FNV ZZP

Zelfstandigenaftrek

Laatste update: 5 januari 2021

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Dan kun je een vast bedrag van de belasting aftrekken, voor 2021 geldt een bedrag van € 6.670. Je moet daarvoor voldoende uren hebben besteed aan je onderneming én zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn: in je aangifte vermeldt je dus je ‘winst uit onderneming’. De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Als zelfstandige profiteer je in 2021 wel van hogere heffingskortingen. Ook heb je als zzp'er voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

Standpunt FNV Zelfstandigen

Als je voldoet aan het urencriterium van 1225 per kalenderjaar, dan mag je de winst van je bedrijf verminderen met de ondernemersaftrek. Je verlaagt daarmee je winst voor belasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijk onderdeel van de ondernemersaftrek. Op zich natuurlijk niets mis mee. Toch zien wij de noodzaak om deze aftrekpost te hervormen. Al blijven wij kritisch over de wijze waarop dat gebeurt, want het raakt leden in hun portemonnee als het kabinet aan de zelfstandigenaftrek sleutelt. Waarom zien wij die noodzaak dan toch? Dat komt omdat de zelfstandigenaftrek op dit moment onvoldoende goed functioneert. Voor veel zelfstandigen is de aftrekpost een fiscaal voordeel en speelt er geen probleem. Maar voor een grote groep zelfstandigen is dat toch anders. Door de zelfstandigenaftrek kunnen tarieven bewust laag worden gehouden en profiteren deze zelfstandigen daar niet zelf van. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie en dat willen we juist niet. We willen een gelijk speelveld voor alle werkenden. De keus om als zelfstandige aan de slag te gaan, moet door de werkende gemaakt worden, en niet door werkgevers/opdrachtgevers omdat dat een kostenvoordeel oplevert.  

Wij vinden dat de geleidelijke en gedeeltelijke afbouw van de zelfstandigenaftrek gepaard moet gaan met het verbeteren van de positie van zelfstandigen. Dat betekent een betaalbare en toegankelijke AOV voor alle zelfstandigen, tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. Zonder uitsluitingen en risicoselectie. Het betekent ook afspraken kunnen maken over minimumtarieven, meer toegang tot scholing en ontwikkeling en meer mogelijkheden om pensioen te sparen.

Huidige stand van zaken

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar met 250 euro verlaagd. Vanaf 2021 komt daar een extra verlaging van 110 euro bij. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog 6.670 euro en wordt afgebouwd tot 3.240 euro in 2036. Daarnaast wordt vanaf 2020 het aftrekpercentage van de zelfstandigenaftrek en andere aftrekbare kosten in 4 stappen teruggebracht tot de eerste schijf in de inkomstenbelasting. In 2021 is het aftrekpercentage zo nog maximaal 43%. Het kabinet beoogt hiermee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen.

Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen. Ook hebben zelfstandigen voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Zo wordt voorkomen dat zelfstandigen er financieel op achteruitgaan.