Trademark Office verliest opnieuw procedure

Afgelopen zomer verliest Trademark Office een procedure van FNV Zelfstandigen. Kort daarvoor heeft de rechtbank Oost-Brabant de handelwijze van Trademark Office als bedrog bestempeld. Recent is een procedure tussen Trademark Office en een vennootschap onder firma, hierna VOF, beslecht door de rechtbank Limburg. Trademark Office verliest opnieuw bij de rechter.

1 oktober 2018
 

Wat is er aan de hand?

Op of omstreeks 15 november 2017 dan wel 17 januari 2018 belt Trademark Office ongevraagd naar de VOF. Daarbij is gesproken over het sluiten van een overeenkomst betreffende het leveren van een TLD Domeinnaam. Van het telefoongesprek, althans alleen van het gedeelte waarbij de overeenkomst is besproken, is een korte bandopname gemaakt. Er is dus niet van de volledige gesprekken een geluidsopname gemaakt. Trademark Office stuurt de rechtbank bovendien alleen een transcriptie (schriftelijke uitwerking) van de geluidsopname. De geluidsopname zelf wordt niet verstrekt.

De VOF weigert te betalen en wordt gedagvaard voor betaling van de factuur van 18 januari 2018 (een bedrag van € 359,98, inclusief btw).
 

Vordering

Trademark Office partij vordert veroordeling van de VOF tot betaling van € 420,13 (€ 359,98 aan hoofdsom, € 54,00 aan incassokosten en € 6,15 aan rente). Trademark Office zegt dat partijen een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de levering van een TLD Domeinnaam. Deze domeinnaam is ook geleverd en daarvoor is de onbetaald gebleven  factuur van 18 januari 2018 uitgebracht.
 

Wat vindt de VOF

De VOF betwist dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Subsidiair vindt de VOF dat er sprake is van bedrog en/of dwaling. De VOF is op of omstreeks 17 januari 2018 binnen 1 uur tot driemaaltoe telefonisch benaderd door Trademark Office. Daarbij heeft Trademark Office gezegd dat een concurrent met eenzelfde naam als de VOF een domeinnaam wilde registeren en zij drong erop aan dat de VOF gebruik moest maken van het eerste registratierecht. In deze procedure betwist Trademark Office dit alles te hebben gezegd. Waar is het bewijs in de vorm van een geluidsopname van het hele gesprek, is dan mijn vraag?

Na afloop van het telefoongesprek heeft de VOF informatie ingewonnen over Trademark Office. De VOF schrikt zich een hoedje als blijkt dat Trademark Office nergens geregistreerd staat als een (erkend) onafhankelijk toezichthouder en dat er geen ‘eerste registratierecht’ bestaat. Ook blijkt de VOF dat er helemaal geen concurrent met eenzelfde naam als de VOF bestaat. Verder houdt de VOF de rechtbank voor dat Trademark Office dezelfde malafide werkwijze hanteert bij andere bedrijven. Ter onderbouwing heeft de VOF informatie van derden op internet en de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant overgelegd (zie mijn blog van 27 juli 2018). Tot slot zegt de VOF dat de transcriptie van de geluidsopname niet volledig is.
 

Het vonnis van de kantonrechter

Hoewel de VOF vindt dat de transcriptie niet volledig is, heeft de VOF volgens de rechter niet betwist dat zij akkoord is gegaan met de vastlegging van een domeinnaam, zoals vermeld in het transcriptieoverzicht. Voor de rechter staat daarom vast dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Dan zijn we er nog niet.

Over de gestelde bedrog c.q. dwaling zegt de kantonrechter het volgende. Zoals de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant ook al in zijn uitspraak heeft overwogen, is het algemeen bekend dat er veel fraude in het kader van telefonische acquisitie plaatsvindt. Onze leden hebben daar ook vaak last van. Ondernemers worden telefonisch benaderd, waarbij onjuiste mededelingen worden gedaan om hen vervolgens een aanbod te doen om een overeenkomst te sluiten. Er wordt dan slechts een bandopname gemaakt van het akkoord gaan met het aanbod.

De kantonrechter van de rechtbank in Oost-Brabant heeft vervolgens geoordeeld dat er sprake is van bedrog. In deze zaak in Limburg ligt de zaak volgens de rechter iets anders. In deze zaak staat voor de rechter niet (onweersproken) vast dat onjuiste mededelingen zijn gedaan en dat een ‘verkooptruc’ heeft plaatsgevonden. Dit zegt de rechter omdat Trademark de beschrijving van de telefoongesprekken van de VOF betwist in tegenstelling tot wat in de procedure bij de rechtbank Oost-Brabant is gebeurd.
 

Onderbouwing vordering onvoldoende

Daarbij is wel de andere kant van de medaille dat het op de weg van Trademark Office had gelegen om de geluidsopname te verstrekken, zodat de kantonrechter maar ook de VOF de inhoud van het gesprek hadden kunnen beoordelen.

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat Trademark Office kennelijk op het laatste moment heeft aangeboden om de geluidsopname alsnog te overleggen. De kantonrechter acht dat echter een gepasseerd station en dat aanbod is dus te laat.

Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt immers dat procespartijen  verplicht zijn de voor de beslissing van de rechter van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Als deze verplichting niet wordt nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 


De vordering van Trademark wordt mede onder verwijzing naar dit wetsartikel afgewezen omdat de vordering onvoldoende is onderbouwd. De VOF wint de zaak tegen Trademark Office.
 

Tips tot slot

Tips bij acquisitiefraude bij domeinnamen. Als je gebeld wordt door Trademark Office of een bedrijf dat zegt dat iemand met jouw domeinnaam met een andere extensie aan de haal wil gaan maar weigert te zeggen wie dat dan is, zeg dan 'nee'. Of ga zo mogelijk live op internet kijken of de domeinnaam vrij is, zeg je gesprekspartner dat de domeinnaam vrij is en dat je hem net zelf hebt geclaimd. Of vraag of ze het aanbod schriftelijk of per mail kunnen bevestigen. Dat willen ze nooit.

We kennen allemaal de leus:'Hang op', 'Klik weg', 'Bel uw bank'. Als jij geconfronteerd wordt met domeinnaam-acquisitiefraude dan luidt de leus: 'Hang op', 'Klik weg', 'Bel FNV Zelfstandigen'.

mr Ewald van Sark
Jurist FNV Zelfstandigen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.