FNV ZZP

Pensioenakkoord

Er komt een nieuw pensioenakkoord. Op hoofdlijnen is duidelijk wat de afspraken in dat akkoord zijn. Over de uitwerking ervan is nog niet alles duidelijk.

Grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord

De leden van de FNV hebben hun stem uitgebracht en het is duidelijk: de FNV stemt in met het pensioenakkoord.

Maar liefst 375.823 FNV-leden stemden de afgelopen dagen via een ledenraadpleging over het akkoord. 76% stemde voor, 23% tegen. 1% had geen mening. Heel veel mensen kunnen dankzij dit pensioenakkoord eerder stoppen met werken. Ook zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.

Vertrouwen in pensioenstelsel

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem.  De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’