FNV ZZP

Zelfstandig en zwanger

Laatste update: 5 januari 2021

Zelfstandig en zwanger

De regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) bestaat sinds 2008. Dankzij deze regeling hebben zelfstandig onderneemsters recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tot 1 augustus 2004 waren zwangere zzp'ers verzekerd via de WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen.

ZEZ aanvraag doen met terugwerkende kracht

Het formulier waarmee je de aanvraag kunt doen, kun je downloaden via de website van het UWV.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen en wil je dat wij de aanvraag voor je doen? Ga dan naar deze pagina

Ben je nog geen lid van FNV Zelfstandigen, maar wil je dat wel worden zodat de aanvraag voor je gedaan wordt, ga dan naar deze pagina.

Succesvolle lobby

FNV Zelfstandigen heeft in het verleden geijverd voor de komst van de ZEZ-regeling. 
Met het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen in 2004 kwam er ook een einde aan de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Dit was in strijd met het Europees Recht. Mede dankzij de lobby en de gerechtelijke procedures die FNV Zelfstandigen heeft gevoerd, is de ZEZ-regeling er gekomen.

Doelstelling van de ZEZ-regeling is zelfstandigen in staat te stellen om voor de bevalling tijdelijk met hun werk te stoppen of hun werk te verminderen en om na de bevalling hun werk geleidelijk te hervatten. Dit met het oog op bescherming van de gezondheid van moeder en kind. 

Veel gestelde vragen

Ben je zzp'er en zwanger en wil je meer weten over de ZEZ regeling voor zwangere zelfstandig ondernemers?

Vraag een zwangerschapsuitkering aan speciaal voor zzp’ers. Ik ben zwanger en zelfstandig ondernemer.
Sinds 4 juni 2008 hebben alle zwangere zelfstandigen en meewerkende partners recht op een zwangerschapsuitkering van 16 weken. Je kunt hiervoor een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) bij het UWV aanvragen voor de uren die je als zelfstandige werkt.

Waar heb ik recht op met een ZEZ-uitkering?
De regeling bestaat uit een zwangerschapsverlof van minimaal 4 weken tot maximaal 6 weken voorafgaand aan de bevalling en een bevallingsverlof van 10 tot 12 weken na de bevalling. Als je later bevalt heb je altijd recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Wat is de hoogte van mijn ZEZ-uitkering?
De hoogte van je uitkering is afhankelijk van je inkomen in het kalenderjaar voorafgaande aan de uitkering. Als je voldoet aan het urencriterium (1225 uur), dan is je uitkering maximaal het wettelijk bruto minimumloon. Ben je minder dan 1225 uur zelfstandig ondernemer, dan is de uitkering ook lager en wordt je uitkering vastgesteld aan de hand van de winst van het voorgaande kalenderjaar.

Aanvulling voor arbeidsongeschiktheid gewenst?
Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een niet goed verlopende zwangerschap en/of bevalling valt niet onder de regeling. Hiervoor kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Let bij het afsluiten van een AOV op de polisvoorwaarden en (extra) kosten voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Een aanvulling tot een hogere uitkering gedurende de periode van je zwangerschap en bevallingsverlof kun je eventueel ook zelf regelen met een verzekeraar. Kijk bij onze ledenvoordelen/verzekeringen of bij www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl

Hoe vraag ik een ZEZ-uitkering aan?
Via de website van het UWV kun je een ZEZ-uitkering aanvragen. Je kunt je verzoek indienen vanaf week 24 van uw zwangerschap, maar uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum dat je zwangerschapsverlof ingaat. Indien je vragen hebt over de regeling adviseren wij je contact op te nemen met het UWV

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof en na bevalling
Je mag de uitkering ook gebruiken om vervanging in te huren. Lees hier meer over op de website van het UWV.

Terugblik ZEZ zaak 2017

Op 24 november 2011 is een klacht ingediend door een zes vrouwelijke zelfstandigen bij het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Aanleiding voor de klacht bij het CEDAW was dat deze vrouwelijke zelfstandigen tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen aanspraak hebben kunnen maken op een publiekrechtelijke zwangerschapsuitkering ten gevolge van het beëindigen van de wettelijke regeling zoals deze voordien in de WAZO bestond.

Voorafgaand aan de klachtprocedure bij het CEDAW is ook een civiele procedure gevoerd tegen de Staat der Nederlanden wegens onrechtmatig handelen van de Staat. De Hoge Raad heeft in die procedure het oordeel van het Gerechtshof bekrachtigd dat geen rechtstreeks beroep gedaan kon worden op artikel 11, tweede lid van het VN-Vrouwenverdrag - waarin het recht op een sociale voorziening is vastgelegd - en dat de Staat niet in strijd met die bepaling heeft gehandeld. 

Echter, anders dan de Hoge Raad oordeelde het CEDAW in haar uitspraak van 17 februari 2014 dat artikel 11, tweede lid van het VN-Vrouwenverdrag voldoende duidelijk is geformuleerd om directe werking aan te nemen. Tevens oordeelde CEDAW dat ook zwangere zelfstandigen recht hebben op inkomenscompensatie tijdens de periode van het  zwangerschaps- en bevallingsverlof.