FNV ZZP

Blog: Koude telemarketing, om van te rillen

Laatste update: 3 februari 2023

Blog: Koude telemarketing, om van te rillen

Koude acquisitie bij natuurlijke personen is verboden in de Telecommunicatiewet. Dat heet het telemarketingverbod. Het gaat om onaangekondigde en ongevraagde contacten vooral voor verkoop van diensten of producten die gericht op zijn natuurlijke personen. Zzp-ers die een eenmanszaak drijven vallen, daar ook onder. Drijf je een rechtspersoon bijvoorbeeld een B.V. dan geldt het verbod niet.

 

Telemarketingverbod

Het verbod geldt al sinds 1 juli 2021 maar het verbod is lang niet bij iedereen bekend. Het verbod wordt ook regelmatig overtreden. Die praktijk ziet de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen helaas te vaak.

 

Expliciete toestemming

Er mag alleen gebeld worden naar (consumenten en) ZZP-ers als deze daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee hebben ingestemd. Het mag ook als de ZZP-er bij hetzelfde bedrijf voor hetzelfde soort product klant is of recent is geweest. Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen als de ZZP-er geen klant meer is.

 

Handhaving door ACM

De Autoriteit Consument & Markt is de instantie die handhavend kan optreden en de overtreder van het telemarketingverbod in de portemonnee kan raken door het opleggen van een boete. De ACM is wel afhankelijk van concrete meldingen.

 

Recht van verzet

In alle gevallen kun je tijdens het gesprek het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is voldoende om te zeggen dat je niet meer gebeld wilt worden. Dan mag het bedrijf je niet nog eens bellen. Dit recht van verzet moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek ook actief aanbieden.

 

Extra aandacht ACM voor bewijs van toestemming

Een jaar na invoering van het telemarketingverbod heeft de ACM nog eens duidelijk gemaakt hoe bedrijven moeten bewijzen dat ze toestemming hebben om iemand koud te bellen. De toestemming moet verifieerbaar zijn en gekoppeld kunnen worden aan diegene die gebeld wordt. Sommige telemarketingbedrijven denken dat een procesbeschrijving of een bellijst voldoende is om de vereiste toestemming te bewijzen. Maar dat is voor de ACM onvoldoende. De ACM ziet ook dat bedrijven te traag zijn met het verwijderen van mensen uit hun belbestand.

 

Verbod wordt regelmatig overtreden


De praktijk die wij zien, is dat sommige bedrijven het telemarketingverbod veel te vaak volledig aan hun laars lappen. Ze bellen ZZP-ers nog steeds zonder voorafgaande toestemming en het recht van verzet wordt niet gemeld.

 

Dan gaat het met name om koude verkoop van advertenties op slecht bezochte websites, digitale marketingpakketten en advertenties in zogenaamde goede-doelen-boekjes. De marketingpakketten zijn vaak voor minstens 2 jaar waarbij de ZZP-er geacht wordt een paar honderd Euro per maand te betalen. Het verboden telefoontje wordt misbruikt om op jouw werkplek op bezoek te kunnen komen. Daar wordt het verkooppraatje gehouden met veel smalltalk en weinig tijd voor de echte inhoud.

 

De overeenkomst is tussentijds niet op te zeggen. Doe je dat wel door te stoppen met betalen dan claimt men de volledige waarde van de overeenkomst zonder daar werk voor te verrichten. Er worden vaak gouden bergen beloofd in het gesprek maar in de kleine letters worden geen resultaten gegarandeerd. Je wordt afgescheept met een inspanningsverplichting.

 

Handhaving

Als je ongevraagd en zonder toestemming gebeld wordt, maak dan gebruik van je recht op verzet en hang op. Doe ook meteen een melding bij de ACM. Dat kan online op deze website.

 

Mocht er toch na een sneltreinvaartgesprek een overeenkomst in je maag zijn gesplitst, wend je dan tot onze juridische afdeling om te kijken of hier iets aan te doen valt.

 

Van groot belang is dat de ACM na ruim anderhalf jaar meer overgaat tot het opleggen van boetes. De gewenningsperiode van het telemarketingverbod is nu toch wel voorbij. Overtreders van het verbod moet je raken in de portemonnee en dat kan met boetes.

 

 

mr. E. van Sark

procesjurist FNV Zelfstandigen