FNV ZZP

De FOR wordt afgeschaft

Laatste update: 30 mei 2022

De FOR wordt afgeschaft

Het kabinet schaft de Fiscale oudedagsreserve met ingang van 1 januari 2023 af. Deze regeling staat ook wel bekend als de ‘FOR’. Zelfstandigen kunnen via deze regeling fiscaal gunstig geld apart zetten. Dit is bedoeld om op termijn een aanvullende pensioenvoorziening te kunnen aankopen.

Bestaande reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Dat staat te lezen in de Voorjaarsnota. Deze besparing moet de schatkist jaarlijks zo’n 109 miljoen euro opleveren. Het kabinet heeft aangegeven deze extra gelden te gebruiken voor het verhogen van de AOW. Deze wordt namelijk alsnog gekoppeld aan het minimumloon en daarom heeft het kabinet extra budget nodig.

Al langer ter discussie

Irene van Hest – Manager FNV Zelfstandigen:De FOR stond al langere tijd ter discussie. Meermaals is gedebatteerd over het nut en de noodzaak van deze faciliteit. Ook het vorige kabinet sprak al over het afschaffen van deze regeling. Wij begrijpen dat het kabinet zoekt naar extra inkomsten om de financiën gezond te houden. Voor veel zelfstandigen geldt dat de coronacrisis een enorme financiële klap is geweest. De coronasteun voor zelfstandigen was erg beperkt en nu moeten zelfstandigen het wederom ontgelden. Dat is niet fair. Zelfstandigen moeten de komende jaren de kans krijgen om de financiën weer op orde te krijgen voor nu en in de toekomst. Het schrappen van deze voorziening is dan ook niet gepast. Gelukkig, blijft het voor zelfstandigen nog steeds wel mogelijk om een pensioenvoorziening op te bouwen binnen het fiscale systeem.”


Hieronder lees je meer over de FOR en wat dit voor jou betekent.

Wat is de FOR?

De FOR is een fiscale faciliteit die werkt als een jaarlijkse aftrekpost van het resultaat. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan mag je de faciliteit toepassen. Let wel, je bouwt niet automatisch pensioen op. Dat moet je zelf nog regelen. Je mag hier zelfs mee wachten totdat je stopt met je onderneming.

Wat is het dan wel? Het betekent in wezen dat een deel van je winst niet meteen belast wordt, maar in de toekomst wel. Ieder jaar kan je berekenen welk deel van je winst je mag doteren aan de FOR. Dat bedrag hangt af van een aantal factoren en kan je berekenen op de website van de Belastingdienst. Stel dat je 10 jaar lang ieder jaar € 5.000 doteert aan de FOR, dan moet je bij het beëindigen van je onderneming afrekenen over deze € 50.000 (€ 5.000 x 10 jaar). Je kunt er dan voor kiezen om dit bedrag te stoppen in een lijfrenteproduct. Je kunt dan deze € 50.000 weer in aftrek brengen en je betaalt belasting over de periodieke uitkeringen die je ontvangt.

In de praktijk zien wij FNV Zelfstandigen ook geregeld dat er zelfstandigen zijn, die zich onvoldoende bewust zijn van deze latente belastingclaim. Dat leidt ertoe dat deze zelfstandigen in de toekomst geconfronteerd kunnen worden met een flinke belastingschuld, waar zij niet op hadden gerekend. Veel boekhouders verwerken de FOR voor hun klanten, zonder hun klanten voldoende te attenderen op de aandachtspunten van de FOR.

En wat zijn de gevolgen voor jou als ondernemer?

Het afschaffen van de FOR leidt ertoe dat ondernemers vanaf 1 januari 2023 niet langer kunnen doteren aan de FOR. Oftewel, op grond van de FOR kan je niet langer een deel van je winst vrijstellen van winstbelasting. Het is nog steeds wel mogelijk om geld te storten in een pensioenproduct. Het grote verschil is dat er daadwerkelijk een storting moet plaatsvinden, terwijl bij het systeem van de FOR dit lange tijd uitgesteld kon worden. Het nadeel is dus dat je het geld onmiddellijk moet plaatsen in een pensioenproduct. Het voordeel is dat je niet wordt geconfronteerd met een onverwachte belastingschuld die is opgebouwd via de FOR.