FNV ZZP

Is de RI&E verplicht voor zpp’ers

Laatste update: 22 augustus 2023

Is de RI&E verplicht voor zpp’er?

Het kan voorkomen dat je als zzp’er een brief krijgt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omtrent een RI&E en dat je er nooit bij stil hebt gestaan of dit voor jou verplicht is.

De regel is dat je als werkgever wordt gezien als je medewerkers (hieronder vallen ook stagiairs, vrijwilligers, inhuurkrachten en uitzendkrachten) in dienst hebt en dan is een RI&E verplicht. Ook als je op andere wijze met iemand gaat samenwerken waarbij je aansprakelijk bent voor deze persoon geldt dat de RI&E wel verplicht is. In dit laatste geval functioneert de zpp’er dan feitelijk als werkgever. Voor het niet hebben van een RI&E kun je direct een boete krijgen.

Heb je als zelfstandige géén personeel in dienst, dan is het hebben van een RI&E niet verplicht. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.rie.nl/over-rie/regels/