FNV ZZP

Evaluatie Fair Practice Code

Laatste update: 22 november 2022

Evaluatie Fair Practice Code

Op 1 december 2020 is de Fair Practice Code Publieke Omroep (FPC) in werking getreden. Deze Code heeft tot doel dat ZZP’ers eerlijke tarieven krijgen, als zij opdrachten vervullen voor landelijke en regionale publieke omroepen. Na bijna twee jaar ervaring met de FPC te hebben opgedaan, is het tijd voor een evaluatie. Hiermee willen we achterhalen of de Code voldoet, of dat er aanpassingen nodig zijn.

Vragenlijst

De evaluatie, in de vorm van een online vragenlijst, richt zich op de drie groepen die in de praktijk met de FPC te maken hebben. Dit zijn uiteraard de ZZP’ers zelf en de omroepen en producenten die ZZP’ers inzetten voor hun publieke omroepproducties. Met deze vragenlijst worden de antwoorden van de 3 onderscheiden groepen apart verzameld. Je kunt de vragenlijst tot 21 november invullen.

Deelname is geheel anoniem.

De eerste vraag bepaalt direct welk pad je binnen de vragenlijst bewandelt: als opdrachtnemer/zzp’er, als producent of als omroepmedewerker.

 

Vul de lijst op tijd in!

De vragenlijst is ontwikkeld in opdracht van de partijen die de FPC hebben afgesproken. De vakbonden en de omroepopdrachtgevers.

We stellen ieders medewerking zeer op prijs. Maar wacht niet te lang! De responstermijn loopt af op 21 november

 

Ga naar de https://q.crowdtech.com/pn2RrtMkkkiH4X5mqEz-gQ

Wil je meer info over de Fair Practice Code, ga dan naar: https://www.fnv.nl/cao-sector/media-cultuur/audiovisueel/publieke-omroep/fair-practice-code

Wil je uitgebreider jouw ervaringen met de FPC delen? Neem gerust contact op met: Andree.Ruiters@fnv.nl