FNV ZZP

Modelovereenkomsten

Modelovereenkomsten

Met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 en de inwerkingtreding van de wet DBA, kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers via een modelovereenkomst vooraf aan de Belastingdienst vragen uitspraak te doen of de zzp’er echt als zzp’er werkzaam is en niet als werknemer.

Meldpunt Modelovereenkomsten Zzp

De FNV heeft een Meldpunt Modelovereenkomsten Zzp. Hier kunnen zzp’ers terecht met misstanden, vragen en ervaringen. FNV Zelfstandigen is betrokken bij dit meldpunt. 

Lees meer. 

Direct naar het meldpunt.

3 handige modelovereenkomsten voor zzp'ers

Wat speelt er?

De voorbeeldovereenkomst vloeit voort uit de Wet DBA. Het belangrijkste doel van deze wet is om de Belastingdienst mogelijkheden te geven om te handhaven bij opdrachtgevers die met schijnconstructies werken. In de aanloop naar de inwerkingtreding, valt FNV Zelfstandigen een aantal zaken op:

De VAR met zijn vergaande vrijwaring heeft ertoe geleid dat er zeer weinig rechtszaken zijn over de vraag of iemand daadwerkelijk als zzp’er werkzaam is. Bij de eerste modelovereenkomsten bleek dat open eindjes uit het verleden opeens weer actueel werden. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de rol van intermediairs. Inmiddels is er een algemene modelovereenkomsten voor het werken met intermediairs.

Nu er een aantal voorbeeld- en modelovereenkomsten is gepubliceerd, blijkt dat het overgangsjaar en de expertcommissie absoluut geen overbodige luxe zijn. Ging de Belastingdienst aanvankelijk uiterst gedetailleerd te werk, daarna werd een aantal zeer algemene en ruim geformuleerde overeenkomsten goedgekeurd. Ook kunnen er vanuit fiscaal perspectief eisen door de Belastingdienst worden gesteld, die op gespannen voet staan met het arbeidsrecht. De periode tot 1 mei 2017 wordt dus een druk jaar. Er moet nog veel gebeuren wil er een werkbaar toetsingskader komen.

Standpunt FNV Zelfstandigen

  • Verlies de doelstelling van de voorbeeldovereenkomst niet uit het oog! De afschaffing van de VAR is bedoeld om schijnconstructies aan te kunnen pakken. Beknot al die zzp’ers die geen schijnzelfstandige zijn niet in hun ondernemersvrijheid. Pak de problemen die er zijn gericht aan door gerichte handhaving.

  • Toets als Belastingdienst alleen die bepalingen die iets zeggen over de arbeidsrelatie. De overige contractvoorwaarden moeten expliciet buiten de goedkeuring vallen: partijen moeten de ruimte hebben om de overige voorwaarden zelf uit te onderhandelen.

  • Laat de Belastingdienst of het Ministerie publiceren, bijvoorbeeld via een app, welke bepalingen “groen”, “ oranje” of “rood” zijn. Bij groene bepalingen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, bij rode bepaling is er wel een arbeidsovereenkomst en bij oranje bepalingen is een nader oordeel van de Belastingdienst noodzakelijk. Daarmee kunnen we vele ondernemers (en hun opdrachtgevers) duidelijk maken dat er géén noodzaak is om nadere actie te ondernemen.

Modelovereenkomst FNV Zelfstandigen

3 handige modelovereenkomsten voor zzp'ers