FNV ZZP

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail. Zie onze contactpagina.

Wat krijg ik met een lidmaatschap van FNV Zelfstandigen?

Een lidmaatschap kost 18,27 euro per maand en levert je op vele vlakken (financieel) voordeel op. Wij hebben alle ledenvoordelen uitgebreid beschreven op onze website. In het kort:

• 15 maanden gratis boekhouden met e-Boekhouden.nl
• Gratis juridische bijstand
• Gratis incassoservice
• Gratis deelname aan trainingen voor zzp’ers
• Korting op verzekeringen voor zzp’ers
• Korting op zakelijk bellen en energie via collectieve inkoop
• Gratis handige documenten downloaden
• Je belangen succesvol behartigd in Den Haag.

Vragen over je lidmaatschap

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Wij ontvangen wijzigingen van je gegevens (een adreswijziging, of andere wijziging in je situatie) bij voorkeur via lid@fnvzzp.nl. Je kunt je wijziging ook per post of telefonisch doorgeven.

Alleen voor een gewijzigd bankrekeningnummer geldt dat wij dit, uit veiligheidsoverwegingen, niet telefonisch mogen accepteren.
Je kunt een wijzigingsformulier bij ons aanvragen via lid@fnvzzp.nl dat je op ons antwoordnummer (FNV Zelfstandigen, Antwoordnr 57514, 3507 WB UTRECHT) kunt retourneren.

Kan ik uitstel van betaling van mijn contributie krijgen?

Uitstel van betaling is niet mogelijk. Je kunt de contributie via automatische incasso in maandelijkse termijnen voldoen (€ 18,27 per maand). Ook bestaat de mogelijkheid om – na overleg met ons en met toestemming van onze boekhouding – de contributie in 4 termijnen te betalen. Neem daarvoor contact op met onze Ledenservice op telefoonnummer 088 - 099 70 10.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Je lidmaatschap wordt aan het einde van een kalenderjaar automatisch verlengd met een nieuw kalenderjaar.

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit schriftelijk of per e-mail (kijk bij contact) aan ons te laten weten. Wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden.

Stuur een brief of e-mail naar onze ledenservice en vermeld je naam, adres en woonplaats. Wij stellen het op prijs als je daarbij de reden van de opzegging vermeldt. Je ontvangt altijd een bevestiging. Ontvang je die niet binnen een week, dan raden wij je aan contact op te nemen.
NB: het is niet mogelijk telefonisch je lidmaatschap op te zeggen.

 

Vragen over ons juridisch advies

Met welke juridische zaken kan FNV Zelfstandigen mij helpen?

Op de pagina Wat doen wij wel/niet lees je hoe wij onze leden ondersteunen op juridisch gebied. De precieze regels staan beschreven in ons Reglement bedrijfsrechtsbijstand (pdf).

Mag ik administratiekosten rekenen als een openstaande factuur niet betaald wordt?

Dat hangt ervan af. Volgens de nieuwe wet incassokosten mag je geen administratiekosten in rekening brengen als je klant een consument is. Bij een zakelijke klant mag dat wel. Je dient dit echter vooraf met elkaar te zijn overgekomen, in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst. Kom je er niet uit met een opdrachtgever, dan kun je onze incassoservice inschakelen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn vordering juridisch is onderbouwd?

Het is verstandig om al je werkzaamheden met de bijbehorende tarieven vooraf schriftelijk overeen te komen met je opdrachtgever. Dat mag ook per e-mail. Heeft een van de partijen de overeenkomst niet bevestigd, dan kan dit problemen opleveren bij het bewijzen van de gemaakte afspraken. Ben je in een juridisch conflict verwikkeld geraakt? Onze juridisch adviseurs kunnen je helpen.

Wat kan ik doen bij een geschil met de verzekeraar?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar, moet je allereerst op de polis nakijken welke interne klachtenprocedure geldt. In de polis kan een termijn staan waarbinnen je de klacht schriftelijk moet indienen.
Heeft de verzekeraar je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kun je terecht bij het KIFID, het klachteninstituut voor verzekeringen. Doe dat uiterlijk binnen 3 maanden nadat de verzekeraar een beslissing over de klacht heeft genomen. Het KIFID zal eerst proberen te bemiddelen. Lukt dat niet, dan kun je de zaak voorleggen aan de geschillencommissie van het KIFID.

Wat zijn de voorwaarden voor de bedrijfsrechtsbijstand van FNV Zelfstandigen?

De regels voor de bedrijfsrechtsbijstand vind je op de pagina Wat doen wij wel/niet. De volledige bepalingen vind je in het Reglement bedrijfsrechtsbijstand (pdf)).

Moet ik originele documenten opsturen bij een juridisch geschil?

Nee, liever niet zelfs. Wanneer een belangrijk origineel stuk zoekraakt, ontstaat er een serieus probleem. Uiteraard voor jou als lid, maar ook voor ons. Wij zijn namelijk aansprakelijk voor je toegezonden stukken. Verstuur je documentatie dus alleen als kopie en houd de originelen zelf. Mochten wij toch de originele stukken nodig hebben, dan zal de afdeling hier zelf om vragen.

Wat moet ik doen als ik zakelijke problemen heb met de overheid?

Heb je een zakelijk probleem met de overheid als opdrachtgever, neem dan contact op met onze juridische afdeling. Overige problemen, zoals geschillen over vergunningen of aansprakelijkheid van de overheid, kunnen wij niet in behandeling nemen. Dit vind je terug in ons Reglement bedrijfsrechtsbijstand (pdf).

Vragen over financiën

Is mijn contributie fiscaal aftrekbaar?
Je kunt je contributie van FNV Zelfstandigen fiscaal aftrekken. Houd er wel rekening mee dat je daarvoor bewijs dient te kunnen overleggen met de facturen die we je maandelijks of jaarlijks toesturen. Als zzp’er moet je aangeven wat de zakelijkheid is van de contributie die je aan FNV Zelfstandigen betaalt. De Belastingdienst toetst of de grenzen der redelijkheid daarbij niet worden overschreden.

Hoe bepaal ik mijn uurtarief?
Wij hebben hiervoor een handige tariefapp ontwikkeld. Met de app kun je op een eenvoudige wijze zelf berekenen welk uurtarief bij je past. Helaas kan deze app niet op een pc gebruikt worden.

Hoe betaal ik aan de Belastingdienst?
De Belastingdienst stuurt geen acceptgiro meer als je je btw-aanslag wil betalen. Je maakt het geld over op het rekeningnummer van de Belastingdienst. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk en betaal op tijd om extra kosten te voorkomen.
Het rekeningnummer is NL86 INGB 0002 4455 88 / BIC: INGBNL2A op naam van Belastingdienst te Apeldoorn.

 

Overige vragen

Ik heb een BV, kan ik ook lid worden van FNV Zelfstandigen?
Je kunt ook zzp’er zijn via een BV, een VOF of een maatschap. De term zzp’er geeft enkel aan dat jij geen personeel hebt. Dus stel dat jij een BV hebt, dan ben jij de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Ben jij DGA zonder personeel, dan ben jij ook een zzp’er.
FNV Zelfstandigen is er voor alle zzp’ers, ongeacht de rechtsvorm. Wil jij op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen voor zzp’ers. Of wil jij meer informatie hebben over de rechtsvormen?

Kan FNV Zelfstandigen mij advies geven over het starten van een eigen bedrijf?
Op de pagina Zelfstandig ondernemen vind je veel waardevolle informatie voor startende ondernemers. Heb je toch nog een vraag, of behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een belafspraak met een van onze adviseurs. Zij staan je graag te woord. Wij hebben ook een app ontwikkeld voor startende zzp’ers.

Hoe kom ik aan informatie over verzekeringen voor zzp’ers?
Op grond van wettelijke bepalingen mogen wij geen inhoudelijke informatie over verzekeringen geven. De verzekeraars zelf helpen je graag verder. Op de pagina Financiële producten vind je alle contactinformatie van de verzekeraars die voordelige pakketten aanbieden voor zzp’ers. Vermeld om korting te krijgen dat je lid bent van FNV Zelfstandigen.

Welke verzekeringen zijn van belang voor zzp’ers?
Je moet vooral denken aan aansprakelijkheid voor schade die je aan anderen toebrengt en aan risico’s die je zelf loopt. Verzekeringen die mogelijk interessant zijn voor zzp’ers zijn de bedrijfsaansprakelijkheid voor fouten (WA), fouten die je maakt in het werk (beroepsaansprakelijkheid), inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid en schade aan je bedrijfsinboedel.

Daarbij geldt dat de verzekeringen die je als privépersoon hebt afgesloten, niet gelden als je optreedt als zzp’er. Hiervoor moet je dus een aparte bedrijfsverzekering afsluiten. Als lid van FNV Zelfstandigen krijg je korting op diverse verzekeringen voor zzp’ers.

Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gaat het om fouten die niet te maken hebben met je beroep of werk. Je klant struikelt bijvoorbeeld over je stoeptegels of je stoot een glas water over de computer bij de klant.

Bij de beroepsaansprakelijkheid gaat het om fouten die met je werk te maken hebben. Je hebt bijvoorbeeld tegels verkeerd gelegd, een programmeerfout gemaakt of verkeerd advies gegeven.

Vooral het verzekeren van beroepsfouten is vaak lastig, omdat de verzekeraar moet kunnen zien wat voor soort werk je doet en wat er fout kan gaan. Hierbij zijn een goed contract en algemene voorwaarden van belang. Als lid van FNV Zelfstandigen krijg je korting op beide verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.