Controleer je bestellingen en leg alles schriftelijk vast

Als lid van FNV Zelfstandigen kun je een beroep doen op bedrijfsrechtsbijstand wanneer je te maken krijgt met een juridisch geschil. De geschillen die de juristen van FNV Zelfstandigen voorgelegd krijgen zijn heel divers. De volgende casus is een voorbeeld van zo’n geschil.

28 februari 2017

 

Een lid vroeg onze hulp bij het betaald krijgen van een openstaande factuur. Voor het gemak zal ik ons lid Frans noemen.  Frans heeft een groothandel in fietsonderdelen. Wielstra (een fietswinkel) heeft bij Frans een bestelling geplaatst, bestaande uit verschillende soorten fietsonderdelen. De bestelling is tot stand gekomen nadat Wielstra advies van Frans had gekregen over welke onderdelen het beste aansloten bij het assortiment van Wielstra.
 

Geen pakbon

Frans levert de fietsonderdelen zoals deze zijn besteld door Wielstra. De bestelling bestaat uit 50 items die zijn onder te verdelen in acht productgroepen. Tot zover niets bijzonders. Het begin van het uiteindelijk geschil ontstaat op het moment dat de fietsonderdelen bij Wielstra worden afgeleverd door Frans. De bestelling wordt door Wielstra in ontvangst genomen, zonder dat hij hier een pakbon bij krijgt uitgereikt. Daarnaast bevat niet elke item een label of een andere aanduiding, waaruit precies blijkt welk product het betreft. Wielstra schenkt hier verder geen aandacht aan en neemt de bestelling gewoon in ontvangst.
 

Factuur 

Enkele dagen later ontvangt Wielstra van Frans de factuur voor de geleverde fietsonderdelen. Hierop neemt Wielstra contact op met Frans om te laten weten dat hij ontevreden is over een aantal van de geleverde fietsonderdelen. Sommige van de fietsonderdelen zouden toch niet passen bij het assortiment van Wielstra. Dit terwijl Frans juist de betreffende fietsonderdelen had aanbevolen, specifiek voor het assortiment van Wielstra. Frans biedt aan om de fietsonderdelen retour te nemen en hij stelt voor om een creditnota te sturen. Voor Wielstra is dit een prima oplossing en er wordt dan ook een datum afgesproken waarop Frans de fietsonderdelen komt ophalen.
 

Welles-nietes

De dag dat Frans de fietsonderdelen bij Wielstra komt ophalen, is deze zelf niet aanwezig. Een medewerker van Wielstra helpt Frans met het inladen van de fietsonderdelen die klaargezet zijn om retourgenomen te worden. Eerder is door Wielstra niet precies aangegeven welke items hij retour wenste te sturen. Op basis van de retourgenomen fietsonderdelen stuurt Frans enkele dagen laten een creditnota naar Wielstra. Volgens de creditnota zouden er in totaal 20 items van drie verschillende productgroepen retourgenomen zijn. Nadat enige weken verstreken zijn heeft Frans nog geen betaling ontvangen van Wielstra. Frans stuurt daarom een herinnering naar Wielstra. Wielstra neemt vervolgens contact op met Frans, om kenbaar te maken dat de creditnota niet klopt en dat hij eerst een juiste creditnota wenst te ontvangen, voordat hij het openstaande factuurbedrag zal betalen. Frans is enigszins verrast door de stelling van Wielstra. Volgens Frans stonden er namelijk 20 items klaar toen hij bij Wielstra langs kwam. Deze 20 items heeft hij dan ook beschreven in de creditnota. Volgens Wielstra klopt dit niet. Wielstra geeft dat hij meer items heeft klaargezet die retourgenomen moesten worden. Ook zou het aantal van 50 items, zoals die oorspronkelijk zijn geleverd, niet juist zijn. Het gesprek tussen partijen verzandt helaas in een welles-nietesdiscussie.
 

FNV Zelfstandigen

Frans schakelt de hulp in van FNV Zelfstandigen. Ondanks diverse pogingen van FNV Zelfstandigen lukt het niet om Wielstra zover te krijgen de situatie in goed overleg op te lossen. In de tussentijd weigert Wielstra om het openstaande factuurbedrag te betalen. Zelfs niet het bedrag dat volgens hem open zou moeten staan indien er een juiste creditfactuur was verstuurd. Overigens geeft Wielstra geen uitsluitsel over welke items er volgens hem op de creditfactuur zouden moeten staan. Uiteindelijk ziet Frans zich genoodzaakt om via FNV Zelfstandigen de zaak aan de rechter voor te leggen.
 

Uitdaging

De kantonrechter krijgt met deze zaak een flinke uitdaging voorgelegd. Partijen zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens wat betreft de voorgevallen feiten. Zo zijn partijen het erover eens dat Frans fietsonderdelen heeft afgeleverd, nadat deze zijn besteld door Wielstra. Daarnaast staat vast dat Frans een aantal fietsonderdelen retour heeft genomen. Partijen kunnen elkaar niet vinden wat betreft het aantal items dat retour is genomen en de creditnota die daarmee samenhangt. Kort gezegd: het standpunt van Frans is dat er een creditnota is opgesteld op basis van de retourgenomen stukken. Wielstra stelt dat hij een creditnota voor 30 items had moeten krijgen, omdat dit overeenkomt met de fietsonderdelen die hij had klaargezet voor Frans.
 

Geen beslissing

De kantonrechter geeft aan dat voor beide stellingen wel wat te zeggen valt, maar geen van de partijen heeft concreet bewijs waaraan hun verhaal getoetst kan worden. Hoewel beide partijen overtuigd zijn van hun gelijk, zien ze in dat hun welles-nietesdiscussie vrijwel zinloos is door een gebrek aan bewijs. Uiteindelijk lukte het partijen om een schikking te treffen en heeft de kantonrechter dus geen beslissing hoeven nemen over het geschil.
 

Wees duidelijk

Achteraf gezien had dit geschil voorkomen kunnen worden, indien partijen duidelijker waren geweest over de ontvangen en retourgenomen fietsonderdelen. Zo was het voor Frans verstandiger geweest als er een pakbon was uitgereikt aan Wielstra bij het afleveren van de fietsonderdelen. Een door de ontvanger (Wielstra) ondertekende kopie van de pakbon, had als bewijs kunnen dienen om duidelijkheid te verschaffen over welke fietsonderdelen er nou geleverd waren. Tegelijkertijd was het dan wel nodig geweest dat de verschillende fietsonderdelen zouden zijn voorzien van een etiket. Dit om een goede controle van de geleverde items te kunnen uitvoeren.
 

(Schriftelijk) overzicht

Voor Wielstra was het beter geweest, als er duidelijker was gecommuniceerd over de specifieke items die retourgenomen moesten worden door Frans. Daarnaast is de situatie mede geëscaleerd doordat op het moment van het retournemen partijen wederom geen (schriftelijk)overzicht hebben uitgewisseld van de betreffende items.
 

Wees kritisch

Het is begrijpelijk dat het niet altijd te doen is om alles te controleren en schriftelijk vast te leggen. Toch kan het geen kwaad om kritisch te kijken naar de manier waarop je producten koopt of verkoopt.  Mocht je ook met een juridisch geschil zitten, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

mr Ewald van Sark
Jurist FNV Zelfstandigen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.