FNV ZZP

Zorg

Laatste update: 5 januari 2021

De sector Zorg & Welzijn is onmisbaar in Nederland. Want dagelijks zetten meer dan 1 miljoen professionals zich met hart en ziel in voor hun medemens. Onder hen ook veel zelfstandig werkenden zorg(hulp)verleners. Deze pagina is specifiek voor hen als zzp'er.

Wil je meehelpen de jeugdhulp te verbeteren?

De jeugdhulp staat al jaren onder druk, er is veel te veel werkdruk en te weinig geld om de kinderen die zorg nodig hebben goed te kunnen helpen. De gemeentes moeten de jeugdhulp organiseren en inkopen. Hierbij worden ook veel zzp'ers ingeschakeld.

FNV Zelfstandigen wil weten hoe het met de zzp'ers in de jeugdhulp gaat en hoe we die samen kunnen verbeteren.

Ben jij bijvoorbeeld (GZ-)psycholoog, psychiater, psychotherapeut, (ortho)pedagoog, systeemtherapeut, vaktherapeut, jeugdprofessional, jeugdbeschermer, huisarts, ambulant of intern begeleider? Of heb je als ouder te maken met jeugdhulp?

Laat ons dan weten hoe het is om als zzp'er of samen met een zzp'er te werken? Wat gaat goed? Waar ervaar je knelpunten? Heb je ideeën voor verbeteringen die ook voor je gemeente een verbetering opleveren?

Laat van je horen via: zzpzorg@fnv.nl

Samenwerking KAB vanwege afspraken met CZ

Samenwerking van KAB met FNV zelfstandigen om te kijken of het mogelijk is Kaderafspraken te maken met CZ voor zelfstandige therapeuten.

Als therapeut, lid van de KAB en/of van FNV zelfstandigen , heeft u wellicht vernomen dat CZ een aantal “alternatieve” therapieën/geneeswijzen met ingang van 1 januari 2019 uit het aanvullende verzekeringspakket heeft gehaald. Voor vele therapeuten geldt dat zij zich op aangeven van de verzekeraars waaronder CZ de afgelopen jaren fors hebben laten bijscholen om aan die eisen te voldoen per 1 januari 2016. De overheid had voor iedere zorgaanbieder per 1 januari 2017 nog meer verplichtingen opgelegd in de vorm van te voldoen aan de WKKGZ en de AVG waar de zorgverzekeraars dankbaar gebruik van hebben gemaakt om ook die eisen mee te nemen in hun vergoedingsbeleid maar door de meerderheid van de therapeuten werd ook hieraan voldaan. Helaas zijn eind 2018 door CZ zonder goed/tijdig overleg veel therapieën uitgesloten van vergoedingen.

Een dergelijk wijzigingsbeleid is niet goed voor de therapeuten maar ook niet voor de cliënten die niet altijd kunnen overstappen naar een andere verzekering met hetzelfde pakket. Met diverse andere verzekeraars zijn kaderafspraken gemaakt, waarbij gezamenlijk met  de beroepsverenigingen of de koepels de voorwaarden zijn opgesteld waardoor er diverse therapieën worden vergoed. FNV zelfstandigen wil graag samen met de KAB in overleg treden met CZ om te kijken of er met CZ kaderafspraken gemaakt kunnen worden waardoor er voor therapeuten en cliënten voor de komende jaren helderheid ontstaat welke therapieën onder welke voorwaarden worden vergoed. 

Om een overleg aan te kunnen gaan is van belang dat onze achterban, KAB leden en zzp leden van FNV zelfstandigen, aangeeft dergelijke kaderafspraken te willen maken en dat we een kerngroep kunnen samenstellen voor het opstellen van de voorwaarden voor de betreffende therapieën. 

Graag vernemen wij van u of u het initiatief van KAB en FNV zelfstandigen ondersteunt voor het maken van kaderafspraken met CZ en of u wilt deelnemen in een overleg groep ten bate van het opstellen van de voorwaarden.

 

U kunt uw reactie sturen naar:

FNV zelfstandigen: communicatie.zzp@fnv.nl

en KAB: info@kab-koepel.nl     

 

Met vriendelijke groeten,

Marja van der Schilt (voorzitter KAB)

Henk van der Schaft (FNV Zelfstandigen)