FNV ZZP

Modelovereenkomsten

Laatste update: 5 januari 2021

Modelovereenkomsten

Met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 en de inwerkingtreding van de wet DBA, kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers via een modelovereenkomst vooraf aan de Belastingdienst vragen uitspraak te doen of de zzp’er echt als zzp’er werkzaam is en niet als werknemer. De wet DBA wordt op termijn vervangen, maar tot die tijd kunnen de modelovereenkomsten gewoon gebruikt worden. Hoe dat in de toekomst zal zijn, weten we nog niet, maar we houden je natuurlijk op de hoogte!

Meldpunt Modelovereenkomsten Zzp

De FNV heeft een Meldpunt Modelovereenkomsten Zzp. Hier kunnen zzp’ers terecht met misstanden, vragen en ervaringen. FNV Zelfstandigen is betrokken bij dit meldpunt. 

Lees meer. 

Direct naar het meldpunt.

3 handige modelovereenkomsten voor zzp'ers