FNV ZZP

Opzeggen lidmaatschap

Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een kalenderjaar automatisch verlengd met een nieuw kalenderjaar.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk of per e-mail (zie contact) aan ons te laten weten voor 19 november van het lopende jaar. Uw lidmaatschap loopt na bevestiging van opzegging door tot het einde van het kalenderjaar. 

Zie voor meer informatie het Huishoudelijk Reglement. 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Afwijzen
Ga verder