FNV ZZP

Dit hebben we bereikt

FNV Zelfstandigen behartigt al vele jaren succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning zelfstandigen zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk.

Nieuwe btw-nummers

Je btw-nummer bestaat uit je burgerservicenummer met een toevoeging van een paar cijfers. Veel zzp'ers vonden dat vervelend dat hun btw-identificatienummer gelijk was aan hun burgerservicenummer (BSN). Regelmatig kreeg FNV Zelfstandigen signalen dat onze leden zich in hun privacy aangetast voelden. Identiteitsfraude is namelijk ook een bedrijfsrisico. Wij vonden dit een onwenselijke situatie.

Bovendien is bij veel zzp’ers het privéadres ook het zakelijk adres en dat is zichtbaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook geboortedatum, geboorteplaats en officiële voornamen staan in het Handelsregister. Tel al deze factoren bij elkaar op en je begrijpt dat zzp’ers wel een heel gemakkelijk doelwit waren voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik van persoonsgegevens. 

FNV Zelfstandigen heeft zich er in Den Haag lang voor ingezet en eind 2019 was het zover. Toen begon de Belastingdienst met het uitgeven en versturen van nieuwe en 'privacybestendige' btw-id nummers. In totaal ontvangen eind 2019 circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id. Zo wordt, mede dankzij de inzet van FNV Zelfstandigen, de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd.

Zzp'er en zwanger

De regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) bestaat sinds 2008. Dankzij deze regeling hebben zelfstandig onderneemsters recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.  Tot 1 augustus 2004 waren zwangere zzp'ers verzekerd via de WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen.

Succesvolle lobby

FNV Zelfstandigen heeft zich met hand en tand ingezet voor de komst van de ZEZ-regeling. 
Met het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen in 2004 kwam er ook een einde aan de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Dit was in strijd met het Europees Recht. Mede dankzij de lobby en de gerechtelijke procedures die FNV Zelfstandigen heeft gevoerd, is de ZEZ-regeling er gekomen.

De doelstelling van de ZEZ-regeling is zelfstandigen in staat te stellen om voor de bevalling tijdelijk met hun werk te stoppen of hun werk te verminderen en om na de bevalling hun werk geleidelijk te hervatten. Dit met het oog op bescherming van de gezondheid van moeder en kind. 

Pensioenakkoord

Er komt een nieuw pensioenakkoord. Op hoofdlijnen is duidelijk wat de afspraken in dat akkoord zijn. Over de uitwerking ervan is nog niet alles duidelijk.

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord in de zomer van 2020 afgerond, op basis van de doelen uit het in 2019 afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

Han Busker, voorzitter FNV, is verheugd dat deze stap is gezet: ‘Met deze uitwerking geven we een gevolg aan het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Hiermee kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken en bouwen we een toekomstbestendig pensioenstelsel.’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV en pensioenonderhandelaar: ‘In het nieuwe stelsel kunnen we voor werkenden als gepensioneerden beter een koopkrachtig pensioen realiseren en voorkomen we pech- en geluk generaties, beter dan in het huidige stelsel. Dit waren vorig jaar de belangrijkste doelen voor het nieuwe contract dat we in het pensioenakkoord hadden afgesproken.’

In het pensioenakkoord zijn ook afspraken in het voordeel van zelfstandigen gemaakt, zoals een (betaalbare) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers, geen versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, geen korting op pensioenen die je eerder hebt opgebouwd in loondienst en pilots met betrekking tot pensioen voor zelfstandigen.

Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig en zorgt ervoor dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. We zijn bijzonder verheugd dat we dit voor onze leden en voor alle werkenden, zowel zelfstandigen als werknemers, en gepensioneerden in Nederland  kunnen regelen.

 

Meer over de uitwerking van het pensioenakkoord lees je hier.