FNV ZZP

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Dan kun je een vast bedrag van de belasting aftrekken, voor 2017 geldt een bedrag van € 7.280. Je moet daarvoor voldoende uren hebben besteed aan je onderneming én zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn: in je aangifte vermeldt je dus je ‘winst uit onderneming’.

Wat vindt FNV Zelfstandigen van de zelfstandigenaftrek?

Voor zelfstandig ondernemers is de zelfstandigenaftrek een heldere deal. Een duidelijke aftrekpost en een fijne tegemoetkoming voor het zelf regelen van inkomensrisico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Daarnaast is deze aftrekpost een stimulans om te ondernemen. Wij hebben dus eigenlijk niets op deze regeling aan te merken. We waren dan ook ontstemd toen de overheid in 2013 overwoog de zelfstandigenaftrek af te schaffen om misbruik en schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wij zijn van mening dat het beter is om een gericht plan te maken om misbruik aan te pakken, dan alle zelfstandigen de dupe te laten worden van verkapte bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. 

De zelfstandigenafrek voor u

Zoals bij de meeste fiscale voordelen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat je van de zelfstandigenaftrek kunt profiteren. Ten eerste moet de Belastingdienst je hebben aangemerkt als ondernemer. Ten tweede geldt een urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar: uren die je aan je onderneming hebt gewerkt.
Dat moeten aantoonbare uren zijn, maar het hoeven niet per se uren te zijn die je in rekening brengt. Tot slot moet je aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Geldt dit allemaal voor jou? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2017 een bedrag van € 7.280. Je moet dan wel méér winst dan € 7.280 hebben gemaakt. Deze beperking geldt niet als je in aanmerking komt voor startersaftrek. 

Wat speelt er rond de zelfstandigenaftrek?

De hoogte van de zelfstandigenaftrek heeft in 2014 ter discussie gestaan. Het kabinet had met het oog op meer bezuinigingen vergevorderde plannen om de zelfstandigenaftrek de komende jaren aanzienlijk te beperken of zelfs af te schaffen, maar dat voorstel is voorlopig van de baan. Na Prinsjesdag werd bekend dat deze aftrekpost in principe tot 2019 in de begroting is opgenomen.