FNV ZZP

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

Laatste update: 29 juli 2022

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

Minister Van Gennip (SZW) heeft in haar brief Hoofdlijnen Arbeidsmarkt de Tweede Kamer geïnformeerd over de kabinetsplannen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Zij gaat in deze brief met name in op het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en het beter reguleren van flexibele arbeid.

Lees hier de brief Hoofdlijnen Arbeidsmarkt.

 

Irene van Hest - FNV Zelfstandigen: Wij zijn blij te zien dat het kabinet de urgentie voelt om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. De actiepunten, zoals geschetst door minister Van Gennip, zijn een belangrijke stap vooruit. De minister geeft onder meer aan het rechtsvermoeden van werknemerschap aan de basis te willen volgen en nader uit te werken. Dat is een mooie steun in de rug voor veel zelfstandigen die in een economisch kwetsbare situatie zitten. Overigens geeft de minister al wel aan problemen te zien met betrekking tot de uitvoerbaarheid van dit voorstel. Wij houden dus nog een slag om de arm of dit voorstel uiteindelijk op korte termijn zal worden geïmplementeerd en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Speelveld egaliseren

Voordat aan handhaving kan worden toegekomen, meent het kabinet dat het nodig is om eerst het speelveld te egaliseren. Het kabinet zet in op sociale en fiscale gelijkheid. Dat betekent onder meer het afbouwen van de zelfstandigenaftrek en afschaffen van de FOR. Er zijn genoeg zelfstandigen die evident als zelfstandige werkzaam zijn en niets met kwalificatievraagstuk van doen hebben. Denk aan de hovenier die bij particulieren tuinen aanlegt. Ook hij of zij moet nu flink inleveren. Deze groep wordt net zo goed stevig geraakt door de reeds ingezette en beoogde maatregelen. Wij roepen het kabinet op om het MLT-advies ook op dit onderdeel te volgen. Dat betekent dus compensatie van koopkrachtverlies en een passend alternatief.

'Gezag' verder vormgeven

Ook wil het kabinet de term ‘gezag’ verder gaan vormgeven. Voor veel zelfstandigen geldt dat het gezagscriterium al voldoende duidelijk is. En terecht wordt gesteld dat je er als opdrachtgever en opdrachtnemer ook voor kunt zorgen dat je uit het zogenoemde “grijze gebied” wegblijft. Neem, juist als opdrachtgever, ook zelf die verantwoordelijkheid. Het probleem moet niet groter gemaakt worden dan het is. Wij waarderen de inzet van de minister op dit omvangrijke dossier. Een integrale verbetering van de arbeidsmarkt betekent wat ons betreft dat de belangen van alle zelfstandigen meegenomen worden.