FNV ZZP

Btw-nummer en privacy

Je btw-nummer bestaat uit je burgerservicenummer met een toevoeging van een paar cijfers. Veel zzp'ers vinden dat vervelend dat hun btw-identificatienummer vrijwel gelijk is aan hun burgerservicenummer (BSN). Regelmatig ontvangt FNV Zelfstandigen signalen dat onze leden zich in hun privacy aangetast voelen. Identiteitsfraude is namelijk ook een bedrijfsrisico. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Bovendien is bij veel zzp’ers het privéadres ook het zakelijk adres en dat is zichtbaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook geboortedatum, geboorteplaats en officiële voornamen staan in het Handelsregister. Tel al deze factoren bij elkaar op en je begrijpt dat zzp’ers wel een heel gemakkelijk doelwit zijn voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik van persoonsgegevens. Helaas komt dat in de praktijk ook regelmatig voor.

Politieke ontwikkelingen

Op 28 november 2013 heeft Oosenbrug (PvdA) een motie ingediend om voor het btw-nummer een uniek nummer, niet zijnde het BSN. De toenmalige staatssecretaris besloot echter de motie niet uit te voeren, omdat identiteitsfraude onvoldoende zou voorkomen. De privacy van zzp’ers vond hij kennelijk van ondergeschikt belang. Dit in tegenstelling tot onze leden. Uit eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 92% voor ontkoppeling van BSN en btw-nummer is. Ook geeft 7% van onze leden aan al eens slachtoffer van identiteitsfraude te zijn geweest.

Op 30 juni 2015 is de motie van Kees Verhoeven (D66) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht nogmaals te kijken naar kwetsbaarheden voor identiteitsfraude bij zzp’ers als gevolg van de koppeling van het btw- en burgerservicenummer en de vermelding van de geboortedatum en het privéadres in het KvK Handelsregister en de Kamer te informeren over mogelijke oplossingen.

FNV Zelfstandigen vindt het een goede zaak dat de motie is aangenomen en hoopt dat het Kabinet naar aanleiding van deze laatste motie wel serieus werk maakt van het beschermen van de privacy van zzp’ers. FNV Zelfstandigen laat dit dossier nog niet los en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.