FNV ZZP

Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in 2023 voor zelfstandigen

Laatste update: 29 december 2022

Belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in 2023 voor zelfstandigen

Ieder jaar zijn er weer wetswijzigingen die voor zelfstandig ondernemers van (groot) belang zijn. Vaak gaan nieuwe wetten in per 1 januari, zo ook in het jaar 2023. De KVK maakte een handige samenvatting van de belangrijkste wijzigingen voor zelfstandig ondernemers.

Bron: KvK


Let op: Soms is een wetswijziging nog niet definitief. Dan staat dit bij de wet vermeld.

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

We  beginnen het rijtje wijzigingen met de verlaging van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met € 1.280 naar beneden en bedraagt dan € 5.030.

2. Afschermen bezoekadres Handelsregister

Na jarenlange strijd door onder meer FNV Zelfstandigen en de Autoriteit Persoonsgegevens met de overheid, wordt het per 15 december 2022 mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen. Helaas is dit nog niet genoeg voor zzp’ers die vanuit huis werken, want je moet aan allerlei regels voldoen.

3. Vennootschapsbelasting omhoog

Er zijn twee wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag
Per 1 januari 2023 gaat de schijfgrens omlaag van 395.000 naar 200.000 euro. Al je winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt je winst sneller in schijf 2 en betaal je meer belasting.

Hoger tarief vennootschapsbelasting
Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat omhoog van 15 naar 19%. Dit betekent dat je in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaal je 25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.

4. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Er komt (waarschijnlijk een nieuwe wet die is bedoeld om directeur-grootaandeelhouders (dga’s) aan te moedigen om schulden aan de eigen vennootschap af te lossen. Het wetsvoorstel heet ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s).

5. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Ook zelfstandig ondernemers hebben recht op kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt.

6. De fiscale oudedagsreserve stopt te bestaan

Vanaf 2023 bestaat de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer. Heb je momenteel wel FOR op je balans staan, dan mag je deze volgens de oude regels afwikkelen. Door het gebruik van de FOR hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen. De FOR gaf je belastinguitstel.
Onder meer FNV Zelfstandigen heeft zich ook hard gemaakt om de afschaffing van de FOR gelijk te trekken met de invoerdatum van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

7. Opgave uitbetalingen aan derden verandert

Heb je als ondernemer wel eens iemand betaald voor een klein klusje? En was die persoon niet bij je in dienst en geen ondernemer? Dan moet je de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier aanmelden bij de Belastingdienst.

8. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling (1 januari 2023)

Heb je een eigen bv en werk je als directeur in deze bv? Dan ben je een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in je eigen bv moet je jezelf een salaris betalen. Dit is een verplichting vanuit de loonbelasting en heet de gebruikelijkloonregeling. Hoe bepaal je het gebruikelijk loon? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

  • een vast bedrag van 48.000 euro,
  • het loon van de meestverdienende gewone werknemer in je bedrijf,
  • 75% (in 2022) van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.

Per 1 januari 2023 verandert het derde bedrag. Vanaf dat moment neem je 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Het was al jaren een doorn in het oog van veel ondernemers. De onbelaste reiskostenvergoeding was veel te laag. Per 2023 gaat hier een klein beetje ter verbetering aan veranderen. De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar 21 cent. Per 2024 komt daar nog een cent bij op.

9. Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld

Heb je pensioen opgebouwd in je bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het kabinet wil het mogelijk maken dat je ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kan omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat je je bv wilt opheffen. Nu kan dat alleen binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.