FNV ZZP

ZZP Pensioen

Enkele uitzonderingen daargelaten, nemen zzp’ers niet verplicht deel aan een pensioenregeling. Dat is een goede zaak: het hoort bij het ondernemerschap om zelf keuzes te maken wat je wil regelen voor je oudedag. De een kiest ervoor om het eerdere werknemerspensioen vrijwillig voort te zetten, een ander spaart in eigen beheer en weer anderen nemen deel aan een collectief.

Wat vindt FNV Zelfstandigen over het ZZP Pensioen?

Wij zijn tegen ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen zzp’ers en werknemers en vinden het belangrijk dat een zzp’er iets regelt. Juist daarom vindt FNV Zelfstandigen het bij duurzaam succesvol ondernemen horen dat een zzp’er kan kiezen uit een waaier aan mogelijkheden om iets te regelen voor inkomen op de oudedag.

Zo vonden wij het bijvoorbeeld onrechtvaardig, dat het werknemerspensioen wel beschermd is bij een persoonlijk faillissement, maar het zzp-pensioen niet. Gelukkig hebben we voor elkaar gekregen dat het opgebouwde vermogen in het zzp pensioen nu ook is beschermd in geval van faillissement, tot een bedrag van €250.000,-. Daarnaast vonden we dat veel producten in de markt te duur en te ondoorzichtig waren.

Daarom heeft FNV Zelfstandigen met andere zzp-organisaties geknokt voor de komst van een goede, betrouwbare en betaalbare regeling. Sinds 2014 kunnen zzp’ers deelnemen aan deze regeling: het ZZP Pensioen

 

ZZP Pensioen in de toekomst

We hebben de afgelopen jaren dus belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. Toch zit ons werk er nog niet op. Onze ambitie voor de komende jaren is dat het beschermde bedrag wordt opgehoogd, het pensioenbewustzijn onder zzp’ers verder wordt vergroot en de mogelijkheden tot voortzetting bij een voormalig werkgever worden verbeterd.
Voor de lange termijn praten wij mee over de toekomst van het gehele pensioenstelsel: een opzet die meer dan nu rekening gaat houden met de wisselende contractvormen waaronder mensen werken, zou op lange termijn voordelen kunnen bieden. Daarnaast zetten we ons in voor een gezond ondernemersklimaat. Als je als zzp’er in staat bent om een goed tarief uit te onderhandelen, geeft dat meer ruimte om een goede pensioenvoorziening te realiseren.