Criteria om af te wijken van TVL vanwege rechtszekerheidsbeginsel

College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hoofdlijnen uiteengezet

Redactie
Door Redactie 23 mei 2024

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hoofdlijnen uiteengezet over de vraag welke omstandigheden van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of het in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel om geen TVL-subsidie te verlenen, terwijl bij een juiste toepassing van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) geen aanspraak zou bestaan op een subsidie.

De omstandigheden die het CBb hanteert en in de toekomst gaat hanteren betreffen het aantal keren dat de minister van de TVL is afgeweken bij andere uitkeringsperioden. Verder gaat het om de diepgang van de beoordeling door de minister (lees: uitvoeringsinstantie de RVO) en de mate waarin afstemming of overleg met de minister (lees: RVO) heeft plaatsgevonden. Als de minister subsidie heeft verleend op basis van een automatische beoordeling aan de hand van gegevens die de onderneming zelf heeft ingevuld en de minister in een andere subsidieperiode aan de hand van een meer diepgaande beoordeling concludeert dat niet aan de vereisten van de TVL is voldaan, zal het rechtszekerheidsbeginsel niet meteen geschonden zijn.

Hoe meer afstemming of overleg heeft plaatsgevonden over een bepaalde wijze van beoordelen die vervolgens ook is toegepast, hoe eerder er aanleiding zal zijn voor het oordeel dat sprake is van een weloverwogen keuze van de minister (lees: RVO) om af te wijken van de TVL.

In de betreffende zaak is de minister (lees RVO) in vijf andere TVL-perioden van de TVL afgeweken. Het is wat het CBb betreft dan in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om dat voor de subsidieperiode, waar het in die zaak om gaat, niet te doen.

BRON: Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.