FNV ZZP

Voor en door zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een onafhankelijke vereniging van, voor en door zelfstandig ondernemers. Zij behartigt al meer dan 15 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek. FNV Zelfstandigen is een vereniging van, voor en door haar leden. FNV Zelfstandigen is dé belangenbehartiger voor zzp’ers. We versterken de positie van zelfstandig ondernemers door gerichte en actieve lobby in Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Daarmee profiteren we optimaal van hun jarenlange ervaring als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk.

Ledenraad

FNV Zelfstandigen is een actieve en autonome vereniging. Als echte vereniging worden wij bestuurd door onze leden, middels een Ledenraad en een Raad van Beheer. 

De Ledenraad bestaat uit 21 afgevaardigden vanuit de diverse beroeps- en marktsectoren die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt. De afgevaardigden worden via open verkiezingen gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van vier jaar.

De leden van de Ledenraad denken actief mee: zij adviseren en controleren de vereniging bij haar activiteiten om de positie van de zelfstandigen in de Nederlandse economie te versterken. Naast formele taken en bevoegdheden, zoals het goedkeuren van het jaarplan/begroting en het vaststellen van het financiële jaarverslag, heeft de Ledenraad invloed op het beleid en de koers van de vereniging. 
De Ledenraad kent vier plenaire vergaderingen per jaar waar de Ledenraad met de Raad van Beheer en Directie discussieert over diverse onderwerpen rondom zzp’ers. Daarnaast stelt de Ledenraad commissies samen om onderwerpen uit te diepen. 

Leden kunnen de vergadernotulen van de Ledenraad opvragen via secretariaat@fnvzzp.nl

De ledenraadsleden zijn:

Huub van Baal
Lyda Bakker
Rick Beijering
Louis Chapelier
Andrew David
Robert  Ensor
Richard de Graaf
Jelmer Jellema
Paul Koek
Kevin Levie
Jacob Meek
Erwin Meiners
Herman van Nispen tot Pannerden
Jan Olde Wieverink
Theo Overman
Jan Poortman
Jan Roodt
Bart van 't Veer
Dorrit Wajer
Jan Wanders
Nico Wiggers
An-Akh Zaldoc

 

 undefined

Raad van Beheer

De Raad van Beheer wordt gekozen door de Ledenraad voor een periode van vier jaar.  

Hannie Stuurman- voorzitter

Mark Bassie
Emmy Hagenaars
Guillaumine Nelom 
Ralph Rutten
Roel Steringa

undefined

Werkorganisatie

Het kantoor van FNV Zelfstandigen is gevestigd in Utrecht. 

Het team van FNV Zelfstandigen kent de volgende aandachtsgebieden:
- Collectieve belangenbehartiging
- Juridische dienstverlening
- Ledenservice  
- Marketing & communicatie
- Verenigingszaken

Collectieve belangenbehartiging 
FNV Zelfstandigen zit aan tafel op plekken die er toe doen bijvoorbeeld bij klankbordgroepen, in de SER en andere overlegorganen. Ook is de vereniging een gewaardeerde gesprekspartner aan politieke overlegtafels. 

Juridische dienstverlening
Leden kunnen bij FNV Zelfstandigen terecht met al uw juridische vragen. Ons uitgangspunt is juridische kwesties te voorkomen, maar mocht het nodig zijn, begeleiden wij leden tot in de rechtbank. 

Juridisch spreekuur: Leden kunnen contact opnemen op werkdagen tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088-0997020 of via e-mail juridisch@fnvzzp.nl. 

Incasssoservice: Voor vragen over incassozaken of ondersteuning tijdens een incassotraject kunt u op werkdagen contact opnemen met onze incassoservice tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088-0997030 of via e-mail: incasso@fnvzzp.nl. 

Ledenservice
De afdeling Ledenservice draagt zorg voor de ledenadministratie, administratieve zaken en zijn het eerste aanspreekpunt voor leden.  Heeft u vragen over uw lidmaatschap, wilt u lid worden of heeft u overige vragen?
Onze medewerkers van de ledenservice zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088-0997010. U kun uw vraag ook stellen via de e-mail: lid@fnvzzp.nl. 

Perscontact: voor pers zijn wij bereikbaar via 088 099 7080 of via communicatie@fnvzzp.nl 

Lidmaatschap

Als lid van FNV Zelfstandigen profiteert u van de belangenbehartiging in polder en politiek.

Onze gespecialiseerde juridische medewerkers kunnen u antwoord geven op uw juridische vraagstukken en helpen u met incassotrajecten. Tevens adviseren onze juristen u over juridische geschillen. Zie voor de voorwaarden het Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

FNV Zelfstandigen biedt u diverse cursussen aan via de ZZP Academy die ervoor zorgen dat u duurzaam en succesvol kan blijven ondernemen. 

Als lid profiteert u van kortingen op diverse verzekeringen en via ons Inkoopcollectief op zaken als energie, telefonie en kantoorartikelen. Dit bespaart u jaarlijks veel geld! Een overzicht van alle Ledenvoordelen.  

Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen loopt per kalenderjaar. Wordt u lid gedurende het jaar, dan start uw lidmaatschap vanaf de eerste van de eerstvolgende maand tot en met december van het lopende jaar. 
Uw lidmaatschap opzeggen, kan alleen schriftelijk of per e-mail en moet voor 19 november bij ons binnen zijn. Uw lidmaatschap loopt dan nog door tot het einde van het lopende jaar. 

De contributie bedraagt €195,- per jaar, of €17,75 per maand. 

Word nu lid!

Reglement bedrijfsrechtsbijstand

Wij hanteren geen kleine lettertjes. Lees vooraf ons Reglement Bedrijfsrechtsbijstand zodat u als lid precies weet hoe wij u bijstaan. Met een lidmaatschap bij FNV Zelfstandigen staat u juridisch sterk.Wij geven eerlijk en helder advies, met duidelijke richtlijnen, die passen bij uw onderneming. Sluit u aan bij FNV Zelfstandigen, dan kunt u eenvoudig en snel gebruikmaken van onze service. 

 

Reglement bedrijfsrechtbijstand FNV Zelfstandigen

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement beschrijft de FNV Zelfstandigen hoe wij als vereniging met elkaar willen omgaan. Het huishoudelijk reglement bevat afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden en u leest wat u van ons mag verwachten.
De Ledenraad heeft het huidige huishoudelijk reglement eind 2015 aangenomen. 

Huishoudelijk reglement

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder