FNV ZZP

Wet DBA

Laatste update: 22 juni 2021

Opvolger wet DBA

Door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst zekerheid geven. Het is belangrijk om te beoordelen of sprake is van loondienst. In het geval van loondienst moet de werkgever namelijk loonheffingen inhouden en betalen. Daarnaast moet hij meestal loon doorbetalen bij ziekte en vakantie. En gelden er bijvoorbeeld specifieke regels bij ontslag.

Gebruik een modelovereenkomst

Werk je als zelfstandige, dan zijn er verschillende modelovereenkomsten voor situaties waarbij 1 of meer kenmerken van loondienst ontbreken. Wanneer je deze gebruikt, heb je zekerheid dat er geen sprake is van loondienst.

Meer over modelovereenkomsten lees je in het Stappenplan modelovereenkomsten van de Belastingdienst.De Modelovereenkomsten voor zzp'ers kun je via onderstaande linkjes downloaden:

Wanneer is sprake van loondienst?

Loondienst heeft drie kenmerken: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en een beloning. Wordt aan alle kenmerken voldaan? Dan is sprake van loondienst. Je leest hier meer over op de site van de Belastingdienst: Wel of geen loondienst

Wanneer is sprake van werkgeversgezag?

Soms is het moeilijk om te bepalen of er sprake is van werkgeversgezag. De bijlage in het 'Handboek Loonheffingen' geeft hier meer informatie over. Je kunt via deze link het 'Handboek Loonheffingen downloaden'.