FNV ZZP

Zzp’er vreest onterecht dat ze opdrachtgevers kwijtraakt door moederschap

Laatste update: 29 juli 2022

Zzp’er vreest onterecht dat ze opdrachtgevers kwijtraakt door moederschap

Zeven op de tien vrouwelijke zzp’ers met een kinderwens vrezen opdrachtgevers kwijt te raken als ze rondom de geboorte niet werken. Gelukkig is die vrees grotendeels onterecht; slechts 9% van de zzp’ers die tijdens het ondernemerschap moeder werd, geeft aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

Dat blijkt uit onderzoek van de bank Knab onder ruim 1.000 zzp’ers met kinderen of een kinderwens.

Veel jonge ondernemende moeders en vaders herkennen de angst om opdrachtgevers kwijt te raken, maar ontkrachten die ook meteen. Als je een netwerk hebt, goed bent in je vak en duidelijke afspraken maakt, komen opdrachtgevers graag weer bij je terug, zo is hun ervaring. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt werkt volgens hen ook mee.

Ondernemende vaders maken vaker tijd vrij rondom geboorte


Het zelfstandig ondernemerschap biedt jonge ouders ook zeker voordelen. 42% van de mannen die tijdens het ondernemerschap een kind kreeg, ging rondom de geboorte minder werken. Bij de vaders die vóór het ondernemerschap een kind kregen, gaat dat om 29%. Dat laatste percentage zal de komende jaren wel stijgen, aangezien vaders in loondienst sinds kort vijf weken geboorteverlof kunnen opnemen, in plaats van vijf dagen.

Helft toekomstige moeders kent uitkering voor zwangere zelfstandigen (ZEZ) niet
Sinds 2008 kunnen zelfstandig ondernemers die zwanger zijn een uitkering aanvragen. Zij krijgen via de ZEZ-uitkering in de vier maanden rondom de geboorte maximaal 100% van het minimumloon uitgekeerd. Voor veel zzp’ers is dit veel minder dan ze doorgaans verdienen, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen. 54% van de ondervraagde vrouwen met een kinderwens weet niet dat deze regeling bestaat.

Ouderwetse rolverdeling tussen vader en moeder verandert


Het is goed om te zien dat verreweg de meeste jonge moeders hun netwerk van opdrachtgevers en klanten rondom de zwangerschap behouden. Al is natuurlijk elke situatie waarbij dit niet het geval is er eentje te veel. Het baart me wél zorgen dat zoveel vrouwen met een kinderwens de angst om opdrachtgevers kwijt te raken toch voelen. Ik hoop dat dit soort onderzoeken helpen om die vrees weg te nemen.

Gelukkig zien we dat – zowel in de regelgeving als in de beleving van vaders en moeders – de rolverdeling tussen vader en moeder steeds gelijkwaardiger wordt. Dat (aanstaande) vaders in loondienst binnenkort vijftien weken betaald verlof kunnen opnemen, is wat mij betreft een hele goede ontwikkeling.

Regelgeving voor ondernemende ouders kan beter


Zeker voor ondernemers kan de regelgeving voor jonge ouders nog veel beter. Ik zie niet in waarom mannelijke ondernemers geen recht hebben op een uitkering na de geboorte en vrouwen wel. Daar moet ik bij zeggen dat het ook in het hoofd van de ondernemers zelf nog wel wat moderner kan. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat 71% van de mannen vindt dat de zorg voor kinderen idealiter gelijk verdeeld zou moeten zijn tussen man en vrouw. Dat betekent dat bijna één op de drie mannen dat niet vindt.