FNV ZZP

Stel je kandidaat voor de sectorraad van FNV Zelfstandigen

Laatste update: 24 januari 2023

Je kunt je kandidaat stellen voor onze sectorraad

Wil jij je kandidaat stellen voor de sectorraad van FNV Zelfstandigen? Dat kan, want we kiezen binnenkort een nieuwe sectorraad voor FNV Zelfstandigen. Superbelangrijk werk, want je bepaalt mede ons beleid voor de komende jaren. Let wel even op: De eerder gecommuniceerde planning van de sectorrale verkiezingen is aangepast.

 

Over de sectorraad

De FNV is georganiseerd in sectoren met een goede verbinding met de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Elke sector heeft een sectorraad die ondersteunt, adviseert en de richting van de sector bepaalt binnen de kaders van het beleid van de FNV. Als lid van de sectorraad draag je bij aan het beleid, de besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen jouw sector met het doel de belangen van de leden in jouw sector zo goed mogelijk te behartigen. Dit doe je door regelmatig contact te hebben en te houden met jouw achterban, dat wat er leeft onder de leden te vertalen naar een strategie en beleid, én door dit om te zetten in relevante activiteiten. Als sectorraadslid vervul je daarmee een belangrijke rol in de democratie binnen de FNV-vereniging. De sectorraad van de sector Zelfstandigen bestaat uit 19 leden.

 

Let op: De eerder gecommuniceerde planning van de sectorrale verkiezingen is aangepast. De kandidaatstelling start niet op 23 januari, maar op een later moment. Dit doen we op verzoek om de sectoren iets meer tijd te geven om potentiële kandidaten te werven en enthousiasmeren voor een positie in de sectorraad of -bestuur.

Door dit besluit zal de gehele planning opschuiven. Het is de bedoeling om het gehele verkiezingstraject voor de zomer van 2023 te hebben afgerond. De nieuwe planning zal uiterlijk 1 februari a.s. te vinden zijn op deze pagina.

Wil jij je kandidaat stellen, of heb je vragen? Stuur dan even een mail naar communicatie.zzp@fnv.nl

Wij nemen dan zsm contact met je op!

Je leest via deze link waarover je als kandidaat moet beschikken (het functieprofiel) 

Via dit linkje lees je de Gedragscode sectorale verkiezingen.