FNV ZZP

Minimumtarief tolken in overheidsdienst tussentijds verhoogd

Laatste update: 20 april 2022

Minimumtarief tolken in overheidsdienst tussentijds verhoogd

Het minimumtarief voor tolken die werken voor de Rijksoverheid, gaat omhoog van 43,98 euro per uur naar 55 euro per uur. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft dit besloten nu de stelselherziening in de aanbesteding van tolkdiensten in volle gang is. Door het hogere minimumtarief zou er een steviger basis liggen voor tolken om in de nieuwe systematiek te onderhandelen over de betaling van de diensten die ze leveren bij bijvoorbeeld rechtszaken, verhoren van verdachten door de politie en bij (asiel)procedures voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

“FNV Zelfstandigen is onderdeel van de monitoring tolk- en vertaaldiensten," Legt Irene van Hest, manager FNV Zelfstandigen uit. "We hebben geconstateerd dat de arbeidsmarktpositie van tolken nog helemaal niet in beeld is bij het ministerie. De nieuwe wijze van aanbesteden heeft nog geen verbetering opgeleverd voor de mensen die het werk moeten doen. Wij hebben het ministerie opgeroepen om daadwerkelijk onderzoek te doen naar de effecten op de positie van tolken. De verhoging van het minimumtarief is een eerste stap. Het inzetten van de juist gekwalificeerde tolken blijft echter een probleem en dat los je niet alleen op met verhoging van het minimumtarief. We zetten daarom de gesprekken met het ministerie graag voort, want we zijn er nog niet.”

Minister Yeşilgöz-Zegerius schreef vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de verhoging. De stelselherziening is door het voorgaande kabinet in gang gezet, omdat de Rijksoverheid in de oude systematiek van tolk- en vertaaldiensten geconfronteerd werd met een aantal knelpunten. In het verleden werden door rijksoverheidsorganisaties vaak tolken ingezet die niet ingeschreven stonden in het Register beëdigde tolken en vertalers, terwijl afname uit het register wel vereist is om de kwaliteit van het werk te waarborgen en te controleren. Ook moeten alle tolkdiensten volgens Europese richtlijnen door de overheid worden aanbesteed.

Het Rijk besteedt tolkdienstverlening via openbare aanbestedingen uit aan intermediairs. Zelfstandig werkende gekwalificeerde tolken die overheidsopdrachten willen uitvoeren, krijgen de opdrachten via deze bemiddelaars. In de stelselherziening werd per 1 juli 2020 al een stap gezet door het vaste inhuurtarief voor tolken te veranderen in een minimumtarief. Door gesprekken tussen de intermediairs en de individuele tolken kunnen aan de hand van vraag en aanbod de vergoedingen zich vervolgens verder naar boven ontwikkelen.