FNV ZZP

Kabinet en brancheorganisaties bestrijden samen de schijnzelfstandigheid in de zorg

Laatste update: 6 juli 2023

Kabinet en brancheorganisaties bestrijden samen de schijnzelfstandigheid in de zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en 6 brancheorganisaties in de zorg (ActiZ, Zorgthuisnl, VGN, de Nederlandse GGZ, NVZ en NFU) hebben donderdag 6 juli een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen.

De partijen onderschrijven hiermee het gemeenschappelijke belang en willen verantwoordelijkheid nemen.

Het aantal zzp’ers in de zorg stijgt al jaren. Er is binnen de gehele sector zorg en welzijn behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet kan buiten regulier dienstverband. Daarom ontwikkelen brancheorganisaties een beheersingsmodel Zorg om schijnzelfstandigheid in de zorg aan te pakken. Onderdeel hiervan is een uit te werken fiscaal kader ZZP Zorg. Het doel van de brancheorganisaties is aan zorgorganisaties duidelijk maken wat de rechten en plichten zijn bij de inhuur van zzp’ers in de zorg. Om hierop toe te zien heeft het kabinet besloten het toezicht en de handhaving te versterken en te verbeteren en het zogenoemde handhavingsmoratorium per 2025 op te heffen.

Dit beheersingsmodel moet voorkomen dat werknemers ontslag nemen om vervolgens in dezelfde rol terug te keren, maar dan met het etiket “zelfstandige”. Zelfstandigheid moet blijken uit de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. De samenwerking tussen de ministeries en de brancheorganisaties beoogt schijnzelfstandigheid te voorkomen. Het model treedt vanaf 1 januari 2024 in werking.

Samenwerken

De betrokken departementen, de brancheorganisaties en de Belastingdienst blijven overleggen om het beheersingsmodel Zorg verder te concretiseren.

De samenwerking tussen de Belastingdienst en de brancheorganisaties maakt het mogelijk om geanonimiseerde praktijkervaringen met elkaar te delen. Dit kan leiden tot aanpassingen in het beheersingsmodel Zorg inclusief het Fiscaal Kader ZZP Zorg waardoor dit uiteindelijk doeltreffender is.

De Belastingdienst houdt binnen de handhaving rekening met het gebruik van het beheersingsmodel Zorg inclusief het Fiscaal kader ZZP Zorg.

Eerste stap

Deze aanpak in de sector zorg en welzijn is de eerste stap in het aanpakken van schijnzelfstandigheid door het kabinet. Verdere stappen in andere sectoren zullen volgen.