FNV ZZP

Minimumtarieven

Zijn minimumtarieven voor zelfstandigen een uitkomst of een rampzalige ontwikkeling? Lange tijd waren afspraken over minimumtarieven onbespreekbaar: Prijsafspraken tussen ondernemers onderling zijn volgens het mededingingsrecht streng verboden.

Wat speelt er?

Echter, de afgelopen jaren zijn in verschillende sectoren tariefafspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor remplaçanten en architectenbureaus. Ook worden (minimum-)tarieven door de overheid opgelegd (zorg) of maken ze onderdeel uit van een onderhandelaarsakkoord tussen opdrachtgever en werknemersorganisaties (pakketbezorging). Daarnaast hanteren grote opdrachtgevers en intermediairs hun lijstjes. Zij zoeken vaak de vergelijking met een cao-salaristabel om een redelijk tarief te bepalen. Kortom, de ontwikkeling is in volle gang. Is dit een wenselijke of een ongewenste ontwikkeling? 

Standpunt FNV Zelfstandigen

Volgens FNV Zelfstandigen is de kern van het ondernemerschap de vrijheid om over je prijsstelling en andere voorwaarden te onderhandelen. Soms geef je korting om bij een nieuwe klant binnen te komen, een andere keer kun je je prijs verhogen gezien je unieke expertise. Kortom: in principe horen ondernemers niet in een salaristabel.

Over het algemeen kunnen zelfstandig ondernemers prima uit de voeten met deze commerciële vrijheid. Tegelijkertijd zien we in specifieke sectoren dat de marktwerking wordt verstoord door een onvoldoende onderhandelingspositie van de zelfstandige.

Soms komt dat doordat er sprake is van schijnzelfstandigheid; als er (aantoonbaar!) sprake is van schijnzelfstandigheid staat de wet toe dat er in de CAO afspraken worden gemaakt.

Soms komt dat doordat er een vorm van inkoopmonopolie is ontstaan – wij zien dit bijvoorbeeld in de Zorg en onder beëdigd tolk/vertalers. Wij vinden dat in deze situaties de onderhandelingspositie van de zelfstandig ondernemer versterkt moet worden – en alleen als het niet anders kan zouden collectief onderhandelde minimumtarieven een oplossing kunnen bieden.

De essentie is dat het voor een duurzaam gezonde markt van belang is dat de zelfstandige in zijn tarief zijn risico’s, sociale lasten en investeringen kan verdisconteren. Dit is ook in het belang van opdrachtgevers en valt daarom primair onder het thema “Goed Opdrachtgeverschap”.

Als het desondanks in specifieke sectoren of beroepsgroepen noodzakelijk is om een bodem te leggen, is het essentieel dat deze afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgevers en vertegenwoordigers van zelfstandigen.

Kortom

Collectieve afspraken over tarieven zijn een uitzonderlijke maatregel voor groepen waar sprake is van ‘Social Dumping’ of marktverstoring. Tariefafspraken kunnen alleen met zelfstandigenorganisaties gemaakt worden.