FNV ZZP

Duurzaam ondernemen

Laatste update: 5 januari 2021

Duurzaam ondernemen

“Duurzaam succesvol ondernemen” - dat is waar FNV Zelfstandigen voor staat. De overgrote meerderheid van de zzp’ers wil ook in de toekomst zelfstandige zijn. Wij zetten ons in om hen te helpen deze ambitie waar te maken.

Standpunt FNV Zelfstandigen

Duurzaam succesvol ondernemen begint met een goede marktpositie: Alleen vanuit een goede marktpositie ben je in staat duurzaam een fair tarief te realiseren. Een tarief waarmee je je ondernemersrisico’s kan afdekken, dat je in staat stelt voorzieningen te treffen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid en waarmee je kan blijven investeren in opleiding en ontwikkeling.

Soms wordt deze marktpositie belemmerd door aanbestedingsregels, inkoopprocedures of inkoopmonopolies. In onze collectieve belangenbehartiging werken we actief aan een faire positie van de zzp’er. In het lobbythema “goed opdrachtgeverschap” werken we dit nader uit. Daarnaast gaan we actief aan de slag voor specifieke groepen waarvoor de omstandigheden onvoldoende zijn. 

De toekomst als duurzaam ondernemer

Naast de marktomstandigheden zijn natuurlijk vooral de vaardigheden van de zelfstandige van belang voor duurzaam succesvol ondernemerschap. Enerzijds vertalen wij dat in de lobby naar goede opleidingsfaciliteiten. Naast vakmanschap  zijn ondernemersvaardigheden van belang. In de ZZP Academy {link] besteden wij daar veel aandacht aan, bijvoorbeeld m.b.t het uitonderhandelen van een goed tarief [link].

Wij vinden dat er meer en betere en goed toegankelijke faciliteiten moeten komen voor zzp’ers ten behoeve van pensioen [link] en arbeidsongeschiktheid [link]. Om duurzaam te blijven ondernemen is gezondheid natuurlijk ook een belangrijke pijler. Naast een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, is het vooral ook zaak aan preventie te doen en snel weer aan de slag te kunnen. Daarom hebben zzp’ers die via ons verzekerd zijn bij Menzis toegang tot gespecialiseerde medische hulp.

De basis van duurzaam ondernemerschap ligt in professionaliteit, gezondheid én een goede marktpositie voor de zelfstandige. Daar werken wij aan.

Daarnaast maken wij van ons volume gebruik door voor onze leden inkoopvoordeel bij onze partners te bedingen. Daarbij blijven we onafhankelijk en hebben we als vereniging geen commerciële betrokkenheid.