FNV ZZP

Onze standpunten

De FNV wil een rechtvaardige arbeidsmarkt voor alle werkenden. Een arbeidsmarkt waarin zelfstandigen goede tarieven betaald krijgen, waardoor zij zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opbouwen. Dat is nu nog lang niet het geval. Concurrentie vindt plaats op arbeidskosten, het inkomen van zelfstandigen is in veel sectoren nog steeds dalend, terwijl de winsten van bedrijven toenemen. Uit recente cijfers blijkt dat 80% van de zelfstandigen onverzekerd is. Dat zijn harde cijfers en dat moet veranderen. En dat doe je niet door het ontslagrecht aan te passen of andere ondoordachte maatregelen te treffen die de arbeidsmarkt als geheel raken en die geen structurele oplossing bieden voor zelfstandigen. Dat doe je door daadwerkelijk op te komen voor de belangen van zelfstandigen en te zorgen dat zij voldoende inkomen hebben om in hun bestaan te voorzien, ook in tijden van minder opdrachten, in tijden van ziekte en als zij met pensioen gaan. Hervormingen die sommige zzp-organisaties voorstellen, werken juist lagere tarieven in de hand en geven geen blijk van erkenning van het probleem dat zoveel zelfstandigen onverzekerd zijn. Het aantal onverzekerde, laag betaalde zelfstandigen zal in hun voorstellen alleen maar toenemen. De FNV denkt actief mee met de politiek over manieren om zelfstandigen op een goede manier aan de slag te houden en het level playing field op de arbeidsmarkt te herstellen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder