FNV ZZP

Voor en door zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een sector binnen de FNV voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al meer dan 15 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en sinds 2017 als aparte sector onderdeel van de FNV. Daarmee profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk.

We kiezen een nieuwe sectorraad in 2019

De sector Zelfstandigen komt op voor jouw belangen als zzp'er. Het is belangrijk dat jij als lid van FNV Zelfstandigen een stem hebt in hoe we de belangenbehartiging in jouw sector vormgeven. In 2019 houden we er verkiezingen in je sector. 

Welke verkiezingen zijn er?

We kiezen een nieuwe sectorraad. Jij kunt als lid van FNV Zelfstandigen je stem uitbrengen. De raad wordt direct gekozen en bestaat uit 19 leden. Binnen de sectorraad wordt een aantal leden benoemd tot uitvoerende agendacommissie. Zij hebben aanvullende taken. Zo zijn zij het aanspreekpunt van de sector.

Actief worden in de sectorraad

Iets voor jou: lid worden van de sectorraad? Stel je dan verkiesbaar!

> Dit is het functieprofiel (pdf) voor sectorraadslid en lid van de uitvoerende agendacommissie.

Lees in FNV Magazine wat de sectorraad doet

In FNV Magazine vertellen leden van de huidige sectorraad wat ze doen. 'Met z'n allen hebben we wél invloed!'

Lees het verhaal in ons ledenblad (pdf). 

Planning

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

 • Kandidaatstellingsperiode: 7 t/m 25 januari 2019

  Alle leden die lid zijn van een sector kunnen zich kandidaatstellen via de kandidaatstellingswebsite fnvverkiezingen.nl.

 • Toetsingsperiode: 28 januari t/m 17 februari 2019

  Alle kandidaten worden beoordeeld door een toetsingscommissie.

  De stappen in dit proces zijn:

  - schriftelijke toets door de toetsingscommissie op basis van de kwaliteitseisen.

  - kandidaten die door de schriftelijke toets zijn gekomen, hebben allemaal een gesprek met de toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt op basis van het functieprofiel de benoembaarheid van kandidaten

  - de sector Zelfstandigen heeft gekozen voor niet-bindende toetsing. Dit betekent dat het kandidaten vrij staat om, ongeacht de uitslag van de toetsing, hun kandidatuur te handhaven. Op de kandidatenlijst wordt duidelijk gemaakt welk oordeel de toetsingscommissie had over de kandidaten.

 • Campagneperiode: 11 maart t/m 23 april 2019

  De kandidaten kunnen campagnevoeren. Alle kandidaten worden tijdens deze periode op de FNV website getoond. Tevens ontvangen alle kandidaten (indien gewenst) een digitale + geprinte flyer.

 • Stemperiode: 11 april t/m 23 april 2019

  Leden kunnen met behulp van een unieke inlogcode, die ze per post en/of per mail hebben ontvangen, stemmen op de kandidaten in hun kiesgroep. Het stemmen gebeurt via de daarvoor ingerichte website.

  > Zie het draaiboek verkiezingen (pdf) voor uitgebreidere informatie.

Verkiezing plaatsvervangend lid ledenparlement

Naast een sectorraad kiezen we ook een plaatsvervangend lid van het ledenparlement. Het ledenparlement vertegenwoordigt alle leden van de FNV en heeft direct invloed op het beleid van de FNV. De sector Zelfstandigen heeft 1 gekozen vertegenwoordiger in het ledenparlement en is op dit moment op zoek naar 1 plaatsvervanger. De plaatsvervanger vervangt de gekozen afgevaardigde wanneer nodig.

> Functie van plaatsvervanger ledenparlement (pdf)

Planning

De planning voor deze verkiezing is grotendeels gelijk aan de bovenstaande planning voor de verkiezing van de sectorraad.

 • Kandidaatstellingsperiode: 7 t/m 18 januari 2019

  Alle leden die lid zijn van een sector kunnen zich kandidaat stellen via de kandidaatstellingswebsite fnvverkiezingen.nl.

 • Aanbevelingsgesprekken: 28 januari t/m 17 februari 2019

  Alle kandidaten krijgen een gesprek met een aanbevelingscommissie.

 • Campagneperiode: 11 maart t/m 23 april 2019

  Je kunt als kandidaat campagnevoeren. Alle kandidaten worden tijdens deze periode op de FNV website getoond. Ook krijg je als kandidaat (als je dat wilt) een digitale + geprinte flyer.

 • Stemperiode: 11 april t/m 23 april 2019


Reglement

Op 9 november 2018 besluit het ledenparlement over het nieuwe reglement van de sector. In dit reglement zijn allerlei zaken opgenomen die van belang zijn bij de verkiezingen. Eind november stelt het algemeen bestuur vervolgens het reglement vast. Zo snel mogelijk daarna wordt het reglement hier op deze pagina geplaatst ter inzage.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over het verkiezingstraject in jouw sector, dan kun je die aangeven via onderstaand formulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Stel je vraag

Sta jij goed geregistreerd?

Om te kunnen stemmen op de kandidaten binnen jouw kiesgroep én om je kandidaat te kunnen stellen in de juiste kiesgroep moet je goed geregistreerd zijn. Check daarom in MijnFNV of je sector klopt. Met jouw ‘Mijn FNV-account’ zie je welke gegevens van jou bekend zijn. En je kunt ze hier wijzigen.

Sectorraad

FNV Zelfstandigen is een actieve sector, die wordt bestuurd door onze leden, middels een sectorraad.

De Sectorraad bestaat uit 23 afgevaardigden vanuit de diverse beroeps- en marktsectoren die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt. De afgevaardigden worden via open verkiezingen gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van 4 jaar.

De leden van de sectorraad denken actief mee: zij adviseren de vereniging bij haar activiteiten om de positie van de zelfstandigen te versterken en medebepalen het beleid en de koers van de vereniging. 

De sectorraad komt vier keer per jaar bij elkaar en discussieert over diverse onderwerpen rondom zzp’ers. Daarnaast stelt de sectorraad commissies samen om onderwerpen uit te diepen. 

De sectorraadsleden zijn:

Mark Bassie (mail)
Rick Beijering (mail)
Leontine Bijleveld (mail)
Irene Boezerman (mail)
Louis Chapelier (mail)
Andrew David (mail)
Robert Ensor (mail)
Madelein Holm (mail)
Geertje Karstens (mail)
Paul Koek (mail)
Etienne Lemmens (mail)
Jacob Meek (mail)
Erwin Meiners (mail)
Jan Olde Wieverink (mail)
Jan Poortman (mail)
Erica Risiglione (mail)
Jan Roodt (mail)
Ina Şabanoğlu (mail)
Roel Steringa (mail)
Bert Veenstra (mail)
Bart van 't Veer (mail)
Dorrit Wajer (mail)
Jan Wanders (mail)

 undefined

V.l.n.r.: Andrew David, Bart van’t Veer, Paul Koek, Bert Veenstra, Erica Risiglione, Mark Bassie, Leontine Bijleveld, Erwin Meiners, Roel Steringa, Irene Boezerman, Etienne Lemmens, Ina Şabanoğlu.


Werkorganisatie

Het kantoor van FNV Zelfstandigen is gevestigd in Utrecht. 

Het team van FNV Zelfstandigen kent de volgende aandachtsgebieden:

 • Collectieve belangenbehartiging
 • Juridische dienstverlening
 • Ledenservice
 • Marketing & communicatie
 • Verenigingszaken

Collectieve belangenbehartiging 

FNV Zelfstandigen zit aan tafel op plekken die er toe doen bijvoorbeeld bij klankbordgroepen, in de SER en andere overlegorganen. Ook zijn we een gewaardeerde gesprekspartner aan politieke overlegtafels. 

Juridische dienstverlening

Leden kunnen bij FNV Zelfstandigen terecht met al hun juridische vragen. Ons uitgangspunt is juridische kwesties te voorkomen, maar mocht het nodig zijn, begeleiden wij leden tot in de rechtbank. 

Juridisch spreekuur

Leden kunnen contact opnemen op werkdagen tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 20 of via e-mail juridisch@fnvzzp.nl

Incasssoservice

Voor vragen over incassozaken of ondersteuning tijdens een incassotraject kun je op werkdagen contact opnemen met onze incassoservice tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 30 of via e-mail: zzp_incasso@fnv.nl.

Ledenservice

De afdeling Ledenservice draagt zorg voor de ledenadministratie, administratieve zaken en zijn het eerste aanspreekpunt voor leden. Heb je vragen over je lidmaatschap, wil je lid worden of heb je andere vragen?
Onze medewerkers van de ledenservice zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 10. Je kunt je vraag ook stellen via de e-mail: Ledenadministratie.zzp@fnv.nl

Perscontact

Voor pers zijn wij bereikbaar via 088 - 099 70 80 of via Communicatie.zzp@fnv.nl

Lidmaatschap en statuten

Als lid van FNV Zelfstandigen profiteer je van de belangenbehartiging in polder en politiek.

Onze gespecialiseerde juridische medewerkers kunnen je antwoord geven op je juridische vraagstukken en helpen je met incassotrajecten. Tevens adviseren onze juristen je over juridische geschillen. Zie voor de voorwaarden het Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

FNV Zelfstandigen biedt je diverse cursussen aan via de ZZP Academy die ervoor zorgen dat je duurzaam en succesvol kunt blijven ondernemen. 

Als lid profiteer je van kortingen op diverse verzekeringen en via ons Inkoopcollectief op zaken als energie, telefonie en kantoorartikelen. Dit bespaart je jaarlijks veel geld! Een overzicht van alle van de ledenvoordelen vind je hier.

Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen loopt per maand. Als je lid wordt, dan start je lidmaatschap vanaf de eerste van de eerstvolgende maand. 
Je lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail en wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden.

De contributie bedraagt €16,48 per maand.

De statuten van de FNV vind je hier.

Word nu lid

Sectorreglement

In het sectorreglement beschrijft FNV Zelfstandigen hoe wij als vereniging met elkaar willen omgaan. Het sectorreglement bevat afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden en je leest er in wat je van ons mag verwachten.
De sectorraad heeft het sectorreglement bij de fusie met de FNV aangenomen. 
Je vindt het sectorreglement hier.

 

Sectorreglement