De ondernemer is geen consument

Het is ons bekend, dat u als ondernemer regelmatig wordt lastiggevallen door kooplieden die zichzelf uitnodigen om bij u langs te komen, of u telefonisch iets aanbieden. Hun doel is u om een product of een dienst aan te smeren, waar u veelal niet om gevraagd heeft.

7 juli 2016

Men belt u meestal op tijdstippen dat u andere zaken aan uw hoofd heeft. U wordt overvallen en voor je het weet staat de verkoper aan uw deur. Dat is vervelend tenzij u uiteraard wel behoefte aan het aangeboden product heeft.

Onze leden melden ons dat de verkopers vaak in een tweetal langskomen en dat dat niet is aangekondigd. Het toneelspel dat vervolgens voor u wordt opgevoerd, is van klassieke good cop-bad cop-snit.
Als u niet instemt met het aanschaffen van een dienst of product worden alle psychologische trucs uit de kast gehaald om uw handtekening te ontfutselen. Die handtekening belandt op een opdrachtbevestiging of contract. De verkopers zien er dan ook op toe dat de overeenkomst op naam van uw bedrijf wordt geplaatst en niet op uw naam als natuurlijk persoon c.q. als consument. De verkoper wil namelijk niet dat u een beroep kunt doen op de wettelijke regels die de consument bescherming bieden tegen verkopers aan de deur of aan de telefoon.

Het komt ook wel voor bij trainingen dat er een goedkoop of gratis kennismakingsweekend wordt aangeboden dat erop gericht is u op enig moment onder druk te zetten dure aanvullende trainingen te volgen met alleen in dat weekend geldende kortingen.

Voorheen, tot 13 juni 2014, was de vraag of de Colportagewet u kon redden, maar deze is vervallen. Het gaat nu om wetsartikelen in het Burgerlijk Wetboek die gaan ofwel over koop op afstand ofwel over verkoop buiten de verkoopruimte. Dat is dus bij u thuis of in uw kantoor of een andere locatie zoals een zaal. 

In het Burgerlijk Wetboek wordt de consument de bevoegdheid gegeven om een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte te ontbinden binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van redenen (herroepingsrecht). De ondernemer heeft niet datzelfde recht en zit vast aan een overeenkomst als de handtekening is gezet.
De zzp'er heeft - als hij een overeenkomst sluit voor zijn onderneming - een andere rol dan als consument. Vaak wordt gedacht dat de zzp'er ook succesvol een beroep kan doen op (de reflexwerking van) het herroepingsrecht van de consument, dit mede omdat in het verleden een enkele kantonrechter een dergelijk beroep op de Colportagewet weleens honoreerde. 

Helaas is dat niet algemeen het geval. In mei 2016 is door de Hoge Raad, de hoogste rechter in civiele zaken, besloten dat zelfstandigen geen beroep kunnen doen op regels die consumenten beschermen. Bij invoering van de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten in de Nederlandse wet is wél stilgestaan bij de vraag of die bescherming uitgebreid zou moeten worden naar “kleine ondernemers”. Die vraag is uiteindelijk helaas negatief beantwoord, zodat een beroep van de ondernemer op dezelfde bescherming, die consumenten genieten, door de Hoge Raad is afgewezen.

Vanwege deze uitspraak adviseren wij u niet in te gaan op verzoeken van verkopers die producten of diensten bij u thuis of op kantoor of telefonisch willen aanbieden, zonder dat u daar zelf om gevraagd heeft. Deze mensen laten zich niet snel afpoeieren, maar u doet er verstandig aan hen wel duidelijk aan te geven dat ze niet welkom zijn. Het kan u een hoop geld besparen.

Ewald van Sark

procesjurist FNV Zelfstandigen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.