FNV ZZP

Uitspraak Europees Hof discriminatie van zzp'er in de media

Laatste update: 19 januari 2023

Uitspraak Europees Hof discriminatie van zzp'er in de media

HvJ EU: 'Zzp’er valt onder Richtlijn gelijke behandeling op grond van arbeid en kan opdrachtgever aansprakelijk stellen voor ‘ontslag’ wegens seksuele geaardheid'

In AR 2023-0092 oordeelt het HvJ EU over de vraag of een zzp’er, die na plaatsing van een filmpje op YouTube ter bevordering van de tolerantie voor partners van hetzelfde geslacht, geen opdrachtovereenkomst meer krijgt van de televisiezender waarvoor hij werkzaam was, een beroep kan doen op bescherming tegen ‘discriminatoir ontslag’. Het Hof verduidelijkt dat ook zzp’ers onder de reikwijdte van de richtlijn vallen voor zover deze activiteiten reëel zijn en worden uitgeoefend in het kader van een rechtsbetrekking die door een zekere stabiliteit wordt gekenmerkt (duurzaam). De vrije contractskeuze en vrijheid van ondernemerschap kunnen geen rechtvaardiging vormen zzp’ers uit te sluiten van dergelijke bescherming.

Lees hier de uitspraak