FNV ZZP

Disclaimer

Laatste update: 24 september 2019

Gebruiksvoorwaarden

De gebruikers van de site, waaronder leden en medewerkers van FNV Zelfstandigen, gaan ermee akkoord dat zij alleen toegang tot de site hebben indien zij akkoord zijn gegaan met de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers en bezoekers van de site, waaronder leden van FNV Zelfstandigen, gaan ermee akkoord dat er geen oneigenlijk gebruik van de website wordt gemaakt. Daaronder wordt verstaan (niet limitatief):

  • het verspreiden van virussen en andere schadelijke handelingen voor de website en gebruikers;
  • verspreiding van afbeeldingen en of standpunten, in strijd met wet, regelgeving, doelstellingen en statuten van FNV Zelfstandigen en goede zeden;
  • verspreiding van afbeeldingen en of standpunten, welke door derden als kwetsend of belastend kunnen worden ervaren;
  • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten;
  • het verspreiden van politieke of religieuze standpunten of overtuigingen;
  • het verspreiden van onzedelijke boodschappen en/of afbeeldingen;
  • al het overige gebruik en bezoek, dat door de webbeheerder onwenselijk wordt geacht.

Gebruikers en bezoekers kunnen verkeerde zaken melden bij de webbeheerder. Indien de webbeheerder van mening is dat door een gebruiker of bezoeker wordt gehandeld in strijd met de gebruiksvoorwaarden is deze bevoegd om alle maatregelen te nemen die door de webbeheerder wenselijk worden geacht.

FNV Zelfstandigen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor en/of te stellen voor het gebruik van de website door de leden en derden. Tevens is FNV Zelfstandigen en/of webbeheerder niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat door het gebruik maken van het recht om maatregelen te treffen op grond van artikel 3 van dit reglement.

Vragen? Mail naar: communicatie@fnvzzp.nl.

Voorwaarden 

Leden van FNV Zelfstandigen zijn door hun lidmaatschap van de vereniging individueel gebonden aan dit Algemene voorwaarden voor individuele rechtsbijstand.

Onze statuten lees je hier