelfstandigen voor staat. De overgrote meerderheid van de zzp’ers wil ook in de toekomst zelfstandige zijn. Wij zetten ons in om hen te helpen deze ambitie ...

Arbeidsongeschiktheid

De meeste zelfstandigen hebben goed nagedacht over hun inkomen als ze niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. Sommige zelfstandigen hebben dit risico goed afgedekt door een uitgebreide verzekering, ...

Btw-nummer en privacy

Je btw-nummer bestaat uit je burgerservicenummer met een toevoeging van een paar cijfers. Veel zzp'ers vinden dat vervelend dat hun btw-identificatienummer vrijwel gelijk is aan hun burgerservicenummer ...

Minimumtarieven

Zijn minimumtarieven voor zelfstandigen een uitkomst of een rampzalige ontwikkeling? Lange tijd waren afspraken over minimumtarieven onbespreekbaar: Prijsafspraken tussen ondernemers onderling zijn volgens ...

Modelovereenkomsten

Met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 en de inwerkingtreding van de wet DBA, kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers via een modelovereenkomst vooraf aan de Belastingdienst vragen uitspraak te doen ...

Wet DBA

Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer voor de invoering van de wet DBA. De VAR werd per 1 mei 2016 afgeschaft, waarna tot 1 mei 2017 een overgangsjaar volgt. In dit jaar zal de nadruk liggen op informatieverstrekking ...

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Dan kun je een vast bedrag van de belasting aftrekken, voor 2017 geldt een bedrag van € 7.280. Je moet daarvoor voldoende ...

ZZP Pensioen

Enkele uitzonderingen daargelaten, nemen zzp’ers niet verplicht deel aan een pensioenregeling. Dat is een goede zaak: het hoort bij het ondernemerschap om zelf keuzes te maken wat je wil regelen voor je ...

Aangifte inkomstenbelasting

Ben je ondernemer volgens de Belastingdienst? Dan moet je inkomstenbelasting betalen over je nettowinst. Uiterlijk op 1 maart staat er dan een aangifteformulier voor je klaar. Je kunt het formulier zelf ...

AVG

Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)/ GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Wanneer je als zelfstandige persoonsgegevens verwerkt, dan zul je de implicaties ...

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder