FNV ZZP

Verenigingsstructuur

FNV Zelfstandigen is een actieve en autonome vereniging. Als echte vereniging worden wij bestuurd door onze leden, middels een Ledenraad en een Raad van Beheer. Ledenraad De Ledenraad bestaat uit 21 afgevaardigden vanuit de diverse beroeps- en marktsectoren die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt. De afgevaardigden worden via open verkiezingen gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van vier jaar. De leden van de Ledenraad denken actief mee: zij adviseren en controleren de vereniging bij haar activiteiten om de positie van de zelfstandigen in de Nederlandse economie te versterken. Naast formele taken en bevoegdheden, zoals het goedkeuren van het jaarplan/begroting en het vaststellen van het financiële jaarverslag, heeft de Ledenraad invloed op het beleid en de koers van de vereniging. De Ledenraad kent vier plenaire vergaderingen per jaar waar de Ledenraad met de Raad van Beheer en Directie discussieert over diverse onderwerpen rondom zzp’ers. Daarnaast stelt de Ledenraad commissies samen om onderwerpen uit te diepen. Leden kunnen de vergadernotulen van de Ledenraad opvragen via secretariaat@fnvzzp.nl. Raad van Beheer De Raad van Beheer wordt gekozen door de Ledenraad voor een periode van vier jaar. De huidige Raad van Beheer bestaat uit: Hannie Stuurman (voorzitter), Mark Bassie, Emmy Hagenaars, Guillaumine Nelom, Ralph Rutten en Roel Steringa.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder