Wat hebben we nou afgesproken?

We hebben het allemaal weleens meegemaakt dat onze ouders of verzorgers aan ons vroegen:”Wat hebben we nou afgesproken…..”. Dat was altijd bedoeld als retorische vraag die met enige stemverheffing werd gesteld en maakte in de Sinterklaasperiode vaak nog meer indruk dan daarbuiten.

17 november 2017
 

Soms heeft de rechter dezelfde rol als ouder of verzorger zij het dat de optie van stemverheffing door de rechter veelal wordt ingeslikt. In een zaak die kortgeleden in Roermond speelde, is die vraag ook gesteld. 
 

Wat speelt er?

De eisende partij Pidtstock houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Ook is het bedrijf actief met het maken en verkopen van websites, mobiele applicaties en internet-marketing.

Pidtstock heeft in opdracht van ondernemer Bouwsloot werkzaamheden verricht en daarvoor ruim € 2.000,- gefactureerd.

Bouwsloot betwist de omvang van de door Pidtstock uitgevoerde opdracht en betaalt de factuur niet. Pidtstock heeft algemene voorwaarden van toepassing verklaard. 
 

Eén overeenkomst, twee opdrachten

Pidtstock zegt bij de rechter dat de overeenkomst die met Bouwsloot is aangegaan bestaat uit een tweetal opdrachten. Het gaat enerzijds om het bouwen van een webshopmodule en anderzijds om het aanbieden van een zogeheten Adwords Service. De Adwords Service heeft als doel dat de webshop op bepaalde trefwoorden hoog scoort in zoekresultaten van Google. Pidtstock voegt daaraan toe dat een nieuwe webshop zonder Adwords Service nauwelijks zin zou hebben. In de algemene voorwaarden neemt Pidtstock een inspanningsverplichting op zich. Een garantie dat de Adwords Service tot een tsunami van nieuwe klanten zou leiden, geeft Pidtstock dus niet.

De kosten voor het bouwen van de webshop bedragen € 500,-. De Adwords Service kost maandelijks € 99,-, op jaarbasis dus € 1.188,-. Een behoorlijke investering voor een startende webshop.
 

Jouw afspraak is niet mijn afspraak

Bouwsloot erkent bij de rechter de vordering wat betreft de webshop. Bouwsloot ontkent daarnaast dat hij de aanvullende Adwords Service is overeengekomen. Hij zegt daar niet voor getekend te hebben. Frappant is daarbij wel dat Bouwsloot het erkende deel van de factuur ook niet betaalt. Dat is geen handige proceshouding.

Bouwsloot heeft meermaals bij Pidtstock het originele contract opgevraagd, maar dat wordt geweigerd door Pidtstock. Bouwsloot beweert namelijk dat de zin over de Adwords Service door Pidtstock pas na ondertekening aan de overeenkomst zou zijn toegevoegd. Bouwsloot, die in persoon procedeert en dus zonder rechtsbijstand, onderbouwt dat verder niet. Ook dat is geen handige proceshouding.
 

Rechter: “u heeft het volgende afgesproken”

Uit één van de processtukken haalt de rechter dat Pidtstock uitvoerig heeft toegelicht hoe de toepassing van de Adwords Service met Bouwsloot is besproken en is overeengekomen. Pidtstock verwijst naar een gesprek met Bouwsloot medio januari 2017, waarbij de heer Molsteen, werkzaam bij Pidtstock, een lijst met 700 trefwoorden heeft besproken. Volgens Pidtstock heeft Bouwsloot daarmee zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van de Adwords Service. Bouwsloot betwist dat gesprek niet maar blijft erbij dat de Adwords Service niet is overeengekomen. 

De rechter heeft een kopie van de overeenkomst bij de dagvaarding ontvangen. Die heeft Bouwsloot dus ook kunnen zien. In de overeenkomst heeft de rechter onder het kopje “Producten/Diensten” duidelijk kunnen zien dat de Adwords Service is vermeld voor een bedrag van € 99,- per maand. De rechter heeft een handtekening van Bouwsloot gezien op het contract en Bouwsloot heeft niet gezegd dat het niet zijn handtekening is.

Bouwsloot stelt enkel bij zijn eerste reactie op de dagvaarding dat de regel met betrekking tot de Adwords Service tijdens het ondertekenen van het contract niet op het contract stond vermeld. De rechter mist een onderbouwing. Want, zegt de rechter, uit niets blijkt dat de passage met betrekking tot de Adwords Service op een later tijdstip op het contract is bijgeschreven. Het blijkt niet uit de uitspraak van de rechtbank maar kennelijk heeft Bouwsloot geen kopie van de overeenkomst zonder de regel over de Adwords Service kunnen verstrekken.
 

Reclamare necesse est

Daarbij komt dat Bouwsloot niet direct na ontvangst van de factuur, waarop de Adwords Service nadrukkelijk staat vermeld, bij Pidtstock heeft gereclameerd of geklaagd. De rechter vindt dat, als Bouwsloot ontkent dat hij de Adwords Service is overeengekomen, hij dan bezwaar had moeten maken tegen de kosten van de Adwords Service die op de factuur stonden. De kosten voor de Adwords Service vormen immers een substantieel deel van de factuur. Het antwoord van de rechtbank op de vraag:”Wat hebben we nou afgesproken”, luidt dus webshopmodule én Adwords Service.
 

Origineel of kopie

Het is de kantonrechter niet duidelijk waarom Bouwsloot uitdrukkelijk vast houdt aan het verstrekken van het originele contract en geen genoegen heeft willen nemen met de door Pidtstock verstrekte kopie. De rechter vindt aannemelijk dat Pidtstock er voor kiest om originele stukken in haar dossier te behouden en niet uit handen te geven. Naar het oordeel van de kantonrechter is Bouwsloot hiermee niet op enigerlei wijze in zijn belangen geschaad. De vordering wordt volledig toegewezen en Bouwsloot moet ook ruim € 853,51 aan proceskosten, € 351,58 aan incassokosten en rente aan Pidtstock betalen (voor die bedragen had Bouwsloot een jaar lang Adwords Service kunnen afnemen). Zo is de overeenkomst een stuk duurder geworden voor Bouwsloot. Het risico van procederen met onvoldoende argumenten is hiermee maar weer eens bewezen.
 

Beschouwing

Als je een contract of een deel van een contract betwist, zorg er dan voor dat je daarvoor voldoende onderbouwing en voldoende bewijs hebt. Als je slechts een deel van een contract of factuur betwist, betaal dan wel dat deel van de factuur waar je geen discussie over hebt. Ben je het niet eens met een factuur of een deel daarvan, protesteer dan zo snel mogelijk en go from there. Kom je er niet uit of wil je advies, neem dan contact op met de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.