Kantonrechter fileert Trademark Office en Norrad

Domeinnaamfraude door Trademark Office B.V. blijft helaas nog steeds actueel. De blogs die ik schreef over de dubieuze praktijken van Trademark Office B.V. en haar eigen incassobureau Norrad Incasso B.V. (zelfde eigenaren overigens) blijven dus ook actueel.

21 maart 2019

Het gaat er kort gezegd om dat zelfstandigen onder druk worden gezet om onder valse voorwendselen akkoord te gaan met een registratie van een domeinnaam voor 10 of 15 jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de verrassing na een jaar als er opeens verlengingskosten worden geclaimd door Trademark Office die niet zijn afgesproken.
 

Procedures

In Utrecht vond kortgeleden een zitting plaats bij de rechtbank Midden-Nederland waar diverse zaken van Trademark Office tegelijk werden behandeld. Da's efficiënt aangezien het vrijwel altijd om dezelfde feiten gaat. Eén zaak springt eruit. Daarin krijgt Trademark Office keihard het lid op de neus.
 

Verstekvonnis

Trademark Office haalt eerst een verstekvonnis bij de rechtbank voor de factuur. Trademark Office legt vervolgens beslag op het woonhuis van de betrokkene, ik noem haar mevrouw Victors. Een exorbitante maatregel. Dan pas komt Victors erachter dat er een vonnis is. Zij gaat vervolgens in verzet tegen het verstekvonnis. Onder protest betaalt ze wel € 1.100,40 aan de deurwaarder om verdere actie van de deurwaarder te voorkomen. De verzetzaak wordt verder behandeld.
 

Verkooptruc

Ook hier is weer de bekende verkooptruc toegepast en heeft Victors de dag na het telefoongesprek een aangetekende brief gestuurd. Zij wil af van de overeenkomst omdat ze zorgelijke informatie over Trademark Office vindt op internet. Trademark Office is het daar niet mee eens en houdt de factuur overeind. Victors schakelt een advocaat in.

 

Victors zegt dat de volgende onjuiste mededelingen gedaan tijdens het acquisitiegesprek van 3 oktober 2017:

- Trademark Office heeft zich voorgedaan als een onafhankelijke partij die toezicht houdt op de registratie van domeinnamen, terwijl zij een commercieel bedrijf is,

- Trademark Office heeft gezegd dat een concurrent de domeinnaam www. [naam van Victors bedrijf].com wilde registreren, terwijl er helemaal geen sprake is van een concurrent of andere partij die deze domeinnaam heeft geclaimd,

- Victors moest snel beslissen, omdat anders de domeinnaam naar die geïnteresseerde concurrent zou gaan.

Uiteraard ontkent Trademark Office dat zij deze mededelingen heeft gedaan. Een geluidsopname daarvan is er echter niet.
 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter, die zoals gezegd op de zitting meer Trademark Office-zaken behandelt, vindt het ongeloofwaardig dat Trademark Office in dit geval een andere telefonische benadering heeft gehanteerd dan in de andere zaken. Dat is ook niet zo gek aangezien er met een vast belscript wordt gewerkt.

Die ongeloofwaardigheid ziet de kantonrechter verder bevestigd in uitspraken van kantonrechters elders in het land, waarin exact dezelfde verkoopmethode en onjuiste mededelingen zijn beschreven.

Voor Trademark Office is ook fataal dat het deel van het gesprek, dat aan de gemaakte afspraak vooraf is gegaan en waarin de onjuiste mededelingen zouden zijn gedaan, niet op een geluidsdrager heeft opgenomen noch heeft overgelegd als die opname er al zou zijn. De kantonrechter maakt verder het verwijt dat Trademark Office zonder bericht niet op zitting is verschenen en het standpunt dus verder niet heeft toegelicht.
 

Bedrog

Zoals de kantonrechter van Oost-Brabant al eens heeft beslist in een soortgelijk geval is ook de kantonrechter te Utrecht van oordeel dat de handelwijze van Trademark Office bedrog oplevert. De brief die Victors heeft gestuurd om de overeenkomst te herroepen vat de rechter op als een terecht beroep op vernietiging van de overeenkomst. De vordering van Trademark Office, die in het verstekvonnis was toegewezen, wordt alsnog afgewezen. Omdat Trademark Office ten onrechte het verstekvonnis heeft geïncasseerd moet Trademark Office het door Victors betaalde bedrag van € 1.100,40 terugbetalen.
 

Schadevergoeding

Maar dan zijn we er nog niet. Victors vraagt de rechter haar schade te vergoeden. Dat zijn de advocaatkosten die zijn gemaakt tegen de onterechte beslaglegging op haar woning. Victors claimt € 2.616,42. Trademark Office zegt dat Victors geen advocaatkosten had hoeven maken als zij eerder gehoor had gegeven aan de sommaties van Trademark Office.

De kantonrechter maakt daar korte metten mee. De overeenkomst is tot stand gekomen doordat Trademark Office een verkooptruc heeft toegepast. Dat is onrechtmatig. Victors is voltrekt ten onrechte gesommeerd om te betalen. Victors kan dan ook moeilijk verweten worden dat zij niet tot betaling van die onterechte sommaties is overgegaan.

Victors betaalde niet vanwege de toegepaste verkooptruc. Desondanks is Trademark Office haar blijven bestoken met incasso’s, is zij een procedure gestart en heeft ze vervolgens het verstekvonnis gebruikt om via beslaglegging betaling af te dwingen. De kosten die Victors heeft moeten maken in verband met het beslag op haar woning zijn voor de kantonrechter een direct gevolg van het onrechtmatig handelen van Trademark Office. De kantonrechter wijst het geclaimde bedrag van € 2.616,42 toe aan Victors (plus wettelijke rente).

 

Volledige proceskosten

Dan nog eindigt het niet. Victors heeft namelijk ook de volledige proceskosten gevorderd voor de verzetprocedure. Die claim bedraagt € 4.360,84 aan advocaatkosten.

Een dergelijke vordering kan alleen worden toegewezen als sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Daarvan is sprake als het instellen van de vordering, omdat deze evident ongegrond is, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven.

Hiervan kan pas sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Ook hierover zegt Trademark Office opnieuw opzichtig dat Victors geen advocaatkosten had hoeven maken als zij gehoor had gegeven aan de sommaties van Trademark Office.

Ook dat veegt de kantonrechter uiteraard van tafel. De overeenkomst is door bedrog tot stand gekomen. Het spreekt voor zich dat Trademark Office daarvan op de hoogte was. Zij had dus moeten begrijpen dat op het moment dat in de procedure duidelijk zou worden dat Trademark Office mevrouw Victors met onjuiste mededelingen heeft overgehaald om de overeenkomst te sluiten, die vordering geen kans van slagen zou hebben.
 

Businessmodel Trademark Office gekraakt

De kantonrechter onttrekt zich niet aan de indruk dat Trademark Office heeft gedacht op deze manier een eenvoudig verdienmodel te creëren. Want veel kleine zelfstandigen zullen, gelet op het relatief kleine bedrag van de vordering vergeleken met de kosten die een gerechtelijke procedure mee kan brengen, verstek laten gaan. Trademark Office verdient dan niet alleen aan de overeenkomsten, maar ook aan de bijkomende incassokosten, die via het aan haar gelieerde Norrad Incasso worden geïncasseerd. De kantonrechter vindt dat zeer kwalijk en een extra reden om de volledige proceskostenvergoeding toe te kennen. Victors krijgt € 4.360,84 aan advocaatkosten toegewezen.

 

Epiloog

Aan het eind hoeft Victors niets te betalen aan Trademark Office en moet Trademark Office ruim € 8.000,- betalen aan Victors. Dat is nog eens een businessmodel.

Trap niet in de sprookjes van Trademark Office. Vele kantonrechters vernietigen de overeenkomsten die Trademark Office met een dubieuze verkooptruc heeft opgedrongen aan zzp-ers. Beter is natuurlijk om de overeenkomst niet te sluiten en je niet te laten overhalen onder invloed van bangmakerij en leugens. Als je gebeld wordt door Trademark Office is en blijft ons advies: Hang op, klik weg en bel FNV Zelfstandigen. En als je onverhoopt op een onbewaakt ogenblik er in bent geluisd, neem dan contact op met onze Juridische afdeling. Wij wassen het varkentje dan wel voor u tot en met de rechtbank als het zover komt.

 

mr. Ewald van Sark
procesjurist FNV Zelfstandigen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.