FNV ZZP

Startersaftrek

Startersaftrek

Als je voor jezelf begint kun je gebruikmaken van de startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2015 geldt een bedrag van € 2.123. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld niet vaker dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Uiteraard moet je startend ondernemer zijn in de ogen van de Belastingdienst.

Wat vindt FNV Zelfstandigen van de startersaftrek?

Wij vinden fiscale ondersteuning van zzp’ers, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meerwerkaftrek, erg belangrijk. Wij zullen ons voor onze leden en alle andere zzp’ers hard blijven maken om deze regelingen te handhaven. Fiscale voordelen zijn een tegemoetkoming voor het zelf regelen van verschillende inkomensrisico’s en zijn een stimulans om zelf een onderneming te beginnen.

De startersaftrek voor jou

Je hebt recht op startersaftrek als je in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer was en nog geen 3 keer gebruik hebt gemaakt van de startersaftrek. Verder kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek.

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan je winst. Het deel dat hoger is dan je winst kun je verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Heb je geen andere inkomsten, dan kun je het bedrag verrekenen in andere jaren. Als je voor jezelf begint vanuit arbeidsongeschiktheid, dan kun je bovendien in aanmerking komen voor subsidie.

Wat speelt er rond de startersaftrek?

In 2014 lag de zelfstandigenaftrek onder vuur. Die zou verminderd of zelfs afgeschaft worden en daarmee kwam ook de startersaftrek in gevaar. Inmiddels is vastgelegd dat de zelfstandigenaftrek minimaal tot 2019 blijft bestaan.