FNV ZZP

Voor en door zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een sector binnen de FNV voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al vele jaren succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en sinds 2017 als aparte sector onderdeel van de FNV. Daarmee profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk.

Sectorraad

FNV Zelfstandigen is een actieve sector, die wordt bestuurd door onze leden, middels een sectorraad.

In onze sectorraad zitten 12 afgevaardigden vanuit de diverse beroeps- en marktsectoren die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt. De afgevaardigden worden gekozen via open verkiezingen door de leden van de vereniging voor een periode van 4 jaar.

De leden van de sectorraad denken actief mee: zij adviseren de vereniging bij haar activiteiten om de positie van de zelfstandigen te versterken en medebepalen het beleid en de koers van de vereniging. 

De sectorraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en discussieert over diverse onderwerpen rondom zzp’ers. Daarnaast stelt de sectorraad commissies samen om onderwerpen uit te diepen. FNV Zelfstandigen heeft ook een lid en een plaatsvervangend lid in het ledenparlement van de FNV.

Onze sectorraadleden zijn:

Ivo Kuijpers - ivo.kuijpers@vereniging.fnv.nl

Leontine Bijleveld - leontine.bijleveld@vereniging.fnv.nl

Erwin Meiners - erwin.meiners@vereniging.fnv.nl

Etienne Lemmens - etienne.lemmens@vereniging.fnv.nl

Mark Bassie - mark.bassie@vereniging.fnv.nl

Paul Koek - paul.koek@vereniging.fnv.nl

Jan Roodt - jan.roodt@vereniging.fnv.nl

Marcel Engeringh - marcel.engeringh@vereniging.fnv.nl

Geertje Karstens - geertje.karstens@vereniging.fnv.nl

Rob van Zwol (geen lid meer) was lid sectorraad tot augustus 2020

Roel Steringa - roel.steringa@vereniging.fnv.nl

Bart Sijbenga - bart.sijbenga@vereniging.fnv.nl

 

De sectorraad van FNV Zelfstandigen (2019)

De sectorraad van FNV Zelfstandigen, van links naar rechts: Rob van Zwol, Bart Sijbenga, Erwin Meiners, Jan Roodt, Geertje Karstens, Leontine Bijleveld, Mark Bassie, Etienne Lemmens, Marcel Engeringh en Roel Steringa.

 

Werkorganisatie

Het kantoor van FNV Zelfstandigen is gevestigd in Utrecht. De vereniging heeft de volgende aandachtsgebieden:

  • Collectieve belangenbehartiging
  • Juridische dienstverlening
  • Ledenservice
  • Marketing & communicatie
  • Verenigingszaken

Collectieve belangenbehartiging 

FNV Zelfstandigen zit aan tafel op plekken die er toe doen bijvoorbeeld bij klankbordgroepen, in de SER en andere overlegorganen. Ook zijn we een gewaardeerde gesprekspartner aan politieke overlegtafels. 

Juridische dienstverlening

Leden kunnen bij FNV Zelfstandigen terecht met al hun juridische vragen. Ons uitgangspunt is juridische kwesties te voorkomen, maar mocht het nodig zijn, begeleiden wij leden tot in de rechtbank. 

Juridisch spreekuur

Leden kunnen contact opnemen op werkdagen tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 20 of via e-mail juridisch@fnvzzp.nl

Incasssoservice

Voor vragen over incassozaken of ondersteuning tijdens een incassotraject kun je op werkdagen contact opnemen met onze incassoservice tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 30 of via e-mail: zzp_incasso@fnv.nl.

Ledenservice

De afdeling Ledenservice zorgt voor de ledenadministratie, administratieve zaken en zijn het eerste aanspreekpunt voor leden. Heb je vragen over je lidmaatschap, wil je lid worden of heb je andere vragen?
Onze medewerkers van de ledenservice zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 10. Je kunt je vraag ook stellen via de e-mail: Ledenadministratie.zzp@fnv.nl

 

Tarieven lidmaatschap

Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen kost de eerste 4 maanden slechts €25. Daarna kost het €17,25 per maand en is het maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden. Jongeren jonger dan 23 jaar en ouderen van 68 jaar en ouder komen in aanmerking voor het gereduceerde tarief. Denk je in aanmerking te komen voor het lagere lidmaatschapstarief, stuur dan een mail naar Ledenadministratie.zzp@fnv.nl.

Perscontact

Voor pers zijn wij bereikbaar via 088 - 099 70 80 of via Communicatie.zzp@fnv.nl

Lidmaatschap en statuten

Als lid van FNV Zelfstandigen profiteer je van de belangenbehartiging in polder en politiek.

Onze gespecialiseerde juridische medewerkers kunnen je antwoord geven op je juridische vraagstukken en helpen je met incassotrajecten. Tevens adviseren onze juristen je over juridische geschillen. Zie voor de voorwaarden het Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

FNV Zelfstandigen biedt je diverse cursussen aan via de ZZP Academy die ervoor zorgen dat je duurzaam en succesvol kunt blijven ondernemen. 

Als lid profiteer je van kortingen op diverse verzekeringen en via ons Inkoopcollectief op zaken als energie, telefonie en kantoorartikelen. Dit bespaart je jaarlijks veel geld! Een overzicht van alle van de ledenvoordelen vind je hier.

Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen loopt per maand. Als je lid wordt, dan start je lidmaatschap vanaf de eerste van de eerstvolgende maand. 
Je lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail en wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden.

De contributie bedraagt €17,50 per maand.

De statuten van de FNV vind je hier.

Word nu lid

Sectorreglement

In het sectorreglement beschrijft FNV Zelfstandigen hoe wij als vereniging met elkaar willen omgaan. Het sectorreglement bevat afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden en je leest er in wat je van ons mag verwachten.
De sectorraad heeft het sectorreglement bij de fusie met de FNV aangenomen. 
Je vindt het sectorreglement hier.

 

Sectorreglement

Sectorplan 'Samen kansen pakken'

Het Sectorplan 'Samen kansen pakken' kun je via deze link downloaden.