FNV ZZP

Stel je kandidaat voor de sectorraad van FNV Zelfstandigen

Laatste update: 6 maart 2023

Je kunt je kandidaat stellen voor onze sectorraad

Wil jij je kandidaat stellen voor de sectorraad van FNV Zelfstandigen? Dat kan, want we kiezen binnenkort een nieuwe sectorraad voor FNV Zelfstandigen. Superbelangrijk werk, want je bepaalt mede ons beleid voor de komende jaren. Let wel even op: De eerder gecommuniceerde planning van de sectorrale verkiezingen is aangepast.

De planning voor de sectorale verkiezingen

In mei kiezen de leden een nieuwe sectorraad. Een belangrijk orgaan dat richting geeft aan het (FNV-) beleid in de sector. Enkele sectoren kiezen ook een nieuw sectorbestuur of een nieuwe subsectorraad. De kandidaatstelling zou in januari 2023 van start gaan, maar is recent uitgesteld om meer leden te kunnen attenderen op de mogelijkheid tot kandidaatstelling. De planning is inmiddels aangepast. Geïnteresseerden kunnen zich van 27 februari t/m 13 maart 2023 kandidaatstellen. 

Nieuwe planning
Hieronder zie je het nieuwe tijdpad van de sectorale verkiezingen. Een meer gedetailleerde planning vind je in het draaiboek op onze website
  • Kandidaatstelling: 27 februari (11.00 uur) t/m 13 maart (13.00 uur) 2023
  • Toetsingsgesprekken: 21 maart t/m 6 april 2023
  • Campagneperiode: 18 april t/m 11 mei 2023
  • Stemperiode: 12 mei (11.00 uur) t/m 22 mei (16.00 uur) 2023
  • Uitslag bekend: Uiterlijk 26 mei 2023
Wil je meer informatie over de verkiezingen, de functies, de reglementen, het draaiboek en meer? Kijk dan op fnv.nl/sectoraleverkiezingen

 

Over de sectorraad

De FNV is georganiseerd in sectoren met een goede verbinding met de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Elke sector heeft een sectorraad die ondersteunt, adviseert en de richting van de sector bepaalt binnen de kaders van het beleid van de FNV. Als lid van de sectorraad draag je bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector met het doel de belangen van de leden in jouw sector zo goed mogelijk te behartigen. Dit doe je door regelmatig contact te hebben en te houden met jouw achterban, dat wat er leeft onder de leden te vertalen naar een strategie en beleid, én door dit om te zetten in relevante activiteiten. Als sectorraadslid vervul je daarmee een belangrijke rol in de democratie binnen de FNV-vereniging. De sectorraad van de sector Zelfstandigen bestaat uit 19 leden.

 

Let op: De eerder gecommuniceerde planning van de sectorrale verkiezingen is aangepast. De kandidaatstelling start niet op 23 januari, maar op een later moment. Dit doen we op verzoek om de sectoren iets meer tijd te geven om potentiële kandidaten te werven en enthousiasmeren voor een positie in de sectorraad of -bestuur.

Door dit besluit zal de gehele planning opschuiven. Het is de bedoeling om het gehele verkiezingstraject voor de zomer van 2023 te hebben afgerond.

Wil jij je kandidaat stellen, of heb je vragen? Stuur dan even een mail naar communicatie.zzp@fnv.nl

Wij nemen dan zsm contact met je op!

Je leest via deze link waarover je als kandidaat moet beschikken (het functieprofiel) 

Via dit linkje lees je de Gedragscode sectorale verkiezingen.