FNV ZZP

Duurzaam succesvol ondernemen

“Duurzaam succesvol ondernemen” - dat is waar FNV Zelfstandigen voor staat. De overgrote meerderheid van de zzp’ers wil ook in de toekomst zelfstandige zijn. Wij zetten ons in om hen te helpen deze ambitie waar te maken.

Wat houdt het in?

Duurzaam succesvol ondernemen begint met een goede marktpositie: Alleen vanuit een goede marktpositie ben je in staat duurzaam een fair tarief te realiseren. Een tarief waarin je je risico’s kan inprijzen, dat je in staat stelt voorzieningen te treffen voor pensioen en arbeidsongeschikt en waarmee je kan blijven investeren in opleiding en ontwikkeling.

Soms wordt deze marktpositie belemmerd door aanbestedingsregels, inkoopprocedures of inkoopmonopolies. In onze collectieve belangenbehartiging werken we actief aan een faire positie van de zzp’er. In het lobbythema “goed opdrachtgeverschap” werken we dit nader uit. Daarnaast gaan we actief aan de slag voor specifieke groepen waarvoor de omstandigheden onvoldoende zijn. 

Wat is het standpunt van FNV Zelfstandigen?

Een duurzame marktpositie voor de zzp’er wordt ook bepaald door de juiste beeldvorming. Immers, zzp'ers hebben vrijheid en ondernemersruimte nodig: Wetten en regels moeten ondernemerschap stimuleren, niet belemmeren. We zien veel te vaak dat een specifiek probleem in een kleine groep wordt uitvergroot naar “de” zzp’er, en de politieke reflex vervolgens is om algemene wet en regelgeving te creëren.
Regelgeving die dus is gebaseerd op een kleine groep en op wantrouwen. Van dergelijke regelgeving hebben vervolgens álle zelfstandigen (of hun opdrachtgevers) last. FNV Zelfstandigen ziet het als haar taak om de beeldvorming over zzp’ers te verbeteren.

De toekomst als duurzaam ondernemer

Naast de marktomstandigheden zijn natuurlijk vooral de vaardigheden van de zelfstandige van belang voor duurzaam succesvol ondernemerschap. Enerzijds vertalen wij dat in de lobby naar goede opleidingsfaciliteiten. Naast vakmanschap  zijn ondernemersvaardigheden van belang. In de ZZP Academy {link] besteden wij daar veel aandacht aan, bijvoorbeeld m.b.t het uitonderhandelen van een goed tarief [link].

Wij vinden dat er meer en betere en goed toegankelijke faciliteiten moeten komen voor zzp’ers ten behoeve van pensioen [link] en arbeidsongeschiktheid [link]. Om duurzaam te blijven ondernemen is gezondheid natuurlijk ook een belangrijke pijler. Naast een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, is het vooral ook zaak aan preventie te doen en snel weer aan de slag te kunnen. Daarom hebben zzp’ers die via ons verzekerd zijn bij Menzis toegang tot gespecialiseerde medische hulp.

De basis van duurzaam ondernemerschap ligt in professionaliteit, gezondheid én een goede marktpositie voor de zelfstandige. Daar werken wij aan.

Daarnaast maken wij van ons volume gebruik door voor onze leden inkoopvoordeel bij onze partners te bedingen. Daarbij blijven wij onafhankelijk en hebben wij als vereniging geen commerciële betrokkenheid.