FNV ZZP

Minister: zzp’er moet vestigingsadres kunnen afschermen in het Handelsregister

Laatste update: 1 juli 2022

Minister: zzp’er moet vestigingsadres kunnen afschermen in het Handelsregister

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) vindt dat de zzp’ers hun vestigingsadres moeten kunnen afschermen in het Handelsregister. Zij heeft daarom een wetswijziging voorgesteld. Hiermee moet de privacy en veiligheid van zzp’ers beter worden beschermd. Minister Adriaansens wil ook een verbod op het gebruik van data voor bijvoorbeeld reclame en marketing.

Regelmatig worden zzp’ers lastiggevallen of geïntimideerd op hun privéadres. Al langere tijd bestaat er de wens om zzp’ers hiertegen te beschermen of liever dit te voorkomen. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de adressen van zzp’ers worden afgeschermd. Momenteel is het zo dat het privéadres van een zzp’er niet hoeft te worden gepubliceerd. Daarentegen moet het vestigingsadres van de onderneming wél worden gepubliceerd. In de praktijk werken veel zzp’ers vanuit hun eigen huis. Dat betekent dat het privéadres – zij het indirect – alsnog bekend wordt gemaakt via het Handelsregister.

Afscherming

Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Op verzoek schermt de KvK weleens het vestigingsadres af. Er moet dan wel sprake zijn van een bepaalde dreiging of bedreiging aan het adres van de zelfstandige. Het is aan de zelfstandige om deze dreiging aan te tonen. In de praktijk blijkt dat het vaak lastig is voor veel zzp’ers om deze dreiging hard te maken. Het doen van aangifte bij de politie kan een indicatie zijn. Echter, velen door het doen van aangifte juist de dreiging te vergoten of zelfs te laten escaleren. Oftewel, de dreiging is er wel degelijk, maar lastig aantoonbaar en daarom kan niet tot afscherming worden overgegaan.

Wetswijziging

Adriaansens erkent en herkent dit probleem en stelt daarom voor de wet te wijzigen. Deze wijziging moet ertoe leiden dat de privégegevens van zzp’ers niet zomaar meer te achterhalen zijn in het Handelsregister. Zzp’ers moeten in dat geval wél een postadres of postbus registeren. Overigens kunnen overheidsorganisaties en organisaties die hier toestemming voor hebben op grond van de wet, zoals advocaten, deurwaarders en notarissen deze gegevens nog wel inzien.

Irene van Hest – Manager FNV Zelfstandigen: ‘Ook wij ontvangen signalen van zelfstandigen dat zij te maken krijgen met bedreigingen op hun privéadres. Ik ben dan ook ontzettend blij dat minister Adriaansens dit wetsvoorstel heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De uitwerking van dit voorstel zal positief bijdragen aan de bescherming van zelfstandigen. De afgelopen jaren is er door verschillende partijen heel erg hard gewerkt om deze stappen te zetten. Via de internetconsultatie en diverse stakeholderoverleggen heeft FNV Zelfstandigen zich hard gemaakt voor bescherming van de zelfstandige. Ook het verbod op gebruik van data voor reclame- en marketingdoeleinden juich ik toe. Dat is ons al langer een doorn in het oog. Dit soort gegevens zouden niet moeten worden gebruikt als handelswaar. Uiteraard zijn wij er nog niet, maar er zijn inmiddels wel belangrijke stappen gezet.’

Wanneer gaat het in?

Het is nog niet duidelijk of en wanneer het nieuwe beleid ingaat. In september van dit jaar mogen belanghebbenden nog reageren op het voorstel van de minister. Als tijdens deze overleggen geen bezwaarlijke punten naar voren komen, dan kan het wetsvoorstel verder worden uitgewerkt en door de Tweede Kamer in behandeling worden genomen.