FNV ZZP

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail. Zie onze contactpagina.

Wat biedt een lidmaatschap van FNV Zelfstandigen mij?

Uw lidmaatschap levert op vele vlakken (financieel) voordeel op. Wij hebben alle ledenvoordelen uitgebreid beschreven op onze website. In het kort:

• Gratis juridische bijstand
• Gratis incassoservice
• Gratis deelname aan trainingen voor zzp’ers
• Korting op verzekeringen voor zzp’ers
• Korting op zakelijk bellen en energie via collectieve inkoop
• Gratis handige documenten downloaden
• Uw belangen succesvol behartigd in Den Haag.

Wat biedt een lidmaatschap van FNV Zelfstandigen mij?

Vragen m.b.t. lidmaatschap

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Wij ontvangen wijzigingen van uw gegevens bij voorkeur via lid@fnvzzp.nl. U kunt uw wijziging ook per post of telefonisch doorgeven.

Alleen voor een gewijzigd bankrekeningnummer geldt dat wij deze, uit veiligheidsoverwegingen, niet telefonisch mogen accepteren. U kunt een wijzigingsformulier bij ons aanvragen via lid@fnvzzp.nl.

Kan ik uitstel van betaling van mijn contributie krijgen?
Uitstel van betaling is niet mogelijk. U kunt de contributie via automatische incasso in maandelijkse termijnen voldoen (€ 17,75 per maand). Ook bestaat de mogelijkheid om – na overleg met ons en met toestemming van onze boekhouding – de contributie in 4 termijnen te betalen. Neem daarvoor contact op met de Ledenservice op telefoonnummer 088-099 7010.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen is gebaseerd op een kalenderjaar. Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk 19 november van elk jaar. Opzeggingen die daarna binnenkomen, behandelen wij als een opzegging per 31 december van het daarop volgende jaar.

Stuur een brief of e-mail naar onze ledenservice en vermeld uw naam, adres en woonplaats. Wij stellen het op prijs als u daarbij de reden van de opzegging vermeldt. U ontvangt altijd een bevestiging. Ontvangt u die niet binnen een week, dan raden wij u aan contact op te nemen.
NB: het is niet mogelijk telefonisch uw lidmaatschap op te zeggen. 

Vragen m.b.t. juridisch advies

Met welke juridische zaken kan FNV Zelfstandigen mij helpen?
Op de pagina Wat doen wij wel/niet leest u hoe wij onze leden ondersteunen op juridisch gebied. De precieze regels staan beschreven in ons Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

Mag ik administratiekosten rekenen als een openstaande factuur niet betaald wordt?
Dat hangt ervan af. Volgens de nieuwe wet incassokosten mag u geen administratiekosten in rekening brengen als uw klant een consument is. Bij een zakelijke klant mag dat wel. U dient dit echter vooraf met elkaar te zijn overgekomen, in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst. Komt u er niet uit met een opdrachtgever, dan kunt u onze incassoservice inschakelen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn vordering juridisch is onderbouwd?
Het is verstandig om al uw werkzaamheden met de bijbehorende tarieven vooraf schriftelijk overeen te komen met uw opdrachtgever. Dat mag ook per e-mail. Heeft een van de partijen de overeenkomst niet bevestigd, dan kan dit problemen opleveren bij het bewijzen van de gemaakte afspraken. Bent u in een juridisch conflict verwikkeld geraakt? Onze juridisch adviseurs kunnen u helpen.

Wat kan ik doen bij een geschil met de verzekeraar?
Als u het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar, moet u allereerst de polis nakijken welke interne klachtenprocedure geldt. In de polis kan een termijn staan waarbinnen u de klacht schriftelijk moet indienen.
Heeft de verzekeraar uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u terecht bij het KIFID, het klachteninstituut voor verzekeringen. Doe dat uiterlijk binnen 3 maanden nadat de verzekeraar een beslissing over de klacht heeft genomen. Het KIFID zal eerst proberen te bemiddelen. Lukt dat niet, dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie van het KIFID.

Wat zijn de voorwaarden voor de bedrijfsrechtsbijstand van FNV Zelfstandigen?
De regels voor de bedrijfsrechtsbijstand vindt u op de pagina Wat doen wij wel/niet. De volledige bepalingen vindt in het Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

Moet ik originele documenten opsturen bij een juridisch geschil?
Nee, liever niet zelfs. Wanneer een belangrijk origineel stuk zoekraakt, ontstaat er een serieus probleem. Uiteraard voor u als lid, maar ook voor ons. Wij zijn namelijk aansprakelijk voor uw toegezonden stukken. Verstuur uw documentatie dus alleen als kopie en houd de originelen zelf bij u. Mochten wij toch de originele stukken nodig hebben, dan zal de afdeling hier zelf om vragen.

Wat moet ik doen als ik zakelijke problemen heb met de overheid?
Heeft u een zakelijk probleem met de overheid als opdrachtgever, neem dan contact op met onze juridische afdeling. Overige problemen, zoals geschillen over vergunningen of aansprakelijkheid van de overheid, kunnen wij niet in behandeling nemen. Dit vindt u terug in ons Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

 

Vragen m.b.t. financiën

Kan ik hulp krijgen bij de aangifte van mijn omzet- en inkomstenbelasting?
Ja, dat kan. U kunt uw administratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan onze partner VESAK administratieservice.

Is mijn contributie fiscaal aftrekbaar?
Dat kan eventueel, maar de bewijslast ligt bij u. Als zzp’er moet u aangeven wat de zakelijkheid is van de contributie die u aan FNV Zelfstandigen betaalt. De Belastingdienst toetst of de grenzen der redelijkheid daarbij niet worden overschreden.

Hoe bepaal ik mijn uurtarief?
Wij hebben hiervoor een handige tariefapp ontwikkeld. Met de app kunt u op een eenvoudige wijze zelf berekenen welk uurtarief bij u past. Er zijn versies voor zowel de iPhone als Android-telefoons. Ook is er een iPad-versie beschikbaar. Helaas kan deze app niet op een pc gebruikt worden.

Hoe betaal ik aan de Belastingdienst?
De Belastingdienst stuurt geen acceptgiro meer als u uw btw-aanslag wilt betalen. U maakt het geld over op het rekeningnummer van de Belastingdienst. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk en betaal op tijd om extra kosten te voorkomen. Het rekeningnummer is NL86 INGB 0002 4455 88 / BIC: INGBNL2A op naam van Belastingdienst te Apeldoorn.

 

Overige vragen

Kan FNV Zelfstandigen mij advies geven over het starten van een eigen bedrijf?
Op de pagina Zelfstandig ondernemen vindt u veel waardevolle informatie voor startende ondernemers. Heeft u toch nog een vraag, of behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een belafspraak met een van onze adviseurs. Zij staan u graag te woord. Wij hebben ook een app ontwikkeld voor startende zzp’ers.

Hoe kom ik aan informatie over verzekeringen voor zzp’ers?
Op grond van wettelijke bepalingen mogen wij geen inhoudelijke informatie over verzekeringen geven. De verzekeraars zelf helpen u graag verder. Op de pagina Financiële producten vindt u alle contactinformatie van de verzekeraars die voordelige pakketten aanbieden voor zzp’ers. Vermeld om korting te krijgen dat u lid bent van FNV Zelfstandigen.

Welke verzekeringen zijn van belang voor zzp’ers?
U moet vooral denken aan aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen toebrengt en aan risico’s die u zelf loopt. Verzekeringen die mogelijk interessant zijn voor zzp’ers zijn de bedrijfsaansprakelijkheid voor fouten (WA), fouten die u maakt in het werk (beroepsaansprakelijkheid), inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid en schade aan uw bedrijfsinboedel.

Daarbij geldt dat de verzekeringen die u als privépersoon hebt afgesloten, niet gelden als u optreedt als zzp’er. Hiervoor moet u dus een aparte bedrijfsverzekering afsluiten. Als lid van FNV Zelfstandigen krijgt u korting op diverse verzekeringen voor zzp’ers.

Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gaat het om fouten die niet te maken hebben met uw beroep of werk. Uw klant struikelt bijvoorbeeld over uw stoeptegels of u stoot een glas water over de computer bij de klant.

Bij de beroepsaansprakelijkheid gaat het om fouten die met uw werk te maken hebben. U hebt bijvoorbeeld tegels verkeerd gelegd, een programmeerfout gemaakt of verkeerd advies gegeven.

Vooral het verzekeren van beroepsfouten is vaak lastig, omdat de verzekeraar moet kunnen zien wat voor soort werk u doet en wat er fout kan gaan. Hierbij zijn een goed contract en algemene voorwaarden van belang. Als lid van FNV Zelfstandigen krijgt u korting op beide verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder