FNV ZZP

Acquisitiefraude nog niet gestopt

Laatste update: 23 mei 2022

Let op: er wordt nog steeds acquisitiefraude gepleegd

De juridische afdeling van FNV Zelfstandigen wordt nog steeds met enige regelmaat geraadpleegd door leden die acquisitiefraudeurs en hun incassobureau's achter zich aan hebben.

Lastig gevallen worden door ongevraagde telefoontjes, ongevraagde bezoeken op het werkadres, spookfacturen en soortgelijke zaken zoals domeinnaamfraude, dat alles is niet voorbij. Dat is vervelend voor een ondernemer vooral omdat te vaak op slinkse wijze een handtekening of met een telefoontje een instemming wordt ontfutseld en er snel daarna een gepeperde factuur in de bus ligt.

In veel gevallen heeft FNV Zelfstandigen de kwesties weten op te lossen en hebben leden de onterechte facturen niet hoeven te betalen. Acquisitiefraude is wel een storende factor voor je bij het ondernemen. Als zelfstandige kun je je energie beter gebruiken.

Verscherping van de wet

De wet is per 1 juli 2016 aangescherpt en zo kan acquisitiefraude beter worden aangepakt. Ten eerste is er gekozen voor een aanvulling in het Burgerlijk Wetboek. En ten tweede is acquisitiefraude als misdrijf strafbaar gesteld in een nieuw wetsartikel in het Wetboek van Strafrecht.

Ongevraagde verkoop

Verder is het sinds 1 juli 2021 verboden om natuurlijke personen te bellen, te mailen of te appen e.d. om goederen of diensten te verkopen als deze natuurlijke personen daarvoor niet eerder toestemming hebben gegeven en niet eerder klant zijn geweest. Daar zijn uitzonderingen op maar dit is de hoofdregel.

Onder natuurlijke personen vallen ook zzp-ers mits zij als eenmanszaak of in een VOF opereren, een BV valt er niet onder. De wetgever heeft niet geregeld dat, als een overeenkomst tot stand is gekomen na een verboden contact, die overeenkomst nietig of vernietigbaar is en dat is jammer. Het zou goed zijn dat dat alsnog in de wet wordt opgenomen.

Handhaving ACM (boete)

Dat een overeenkomst dus niet nietig of vernietigbaar is bij een illegaal contact, neemt niet weg dat er wel een sanctie kan worden opgelegd. De ACM heeft de taak om zonodig handhavend op te treden en het opleggen van een boete is daarbij ook mogelijk. Mocht je dus lastiggevallen worden door partijen die je geen toestemming hebt gegeven om contact met je op te nemen dan kun je een melding doen via dit meldingsformulier.  

 

Successen FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is succesvol in kwesties aangaande acquisitiefraude. Acquisitiefraude moet stoppen of gestopt worden maar we zijn er nog niet. De verscherpingen in de wet per 1 juli 2016 en 1 juli 2021 leveren in ieder geval meer bescherming op voor de ondernemer die last heeft van acquisitiefraude.

Last van acquisitiepraktijken die het daglicht niet kunnen verdragen? Neem contact op met de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen. En doe een melding bij de ACM over illegaal contacten via: https://www.consuwijzer.nl/meldformulier-telemarketing

 

mr. Ewald van Sark
Procesjurist FNV Zelfstandigen