FNV ZZP

Opvolger wet DBA

Opvolger wet DBA

De wet DBA wordt vervangen. Waarvoor precies is niet duidelijk. Dit kabinet heeft een alternatief bedacht dat het daglicht nooit heeft gezien (en wat ons betreft gelukkig maar!). Het kan zijn dat de webmodule, één van de plannen van dit kabinet, wel nog wordt ingevoerd. Wij houden je van alle ontwikkelingen rondom de wet DBA natuurlijk op de hoogte.

Standpunt FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen vindt het belangrijk dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de arbeidsrelatie wordt vorm gegeven. Bij de invoering van de Wet DBA kwam die balans er, maar kwam ook veel onrust. Onrust omdat door het verdwijnen van de VAR er risico’s ontstonden voor opdrachtgevers om achteraf met een loonheffing te worden geconfronteerd. Vóór de Wet DBA werd alleen de opdrachtnemer daar mee geconfronteerd. De opdrachtgever was daarvoor gevrijwaard. FNV Zelfstandigen was daarom voorstander van de Wet DBA, maar ziet tegelijkertijd dat zelfstandigen door de onrust in het nauw kwamen.

Opdrachtgevers durfden niet goed meer te contracteren met zelfstandigen en er ontstonden nieuwe varianten met tussenbureaus om risico’s op loonheffing te vermijden. Niet in het voordeel van zelfstandigen in ieder geval. Door de aanhoudende onrust heeft het huidige kabinet besloten om de Wet DBA te vervangen. Wat FNV Zelfstandigen betreft te snel. Het werken met modelovereenkomsten begon net te wennen en een verlengde overgangsperiode had ook uitkomst kunnen bieden.

Hoe dan ook, het kabinet besloot anders. Het kabinet kwam met een voorstel voor een minimumtarief op bijstandsniveau, een opt-out voor zelfstandigen die meer dan € 75 per uur verdienen en een webmodule voor de groep daartussen. Voor FNV Zelfstandigen een onbegrijpelijke keuze. Het minimumtarief is veel te laag ingezet. De opt-out lost geen probleem op maar veroorzaakt juist problemen, door goed verdienende werkenden te laten kiezen om niet bij te dragen aan de verzorgingsstaat, ook al zijn zij feitelijk als werknemer werkzaam.  Intussen vindt al jaren geen handhaving plaats op het onderscheid tussen een zelfstandige en een werknemer en zien we daarvan al geruime tijd de gevolgen door een toename van de groep werkenden die kwetsbaar is, met lage tarieven en weinig werkzekerheid.

Huidige stand van zaken

In juni 2020 heeft het kabinet besloten niet verder te gaan met het minimumtarief (€ 16) en de opt-out (>€75). De webmodule is wel nog in ontwikkeling. Er volgt een pilot met de webmodule. Intussen wordt er nog steeds niet gehandhaafd en wordt besloten over het al dan niet opstarten van de handhaving ná de pilot.

Onze inzet blijft: de huidige wetgeving volstaat, het onderscheid tussen een zelfstandige en een werknemers is in de regel goed te maken. Voor de groep zelfstandigen waarbij dat onderscheid moeilijke is te maken, kunnen sectoraal afspraken worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn er al, in specifieke modelovereenkomsten. De webmodule is prima als hulpmiddel, net zoals de modelovereenkomsten die wat FNV betreft kunnen blijven bestaan naast de webmodule.