FNV ZZP

Juridische info & downloads

Laatste update: 31 december 2021

Juridische blogs en downloads

Wil je een zakelijk documenten opstellen? Wij helpen je erbij met ons uitgebreide pakket met onmisbare voorbeelddocumenten en andere leerzame whitepapers, factsheets of checklists. Daarnaast hebben onze juristen een aantal juridische en fiscale onderwerpen die de belangen van de zzp’er raken beschreven in onderstaande blogs. Ze zijn bedoeld als kennisbank voor degene die op zoek is naar meer informatie over of extra verdieping in dat onderwerp. Onderaan staat een overzicht met te downloaden voorbeelden van aanmaningen, facturen, ingebrekestelling en offertes én een aantal interessante whitepapers.

Blogs

Algemene juridische onderwerpen

Kitesurfer/model is geen ondernemer 
Kunnen we even absorberen? (winst uit onderneming/loon)
Verzekeringsplicht opdrachtgever JA of NEE?
Aansprakelijkheid bij inhuur van zzp'ers en/of onderaannemers
Resultaats- of inspanningsverplichting: belangrijk voor beoordeling gezagsverhouding en bewijslastverdeling
Wolf in schaapskleren? Eenzijdige wijzigingsbedingen in contracten en algemene voorwaarden
Zzp'er en gemengde overeenkomst: wees alert!
Huurperikelen van de zzp'er: huur en bruikleen van bedrijfsruimte, niet altijd een gelukkige combinatie
Een kwestie van timing, klaag op tijd!
Huurperikelen van de zzp'er: einde huur bedrijfsruimte en vergoeding voor veranderingen/toevoegingen aangebracht door de huurder
Huurperikelen van de zzp'er: ontruimingsbescherming na einde huur, hoe zit dat?
Algemene voorwaarden en de basisbeginselen van contracteren en bewijslevering
Bewijs, bewijslast en bewijsrisico: belangrijk in bijna elk dossier (deel 1)
Bewijs, bewijslast en bewijsrisico: belangrijk in bijna elk dossier (deel 2)
Schadeplichtigheid bij opzegging van een opdrachtovereenkomst
Regeling incassokosten volgens de Hoge Raad
Boetebedingen in contracten en algemene voorwaarden: wees op je hoede!
Een mondelinge overeenkomst
Wat doe je als een consument de opdracht opzegt?
Weet waartoe je jezelf verplicht met een non-concurrentiebeding of relatiebeding
Wat je weggeeft ben je kwijt
Gebruik nooit een foto zonder toestemming
De ondernemer is geen consument
Acquisitiefraude aangepakt en strafbaar gesteld
Wettelijke rente: Wanneer en hoeveel verschuldigd?
Oplevering bij aanneming van werk: een ondergeschoven kindje
Het retentierecht: voor een aantal zzp'ers een krachtig incassomiddel
Mededelingsplicht: Verzwijg niets als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit 


Actuele thema's

Duidelijkheid over rol partijbedoeling bij sluiten overeenkomst verrichten van betaalde werkzaamheden
Gebrek aan baten bij faillissement Trademark Office BV
Tweede verslag curator Trademark Office BV
Hoe gaan gemeenten om met het inkomen en de TOZO?
Eerste verslag curator Trademark Office BV
Trademark Office, de politie en vervolging
Ex-werknemers Trademark Office klappen uit de school
Kantonrechter fileert Trademark Office en Norrad
Trademark Office verliest opnieuw procedure
Trademark Office verliest procedure tegen ondernemer
Verweer op grond van Wet DBA kansloos
On The Road Again met de gezagsverhouding
Acquisitiefraude met domeinnamen
De opdrachtovereenkomst van Deliveroo en kwaadwillend opdrachtgeverschap na 1 juli 2018
Nietige bepalingen in modelovereenkomsten
Modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag' vraagt vaak om een uitgebreide opdrachtomschrijving
De Wet DBA en tussenkomst
Buitenlandse opdrachtgevers en de Wet DBA
Kortlopende opdrachten en de Wet DBA
Voortgangsrapportage DBA
Nieuw recht onder de AVG: Het recht op dataportabiliteit
Voorwaartse aanwijzingen


Uit de praktijk

Verrekening van schade met loon van de zzp'er: ondernemersrisico of machtsmisbruik?
Aansprakelijkheidsperikelen van de zzp'er: ziek, gemiste omzet en schadeplichtig
Non-concurrentiebeding gecamoufleerd in franchiseovereenkomst
Algemene voorwaarden, battle of forms en verkeerde slimheid  
Het belang van deugdelijk in gebreke stellen
Het belang van dekking van het uitlooprisico bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Controleer je bestellingen en leg alles schriftelijk vast
Met wie contracteer je eigenlijk?
Wijziging tenaamstelling factuur leidt tot oninbare vordering
Een gewaarschuwd aannemer telt voor twee!
De macht van de ict'er
Meningsverschil over de hoogte van het te incasseren bedrag


Rechtspraak

Online bestelling van €140 voor de rechter
Zelfstandige of werknemer, de discussie herhaalt zich

Naar de Hoge Raad om € 13,-/€ 22,- #omdathetkan
Duurovereenkomst kan duur komen te staan
Mindf*ck met maaimachine: wie is er aansprakelijk?
Naar de Hoge Raad om 300 euro!
Bewijs van werknemer- of ondernemerschap
De Centrale Raad van Beroep en de zelfstandige met WW
Wat hebben we nou afgesproken?
Geldt de Wet Van Dam voor domeinnaamregistratie?
Hoogslapen komt voor de val, of niet?
Beoordeling ondernemerschap gaat niet over één nacht ijs
To have or not to have: Zelfstandigenaftrek
Hoge Raad doet uitspraak over fiscale beoordeling werkruimte in huurwoning
Beperken van je aansprakelijkheid kan je onderneming redden
Opdrachtnemer of werknemer op de benedenwindse tropen
Dankzij belemmeringsverbod geen non-concurrentie- of relatiebeding meer voor zzp'ers
In gebreke door niet in gebreke te stellen
Goochelen met uren loopt niet goed af
Bemiddelde zorgverlener is ondernemer voor de IB


Juridische opinie

Verlegging van het debiteurenrisico door intermediairs: waar is de balans?
Openstaande factuur!?
Maak van strafrechtelijke vervolging van acquisitiefraude een prioriteit


Varia

Verschijningsvormen van overeenkomsten en de Incassoservice van de FNV
De stakende zzp’er: (on)voorstelbaar?
Gevolgen verhogen grens kantonrechter van €5.000 naar €25.000
Veilig en gezond werken
De rechtsstaat en de procesjurist van FNV Zelfstandigen
Wat denkt/schrijft (de commissie) Boot?
Omgaan met internetrecensies
Leden FNV Zelfstandigen gedupeerd door UWV

Whitepapers & Checklists

In ons kenniscentrum vind je een overzicht van handige informatie zoals e-books, checklists en brochures.

Bekijk onze checklists en brochures

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onze brochures dan via deze link.