FNV ZZP

Aanbieding boek 'Eindelijk ’n uitkering!' Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag

Laatste update: 13 oktober 2022

Aanbieding boek 'Eindelijk ’n uitkering!' Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag

Onlangs verscheen Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip nam het eerste exemplaar in ontvangst. FNV vicevoorzitter Kitty Jong nam aansluitend het tweede exemplaar in ontvangst als representant van de doelgroep belangenbehartigers.

Op 6 oktober nam Kitty Jong het tweede exemplaar in ontvangst van de gedrukte versie van het boek. Het boek is het verhaal van 15 jaar procederen, actie en lobby voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. De FNV was aan het begin en aan het eind bij de procedures betrokken.

Auteur Leontine Bijleveld: “Hiermee geeft de Vereniging voor Vrouw en Recht jou als vertegenwoordiger van de grootste organisatie van werkenden een belangrijke boodschap mee: het VN-Vrouwenverdrag geeft vrouwen echt rechten. Maar je moet er wel een beroep op doen.” “Ik ben enorm blij dat het boek er is. Terecht dat jullie hier trots op zijn.” Kitty Jong schetste hoe de FNV het Vrouwenverdrag als leidraad neemt voor eigen beleid en beleidsbeïnvloeding. Dat het op individueel niveau zo’n impact kan hebben, had ze zich niet gerealiseerd en misschien geldt dat ook wel voor procesjuristen en andere individuele belangenbehartigers bij de FNV. Daarom gaat ze graag in gesprek over het organiseren van een workshop voor de juridisch medewerkers en advocaten. “Hoe dan ook krijgen ze de digitale versie van het boek allemaal aangereikt. We plaatsen het op de website van de FNV.”

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Zij vertelde destijds ook kinderen te hebben gekregen én een uitkering, maar oud-collega’s, zzp’ers niet. “Dank voor uw inzet, namens mijn vriendinnen.” Van Gennip deed geen verdere toezegging, maar zei open te staan voor signaleringen over waar wetgeving schuurt met het VN-Vrouwenverdrag, zeker in relatie tot zwangerschap. Bijleveld stond nog even stil bij twee jaar geleden overleden co-auteur Mac Vijn. Niet alleen derde advocaat in successie bij de procedures voor de zwangere zelfstandigen. Maar ook, net als zij zelf, met een lang en rijk FNV-verleden, in diverse functies.

De publicatie is gratis te downloaden als downloadbare PDF en e-boek. Het boek is uitgegeven door de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann i.s.m. met de Dames fan ‘e Riege.

undefined

Kitty Jong neemt het boek in ontvangst uit handen van Leontine Bijleveld.