FNV ZZP

Voor en door zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een onafhankelijke vereniging van, voor en door zelfstandig ondernemers. Zij behartigt al meer dan 15 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek. FNV Zelfstandigen is een vereniging van, voor en door haar leden. FNV Zelfstandigen is dé belangenbehartiger voor zzp’ers. We versterken de positie van zelfstandig ondernemers door gerichte en actieve lobby in Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Daarmee profiteren we optimaal van hun jarenlange ervaring als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk.

Ledenraad

FNV Zelfstandigen is een actieve en autonome vereniging. Als echte vereniging worden wij bestuurd door onze leden, middels een Ledenraad en een Raad van Beheer. 

De Ledenraad bestaat uit 21 afgevaardigden vanuit de diverse beroeps- en marktsectoren die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt. De afgevaardigden worden via open verkiezingen gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van 4 jaar.

De leden van de Ledenraad denken actief mee: zij adviseren en controleren de vereniging bij haar activiteiten om de positie van de zelfstandigen in de Nederlandse economie te versterken. Naast formele taken en bevoegdheden, zoals het goedkeuren van het jaarplan/begroting en het vaststellen van het financiële jaarverslag, heeft de Ledenraad invloed op het beleid en de koers van de vereniging. 

De Ledenraad kent vier plenaire vergaderingen per jaar waar de Ledenraad met de Raad van Beheer en Directie discussieert over diverse onderwerpen rondom zzp’ers. Daarnaast stelt de Ledenraad commissies samen om onderwerpen uit te diepen. 

Leden kunnen de vergadernotulen van de Ledenraad opvragen via een e-mail naar secretariaat.zzp@fnv.nl

De ledenraadsleden zijn:

Huub van Baal.
Lyda Bakker
Rick Beijering
Louis Chapelier
Andrew David
Robert  Ensor
Richard de Graaf
Jelmer Jellema
Paul Koek
Kevin Levie
Jacob Meek
Erwin Meiners
Herman van Nispen tot Pannerden
Jan Olde Wieverink
Theo Overman
Jan Poortman
Jan Roodt
Bart van 't Veer
Dorrit Wajer
Jan Wanders
Nico Wiggers
An-Akh Zaldoc

 

 undefined

Raad van Beheer

De Raad van Beheer wordt gekozen door de Ledenraad voor een periode van 4 jaar.  

Hannie Stuurman- voorzitter

Mark Bassie
Emmy Hagenaars
Guillaumine Nelom 
Ralph Rutten
Roel Steringa

undefined

Werkorganisatie

Het kantoor van FNV Zelfstandigen is gevestigd in Utrecht. 

Het team van FNV Zelfstandigen kent de volgende aandachtsgebieden:

  • Collectieve belangenbehartiging
  • Juridische dienstverlening
  • Ledenservice
  • Marketing & communicatie
  • Verenigingszaken

Collectieve belangenbehartiging 

FNV Zelfstandigen zit aan tafel op plekken die er toe doen bijvoorbeeld bij klankbordgroepen, in de SER en andere overlegorganen. Ook is de vereniging een gewaardeerde gesprekspartner aan politieke overlegtafels. 

Juridische dienstverlening

Leden kunnen bij FNV Zelfstandigen terecht met al je juridische vragen. Ons uitgangspunt is juridische kwesties te voorkomen, maar mocht het nodig zijn, begeleiden wij leden tot in de rechtbank. 

Juridisch spreekuur

Leden kunnen contact opnemen op werkdagen tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 20 of via e-mail juridisch@fnvzzp.nl. 

Incasssoservice

Voor vragen over incassozaken of ondersteuning tijdens een incassotraject kun je op werkdagen contact opnemen met onze incassoservice tussen 9.30 uur en 14.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 30 of via e-mail: incasso@fnvzzp.nl.

Ledenservice

De afdeling Ledenservice draagt zorg voor de ledenadministratie, administratieve zaken en zijn het eerste aanspreekpunt voor leden. Heb je vragen over je lidmaatschap, wil je lid worden of heb je andere vragen?
Onze medewerkers van de ledenservice zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 - 099 70 10. Je kunt je vraag ook stellen via de e-mail: lid@fnvzzp.nl. 

Perscontact

Voor pers zijn wij bereikbaar via 088 - 099 70 80 of via communicatie@fnvzzp.nl 

Lidmaatschap

Als lid van FNV Zelfstandigen profiteer je van de belangenbehartiging in polder en politiek.

Onze gespecialiseerde juridische medewerkers kunnen je antwoord geven op je juridische vraagstukken en helpen je met incassotrajecten. Tevens adviseren onze juristen je over juridische geschillen. Zie voor de voorwaarden het Reglement Bedrijfsrechtsbijstand.

FNV Zelfstandigen biedt je diverse cursussen aan via de ZZP Academy die ervoor zorgen dat je duurzaam en succesvol kunt blijven ondernemen. 

Als lid profiteer je van kortingen op diverse verzekeringen en via ons Inkoopcollectief op zaken als energie, telefonie en kantoorartikelen. Dit bespaart je jaarlijks veel geld! Een overzicht van alle van de ledenvoordelen vind je hier.

Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen loopt per maand. Als je lid wordt, dan start je lidmaatschap vanaf de eerste van de eerstvolgende maand. 
Je lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail en wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden.

De contributie bedraagt €16,25 per maand.

Word nu lid!

Reglement bedrijfsrechtsbijstand

Wij hanteren geen kleine lettertjes. Lees vooraf ons Reglement Bedrijfsrechtsbijstand zodat je als lid precies weet hoe wij je bijstaan. Met een lidmaatschap bij FNV Zelfstandigen sta je juridisch sterk.Wij geven eerlijk en helder advies, met duidelijke richtlijnen, die passen bij jouw onderneming. Sluit je an bij FNV Zelfstandigen, dan kun je eenvoudig en snel gebruikmaken van onze service. 

 

Reglement bedrijfsrechtbijstand FNV Zelfstandigen

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement beschrijft de FNV Zelfstandigen hoe wij als vereniging met elkaar willen omgaan. Het huishoudelijk reglement bevat afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden en je leest wat je van ons mag verwachten.
De Ledenraad heeft het huidige huishoudelijk reglement eind 2015 aangenomen. 

Huishoudelijk reglement

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder