Hoofdlijnenakkoord: de behandeling van de “Wet Van Gennip” wordt voortgezet

dat staat te lezen het in hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt

Redactie
Door Redactie 16 mei 2024

Zekerheid op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Er moeten gestreefd worden naar meer vaste contracten. Daarom wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voortgezet.

Dat staat te lezen het in hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt.

De Wet VBAR bevat regels die bepalen wanneer een zzp’er ingehuurd kan worden en geeft daarnaast werkenden die ingehuurd worden met een uurtarief lager dan €32 meer rechten. Over de exacte invulling daarvan verschillen met name de VVD en NSC nog stevig. Het hoofdlijnenakkoord zegt niet hoe die verschillen overbrugt moeten worden.

De WTTA moet er onder meer voor zorgen dat er een toelastingsstelsel komt voor uitzendbureaus. Die moeten daarmee aan strengere regels voldoen. Werkgevers mogen alleen met bureaus werken die toegelaten zijn.

Arbeidsmigratie

Op het punt van arbeidsmigratie is het akkoord een stuk gedetailleerder. De partijen vinden het het nodig is om “grip te krijgen op arbeidsmigratie. “Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.”

Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken willen de PVV, VVD, NSC en BBB de volgende maatregelen gaan nemen:

  • De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’) worden uitgevoerd.
  • Malafide uitzendconstructies worden hard aangepakt. De uitzendbranche en wervingsbureaus worden gereguleerd door een toelatingsstelsel (WTTA).
  • Arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, worden tewerkstellingsvergunningplichtig. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat, ook op deze groep, extra handhaven.
  • Werkgevers van arbeidsmigranten (niet Nederlandse ingezetenen) worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting (shortstay en midstay). Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers short- en midstay worden gehuisvest. Bevorderd wordt dat medeoverheden meer ruimte laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.
  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.
  • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd.
  • Nederland zet met betrekking tot arbeidsmigratie in op inperking van het vrije verkeer van personen binnen de EU indien en voor zover uitbreiding van de EU aan de orde wordt gesteld.

MKB winstvrijstelling

Verder zullen de recente lastenverzwaringen voor ondernemers deels worden teruggedraaid. Zo wordt de aangekondigde verlaging van de MKB winstverstelling teruggedraaid.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.