Doorrekening verkiezingsprogramma’s voor ondernemers met een BV

Redactie
Door Redactie 16 november 2023

Acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau. De resultaten zijn op 8 november gepubliceerd.

U kunt de verkiezingsprogramma’s hier vinden. Wij hebben de partijprogramma’s gescreend op de meest relevante plannen in de Inkomstenbelasting Box 2 en de Vennootschapsbelasting voor ondernemers met een besloten vennootschap (BV) zonder personeel.  

VVD:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • De VVD heeft geen plannen/aanpassingen voor wat betreft de Inkomstenbelasting Box 2.

Vennootschapsbelasting:

 • scherpt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aan tot 30% van de jaarwinst boven de 1 miljoen euro, beperkt de carry forward naar zes jaar en schaft de carry back af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,8 miljard euro.

D66:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • verhoogt het lage box 2-tarief van 24,5% naar 29,5% en het hoge tarief van 31% naar 36%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,8 miljard euro.
 • voert een jaarlijkse voorheffing in box 2 in over een forfaitair rendement van 4% op de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap. Voor de voorheffing geldt het lage box 2- tarief van 29,5%. De voorheffing kan worden verrekend. Er zijn uitvoeringstechnische risico’s, omdat moet worden bijgehouden wat gedurende het bestaan van een vennootschap aan voorheffing is geheven.
 • schaft de box 2-vrijstelling voor schulden bij de eigen vennootschap af, inclusief de uitzondering voor eigenwoningschuld. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,1 miljard euro.

Vennootschapsbelasting:

 • introduceert een nieuwe fiscale regeling in de vennootschapsbelasting met als doel innovatieve en/of duurzame investeringen te stimuleren. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 1,0 miljard euro.
 • verhoogt het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting naar 24%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,7 miljard euro.
 • D66 scherpt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aan tot 30% van de jaarwinst boven de 1 miljoen euro, beperkt de carry forward naar zes jaar en schaft de carry back af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,8 miljard euro.

GroenLinks-PvdA:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • laat het inkomen in box 2 en 3 meetellen in de grondslag voor de premies volksverzekeringen in de inkomstenbelasting. Dit is een lastenverzwaring voor gezinnen van 0,2 miljard euro.
 • schaft de box 2-vrijstelling voor schulden bij de eigen vennootschap af, inclusief de uitzondering voor eigenwoningschuld. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,1 miljard euro.
 • introduceert een vermogensbelasting over ondernemingsvermogen en vermogen in box 2 en box 3. Voor vermogens in box 2 en ondernemingsvermogen in box 1 geldt vanaf 1 miljoen euro een tarief van 2%. Voor het vermogen in box 3 geldt tussen 1 miljoen en 3 miljoen euro een tarief van 2%, tussen 3 miljoen en 4 miljoen euro 3%, tussen 4 miljoen en 5 miljoen euro 4% en boven 5 miljoen euro 5%. De maatregel is een lastenverzwaring van 3,6 miljard euro voor gezinnen en 5,7 miljard euro voor bedrijven. Structureel brengt deze maatregel minder op, door uitholling van de grondslag.

Vennootschapsbelasting:

 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) met 1,0 miljard euro. De partij beoogt 0,8 miljard euro in te zetten voor bedrijven die verduurzamen. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven.
 • verhoogt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 4,2%-punt naar 30%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 5,1 miljard euro.
 • scherpt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aan tot 30% van de jaarwinst boven de 1 miljoen euro, beperkt de carry forward naar zes jaar en schaft de carry back af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,8 miljard euro.
 • schaft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,5 miljard euro.
 • schaft de aftrekbaarheid van kosten voor deelnemingen in de vennootschapsbelasting af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.

Overig:

 • introduceert een opdrachtgeversheffing voor bedrijven die opdrachten verlenen aan zzp’ers. Bedrijven betalen de heffing over de contractwaarde van verleende opdrachten met een minimum aantal uren geleverde arbeid of boven een bepaalde contractwaarde. Voor zulke opdrachten moet de zzp’er een bewijs van arbeidsrelatie overleggen aan de opdrachtgever. De heffing brengt grote uitvoeringstechnische risico’s met zich mee. Daarnaast staat de maatregel mogelijk op gespannen voet met de Europeesrechtelijke vrijheid van diensten. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,6 miljard euro.

CDA:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • voert een uniform box 2-tarief in van 25%. Dit is een lastenverlichting voor bedrijven van 0,4 miljard euro.
 • voert een jaarlijkse voorheffing in box 2 in over een forfaitair rendement van 4% op de boekwaarde van het vermogen in de vennootschap. De voorheffing kan worden verrekend. Er zijn uitvoeringstechnische risico’s, omdat moet worden bijgehouden wat gedurende het bestaan van een vennootschap aan voorheffing is geheven.

Vennootschapsbelasting:

 • verlaagt het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 0,8%-punt naar 25%. Dit is een lastenverlichting voor bedrijven van 1,0 miljard euro.
 • verhoogt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,5 miljard euro.

ChristenUnie:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • verhoogt het lage box 2-tarief van 24,5% naar 25% en het hoge tarief van 31% naar 35%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.
 • voert een vermogensbelasting in van 1% voor vermogens in box 1, box 2 en box 3 met een belastingvrij vermogen van 1 miljoen euro. Dit is een lastenverzwaring van 1,6 miljard euro voor gezinnen en van 2,6 miljard euro voor bedrijven

Vennootschapsbelasting:

 • schaft het lage tarief in de vennootschapsbelasting af en stelt het uniforme tarief vast op 25%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,1 miljard euro.
 • scherpt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aan tot 30% van de jaarwinst boven de 1 miljoen euro, beperkt de carry forward naar zes jaar en schaft de carry back af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,8 miljard euro.

Volt:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • wijzigt de box 2-tarieven naar 28% over het inkomen tot 50.000 euro, 30% tussen 50.000 en 100.000 euro en 35% vanaf 100.000 euro. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,5 miljard euro.
 • verlaagt de box 2-vrijstelling voor schulden bij de eigen vennootschap naar 200.000 euro. De uitzondering voor eigenwoningschuld blijft ongewijzigd. Dit is een beperkte lastenverzwaring voor bedrijven.

Vennootschapsbelasting:

 • schaft de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting af. Dit is een lastenverzwaring van 0,4 miljard euro voor gezinnen en een beperkte lastenverzwaring voor bedrijven.
 • schaft het lage tarief in de vennootschapsbelasting af en stelt het uniforme tarief vast op 27%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 4,4 miljard euro.
 • schaft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,9 miljard euro.

JA21:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • wijzigt de belastingheffing over inkomen uit aanmerkelijk belang (ab). Het voorstel is te complex om in dit document samen te vatten. U kunt het voorstel lezen op pagina 223 van het partijhoofdstuk.

Vennootschapsbelasting:

 • wijzigt de vennootschapsbelasting door ontvangsten en uitgaven in verband met niet financiële activiteiten voortaan op kasstroombasis te belasten. Uitgaven voor kapitaalgoederen worden hiermee volledig aftrekbaar in het jaar van de investering in plaats van gespreid over jaarlijkse afschrijvingen. Dit geldt alleen voor nieuwe investeringen en investeringen die maximaal een jaar voor invoering zijn gedaan. Dit is een lastenverlichting voor bedrijven van 4,0 miljard euro.
 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.
 • verhoogt het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting naar 22,5%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,1 miljard euro.
 • verlaagt de schijfgrens van de vennootschapsbelasting naar 100.000 euro. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.

SGP:

Inkomstenbelasting Box 2:

 • De SGP heeft geen plannen/aanpassingen voor wat betreft de Inkomstenbelasting Box 2.

Vennootschapsbelasting:

 • verlaagt het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 1,3 miljard euro.
 • verhoogt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.
 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.

Bron: CPB

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.