Modelovereenkomsten

FNV Zelfstandigen heeft in samenwerking met de Belastingdienst een modelovereenkomst opgesteld.

In het bijzonder leden die zichzelf als kenniswerker (adviseur, consultant, interim-manager, controller, ontwikkelaar, designer, programmeur etc.) aanbieden, hebben behoefte aan een breed inzetbaar modelcontract voor zzp'ers en bij hun opdrachten gebruik maken van algemene voorwaarden.
 

Algemene voorwaarden
 

FNV Zelfstandigen adviseert het gebruik van goede algemene voorwaarden. Hierbij is het besef aanwezig dat ook opdrachtgevers veelvuldig van zulke algemene voorwaarden gebruik maken. Van tevoren staat niet vast of de algemene voorwaarden van opdrachtnemer (de zzp'er) of opdrachtgever deel gaan uitmaken van de overeenkomst van opdracht. Ook staat niet vast of in de opdrachtovereenkomst expliciet afgeweken kan worden van bepaalde bepalingen in die algemene voorwaarden. Het gaat erom dat de zzp'er (dan wel de opdrachtgever) zijn/haar algemene voorwaarden deel kan laten uitmaken van de opdrachtovereenkomst, zonder dat de fiscale betekenis van het modelcontract wordt aangetast.

De vaste inhoud is heel beperkt gehouden. Dit komt doordat het uitgangspunt bij het gebruik van algemene voorwaarden vaak is, dat het contract zich kan beperken tot de kern van de specifieke opdracht. Partijen hebben de ruimte om van die algemene voorwaarden af te wijken of ze aan te vullen (bijvoorbeeld met bijzondere bedingen, zoals een geheimhoudingsbeding, of met een (afwijkende) aansprakelijkheidsbeperking). Ook dan prevaleert de bepaling in het contract.  

Model
 

Het is aan de zzp’er om, in overleg met de opdrachtgever, de modelovereenkomst aan te passen.

Het model ‘geen werkgeversgezag’ veronderstelt dat partijen vóór aanvang van de werkzaamheden de inhoud van de opdracht heel duidelijk omschrijven. De opdrachtgever/klant moet duidelijk aangeven wat hij precies van de zzp'er verwacht en de zzp'er geeft zo goed mogelijk  aan hoe hij die wens van de klant zal vervullen. Als partijen het daar dan over eens zijn, moet de opdrachtgever aan de zzp'er grotendeels de vrije hand geven, immers die zzp'er is vervolgens vrij om de afgesproken werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van zijn opdrachtgever uit te voeren.     

De modelovereenkomst is hieronder in Word en PDF te downloaden. Belangrijk: In de Word-versie staan geel gemarkeerde bepalingen, zogenaamde fiscale kernbedingen. Die moeten ongewijzigd in de eigen overeenkomst worden overgenomen en eventuele wijzigingen of toevoegingen mogen niet strijdig zijn met of afbreuk doen aan die kernbedingen.

Bekijk en download Word-versie

Bekijk en download PDF

Contact
 

Een modelovereenkomst is ook echt een model en is (nog) geen maatwerk. Tip: maak op basis van onze modelovereenkomst je eigen maatwerk-model en laat een volledig ingevuld exemplaar beoordelen door de juristen van FNV Zelfstandigen. Wij beoordelen dan of je ook echt ‘DBA-proof’ gaat werken. 

Heb je nog geen eigen algemene voorwaarden? Speciaal voor onze leden hebben wij modelvoorwaarden opgesteld die ‘DBA-proof’ zijn. Neem daarvoor contact op met onze juridische afdeling via juridisch@fnvzzp.nl.

WORD LID! EERSTE 4 MAANDEN VOOR SLECHTS €25

  • Gratis juridische hulp en incassoservice
  • Contractscreening en -begeleiding
  • De FNV Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
  • Gratis (online) cursussen en trainingen
  • Uitgebreid aanbod brochures en whitepapers
  • Wij strijden al 25 jaar voor jouw belangen in Den Haag
  • Veel overig ledenvoordeel en kortingen
  • Contributie is slechts € 19,22 p/mnd
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.