FNV ZZP

Arbeidsongeschiktheid

Laatste update: 31 december 2020

Arbeidsongeschiktheid

Je verzekeren voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Standpunt FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen vindt het belangrijk dat zelfstandigen zijn verzekerd tegen de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid is een risico dat samenhangt met leeftijd en gezondheid. Anders dan (kortdurende) ziekte is langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid een risico dat voor zelfstandigen op dit moment erg moeilijk te verzekeren is. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment ongeveer 20% is verzekerd tegen dit risico. Alternatieve vormen van verzekeringen, zoals Broodfonds, kennen een uitkeringsduur van max twee jaar en zijn daarmee niet toereikend om het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid af te dekken.

 

Zelfstandigen kunnen zich momenteel in hoofdzaak alleen verzekeren via de private verzekeringsmarkt. Premies zijn afhankelijk van het ingebrachte risico. Het gevolg is dat de premies voor veel mensen onbetaalbaar zijn en dat sommige risico’s helemaal niet zijn te verzekeren. Kijk niet raar op als juist aandoeningen aan de armen niet door de arbeidsongeschiktheidsverzekering van een stukadoor worden gedekt. Zelfstandige bouwvakkers worden op 60-jarige leeftijd sowieso zonder pardon uit de verzekering gezet.

 

De enige effectieve oplossing is een verzekeringsplicht voor alle werkenden. Een sociale verzekering functioneert heel anders dan de private verzekeringsmarkt. Er is niet alleen een verzekeringsplicht, maar ook een acceptatieplicht tegen bij wet geregelde voorwaarden.

Huidige stand van zaken

In het pensioenakkoord dat is gesloten in de zomer van 2019 is afgesproken dat er een verzekeringsplicht komt voor zelfstandigen. Aan de Stichting van de Arbeid is door minister Koolmees verzocht een advies uit te brengen over de uitvoering van deze verzekeringsplicht. FNV Zelfstandigen maakte onderdeel uit van de onderhandelingsdelegatie.

 

In maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een advies aangeboden aan minister Koolmees over de invulling van de verzekeringsplicht voor zelfstandigen: Keuze voor zekerheid. Het gaat om een keuzemodel in wachttijd (6, 12 of 24 maanden) met een navenante premie en een uitkering op maximaal WML. Alternatief of aanvullend verzekeren via de private markt moet op betaalbare wijze mogelijk blijven.

De minister heeft aangekondigd het voorstel over te nemen. Volgens uitvoerende instanties is het voorstel moeilijk uitvoerbaar. FNV Zelfstandigen zet in op deze AOV. Uitvoerende instanties moeten hiertoe in staat zijn en prioriteiten stellen. Voor de uitvoering is een begeleidingscommissie en technische werkgroep opgericht. FNV Zelfstandigen neemt aan beide deel.

Download onze brochure:

Ben je lid van FNV Zelfstandigen, download de brochures dan in ons Kenniscentrum voor leden.


Download de brochure