Wat verandert er in 2024 voor zzp’ers

Redactie
Door Redactie 11 januari 2024

Omdat er ook in 2024 enkele wijzigingen zijn, hebben we dit voor je samengevat in een handig overzicht. De meeste wijzigingen waren al aangekondigd op Prinsjesdag 2023. Moties en amendementen uit de Tweede Kamer hebben het oorspronkelijke Belastingpakket op een aantal punten gewijzigd.

Indexatie relevante bedragen in de Inkomstenbelasting:

Jaarlijks worden veel bedragen in belastingwetten bijgesteld met een inflatiecorrectie. Voor 2024 bedraagt deze inflatiecorrectie 9,9%, wat inhoudt dat een aantal relevante bedragen met 9,9% worden verhoogd. Voor de bedragen in de inkomstenbelasting is voor 2024 besloten de inflatiecorrectie voor 95,9% toe te passen. De toe te passen inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting komt daarmee uit op 9,49% in plaats van 9,9%.

Tarieven in box 1:

Het tarief in schijf 1, voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd, wordt verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het tarief in schijf 2 blijft 49,5%.

Het tarief in schijf 1, voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd, wordt verhoogd van 19,03% naar 19,07%. Het tarief in schijf 2 gaat van 36.93% naar 36,97%. Het tarief in schijf 3 blijft 49,5%.

De onbelaste reiskostenvergoeding:

Per 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per zakelijke kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. De maatregel geldt ook voor ondernemers en resultaatgenieters voor de inkomstenbelasting. Zij mogen per 2024 ook het verhoogde bedrag voor zakelijke reizen aftrekken van hun winst.

De verhoging geldt daarnaast voor:

  • Reiskosten voor ziekenbezoek;
  • Kilometervergoeding voor weekend- en vakantie-uitgaven voor gehandicapten;
  • Giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

Verlaging mkb-winstvrijstelling:

De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 13,31%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Door deze aanpassing gaan ondernemers met de hoogste winsten er het meest op achteruit. Vanaf 2025 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 12,7%.

Afbouw zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. Hierdoor gaan de IB-ondernemers ook meer belasting betalen. Sinds 2022 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027.

Verhoging arbeidskorting:

De maximale arbeidskorting gaat van € 5.052 in 2023 naar € 5.532 in 2024 (indexatie van 9,49%).

Beperking afschrijving gebouwen:

Vanaf 1 januari 2024 mogen in de inkomstenbelasting gebouwen in eigen gebruik afgeschreven worden tot de WOZ-waarde. Voorheen was dit tot 50% van de WOZ-waarde. De regels voor het afschrijven van gebouwen zijn dan gelijk voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Er is een overgangsregeling waardoor ondernemers die nog niet over drie volledige boekjaren hadden afgeschreven, nog voor de resterende jaren van die in totaal drie boekjaren mogen afschrijven volgens de oude regels

Verhoging ondergrens kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is toepasbaar vanaf € 2.846 (2023: € 2.600) en blijft maximaal 28% (indexatie van 9,49%).

Daling energie-investeringsaftrek (EIA):

De energie-investeringsaftrek (EIA) daalt van 45,5% naar 40%. De EIA is een regeling waarmee ondernemers worden gestimuleerd om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met de EIA kan in 2024 40% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst, in aanvulling op de gebruikelijke afschrijving.

De EIA is van toepassing op investeringen vanaf € 2.500. Het maximaal besteedbare bedrag stijgt van € 136.000.000 naar € 148.911.976.

Hieronder een overzicht van de veranderingen voor ondernemers met een aanmerkelijk belang: inkomstenbelasting (Box 2) en vennootschapsbelasting.

Tarieven in box 2:

Het belastingtarief op inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 verandert in 2024. Tot en met 2023 was er een uniform tarief van 26,9%. Vanaf 2024 zijn er twee schijven in box 2. Over inkomen tot en met € 67.000 wordt 24,5% belasting betaald en daarboven 33% belasting.

Verlaging maximumbedrag lenen bij eigen vennootschap:

Sinds 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting in box 2 betalen over leningen van de eigen vennootschap voor zover die meer bedragen dan € 700.000 (uitgezonderd eigenwoningschulden). Vanaf 2024 wordt dit bedrag verlaagd naar € 500.000.

Vrijstelling geven uit vennootschap:

Vanaf 2024 worden giften vanuit de vennootschap (een lichaam dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting) aan goede doelen (ANBI) niet meer belast met dividendbelasting en de inkomstenbelasting (box 2). Dit was al het geval voor giften die voldeden aan de criteria voor giftenaftrek in de vennootschapsbelasting, namelijk tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Vanaf 2024 geldt dit ook voor grotere giften vanuit de vennootschap.

Toch geen afschaffing giftenaftrek:

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting zou geheel komen te vervallen. Maar deze wijziging in de aftrek van giften is verworpen door de Tweede Kamer. De giftenaftrek blijft daardoor toch in stand.

Bron: Rijksoverheid.nl (Belangrijkste wijzigingen belastingen 2024 | Publicatie | Rijksoverheid.nl)

Nog eens nalezen? Download de folder!

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.