Pensioenakkoord

Er komt een nieuw pensioenakkoord. Op hoofdlijnen is duidelijk wat de afspraken in dat akkoord zijn. Over de uitwerking ervan is nog niet alles duidelijk.

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord in de zomer van 2020 afgerond, op basis van de doelen uit het in 2019 afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

Han Busker, voorzitter FNV, is verheugd dat deze stap is gezet: ‘Met deze uitwerking geven we een gevolg aan het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Hiermee kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken en bouwen we een toekomstbestendig pensioenstelsel.’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV en pensioenonderhandelaar: ‘In het nieuwe stelsel kunnen we voor werkenden als gepensioneerden beter een koopkrachtig pensioen realiseren en voorkomen we pech- en geluk generaties, beter dan in het huidige stelsel. Dit waren vorig jaar de belangrijkste doelen voor het nieuwe contract dat we in het pensioenakkoord hadden afgesproken.’

In het pensioenakkoord zijn ook afspraken in het voordeel van zelfstandigen gemaakt, zoals een (betaalbare) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers, geen versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, geen korting op pensioenen die je eerder hebt opgebouwd in loondienst en pilots met betrekking tot pensioen voor zelfstandigen.

Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig en zorgt ervoor dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. We zijn bijzonder verheugd dat we dit voor onze leden en voor alle werkenden, zowel zelfstandigen als werknemers, en gepensioneerden in Nederland  kunnen regelen.

 

Meer over de uitwerking van het pensioenakkoord lees je hier.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.