FNV ZZP

Broodfonds

Laatste update: 23 juni 2021

Broodfonds

Een Broodsfonds is een optie om jezelf van inkomen te voorzien als je wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken. Deze mogelijkheid wordt steeds populairder. Voor zzp'ers zijn er immers geen werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet en WIA. Je zult zelf iets moeten regelen om het risico op inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid binnen de perken te houden. Dat kan een verzekering zijn, maar je kunt je ook aansluiten bij een Broodfonds.

Hoe werkt het?

1. Binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering, kunnen zzp'ers WIA en Ziektewet vrijwillig voortzetten bij het UWV. Het UWV heeft een acceptatieplicht dus iedereen kan hier terecht.

2. Zzp'ers kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een verzekeraar voor inkomensverlies door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars zijn niet verplicht iedereen te verzekeren en er geldt een medische keuring. Er zijn veel producten met vele varianten. Goede oriëntatie en deskundig advies zijn onmisbaar.

3. Een alternatief is een broodfonds. Dit bestaat uit 20 tot 50 andere ondernemers die op vrijwillige en gelijkwaardige basis geld inleggen. Wordt iemand in het broodfonds ziek, dan krijgt zij of hij kleine nettoschenkingen van alle anderen. Een tijdelijk inkomen om van te leven, voor maximaal twee jaar.

4. De verzekeraars hebben verplicht een vangnetregeling georganiseerd waarvoor geen medische acceptatie geldt. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, moeten dit doen binnen drie maanden na de start van hun bedrijf. De vangnetregeling kent een minimale dekking van maximaal 75% van het geldende minimumloon, er is een wachttijd van een jaar en het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘gangbare arbeid’. 

FNV Zelfstandigen en AOV

Zekerheid van inkomsten is belangrijk, ook voor ondernemers. FNV Zelfstandigen biedt daarom korting aan op een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), speciaal voor zzp’ers. Zie de pagina Ledenvoordeel.

Over verzekeren via een Broodfonds hebben we gemengde gevoelens. Het solidariteitsprincipe vinden we mooi, maar er zitten wat haken en ogen aan waar je je wel bewust van moet zijn. Zo kun je maar twee jaar van een Broodfonds profiteren en is er een maximumuitkering. Ook doet een broodfonds in tegenstelling tot een verzekeringsmaatschappij of UWV niets aan re-integratie of preventie. 

Zekerheid van inkomsten is belangrijk, ook voor ondernemers. Daarbij vinden wij preventie van groot belang. Leden die verzekerd zijn bij FNV/Menzis hebben daarom toegang tot een Werk & Gezondheid Arts.